Hlavní obsah

detta

  • a detta di q podle toho, co říká kdo, podle (slov) kohoA detta di tutti ...Podle toho, co všichni říkají ...

Vyskytuje se v

altrimenti: altrimenti dettoalias, jinak zvaný

dettare: dettare il tempoudávat tempo

detto: va detto che ...je třeba říct, že..., je pravda, že... upřesnění výroku ap.

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

popolare: detto popolarelidové rčení

propriamente: propriamente dettopřísně vzato

sinceramente: sinceramente dettoupřímně řečeno

soldone: přen. detto in soldonijednoduše řečeno

amenità: Ha detto un mucchio di amenità.Řekl fůru nesmyslů.

apposta: L'ho detto apposta.Řekl jsem to naschvál.

ce: Non ce l'hanno detto.Neřekli nám to.

ciò: Hai sentito ciò che ha detto?Slyšels, co říkal?

diecimila: Me l'hai detto già diecimila volte.Říkal jsi mi to už milionkrát.

dirsi: Mi sono detto di stare ...Řekl jsem si, že budu ...

mio: Gli ho detto la mia.Řekl jsem mu svoje. svůj názor ap.

no: Ha detto di no.Řekl, že ne.

notiziario: L'hanno detto al notiziario.Říkali to ve zprávách.

pure: L'ha detto pure a me.Řekl to i mně.

quale: Ho incontrato tuo fratello, il quale mi ha detto...Potkal jsem tvého bratra, který mi řekl...

quello: Ha detto tante di quelle sciocchezze.Napovídal takové hlouposti.

riagganciarsi: Riagganciandomi a quanto ho detto ...V návaznosti na to, co jsem již řekl ...

fatto: Detto (e) fatto.Řečeno, uděláno.

mezzo: Non ha detto mezza parola.Neřekl(a) ani půl slova.

trecento: L'ho detto trecento volte.Stokrát/X-krát jsem to říkal.

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho