Hlavní obsah

on

Zájmeno

  • he(samostatné) himOn to ví.He knows it.Je to on?Is it him?A co on?And what about him?S ním nejdu.I'm not going with him.

Vyskytuje se v

: be it ... orať je (to) ... nebo

binec: sth is a mess, sth is (in) a shambleskde je binec

čas: it's (high) time ...je (nejvyšší) čas ...

důležitý: the most important thing is ...nejdůležitější je ...

něj: from/for himod/za něj

nutno: it's necessary, it's imperative to do sthje nutno dělat co

oni, ony, ona: with thems nimi

poptávka: sth is in high/great demand, there is a high/brisk demand for sthpo čem je velká poptávka

radno: It is advisable, sb is well advised to do sth, doporučuje se It is recommended that...Je radno

aby: He fled the country lest he be captured.Utekl ze země, aby ho nezajali.

akorát: Only he came.Přišel akorát on.

ale: What a car!To je ale auto!

anglicky: How do you say it in English?Jak je to anglicky?

Angličan: He's English.Je to Angličan.

ano: He doesn't know, but I do!On to neví, ale já ano!

asi: Is he at home? – I guess so.Je doma? – Asi ano.

audience: The king granted/gave them an audience.Král jim udělil audienci.

: There could be as many as 20 000 of them.Mohlo by jich být až 20 000.

bez, beze: No doubt about that.To je bez debaty.

bezva: She's a great girl.Je to bezva holka.

blbě: I feel sick.Je mi blbě.

blesk: He was struck by lightning.Udeřil do něj blesk., Byl zasažen bleskem.

blízko: Is there a gas station nearby?Je tady někde blízko benzínka?

blízký: Where is the nearest hospital?Kde je nejbližší nemocnice?

bomba: That's cool!, Whacko!To je bomba! paráda

brát: Don't take her with you.Neber ji s sebou.

Brit: He's British.Je to Brit.

brzy: It's too early.Ještě je brzy.

budit: Don't wake him yet.Ještě ho nebuď.

být: He is alive.Je naživu.

cena: It's included (in the price).To je v ceně. zahrnuto

co: It is not your business!, That's none of your business!Co je ti do toho?

copak: Is it possible at all?Copak je to vůbec možné?

ctít: That does him credit.To ho jenom ctí.

černoška: She is black.Je to černoška.

čí: Whose fault is it?Čí je to vina?

čouhat: A knife was poking out of his pocket.Z kapsy mu čouhal nůž.

daleko: Is it far from here?Je to odsud daleko?

dařit se: He is doing well at school.Ve škole se mu daří.

dát: Can you put him on (the phone)?Můžeš mi ho dát (k telefonu)?

dávno: It's been a long time since ...Je to už dávno co ...

den: What day is it today?Co je dnes za den?

dít se: What is wrong with him?Co se s ním děje?

divně: I feel funny/peculiar/out of sorts.Je mi divně.

divný: It is strange (that) ...Je divné, že ...

dnes: What day is it today?Kolikátého dnes je?

dobrota: It's delicious/yummy/scrumptious!To je dobrota!

dobrý: He is good at maths.Je dobrý v matematice.

docházet: It is beginning to dawn on him that ...Začíná mu docházet, že ...

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.

dojít: Then the penny dropped., Then it dawned on him.Pak mu to došlo.

doma: Is you father in?Je tvůj táta doma?

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

dosavadní: His greatest success so far.Jeho dosavadní největší úspěch.

dost: He is clever enough to know that.Je dost chytrý na to, aby to věděl.

dostání: It's hard to get.Je to těžko k dostání.

dostihnout: I caught up with her soon.Brzy jsem ji dostihl.

dosud, doposud: It is still under warranty.Dosud je to v záruce.

dovést: Bring him with you.Doveďte ho s sebou.

dovolený: Is it allowed?Je to dovolené?

drahý: It is too expensive for me.Je to na mě příliš drahé.

draze: London is an expensive city.V Londýně je draho.

důchod: He is retired now.Teď je v důchodu.

dusno: It's sultry/sticky.Je (tam) dusno. o počasí

Francouz: He is French.Je Francouz.

fuk: I don't give a (tinker's) damn., I don't care a fig., I couldn't care less.Je mi to fuk.

háček: Therein lies the rub!V tom je právě ten háček!

hádat: I would guess her age at about 40.Hádal bych jí tak 40.

hanba: I am ashamed of him.Je mi za něj hanba.

harašit: He is strange in the head., He has lost his marbles.hovor. Haraší mu.

hezky: The weather is fine.Je hezky.

hezký: It is nice of you.To je od vás hezké.