Hlavní obsah

ce

Zájmeno

  • námNon ce l'hanno detto.Neřekli nám to.Mandatecelo!Pošlete nám to!= ci

Příslovce

  • tamužívá se místo ci před tvary lo, la, li, le, ne ap.Ce ne sono molti.Je jich (tam) hodně.

Související hesla

= ci

Vyskytuje se v

fare: Ce l'ho fatta!Zvládl(a) jsem to!, Dokázal(a) jsem to!

fare: Non ce la faccio più.Už nemůžu.

malgrado: Ce l'abbiamo fatta malgrado tutti gli ostacoli.Zvládli jsme to navzdory všem překážkám.

mandare: Che Dio ce la mandi buona!Chraň nás Bůh!

ne: Non ce n'era nemmeno uno.Nebyl tam z nich ani jeden.

buono: Dio ce la mandi buona!Bůh nás ochraňuj!

dio: Dio ce ne scampi e liberi!Nedej Bože!, Chraň Bůh!

lingua: Ce l'ho sulla punta della lingua.Mám to na jazyku. slovo ap.

dokázat: To dokážeš!Ce la farai!

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

mít: Nemám to s sebou.Non ce l'ho con me.

moct: Už nemůžu. dál ap.Non ne posso più., Non ce la faccio più.

nám: Pošlete nám to.Ce lo mandate. Mandatecelo.

namále: Měl(i jsme) namále. bylo to těsněCi mancava poco., Ce l'abbiamo fatta per un pelo.

probojovat se: přen. Probojovali se do finále.Ce l'hanno fatta ad arrivare in finale.

setřást: Setřásli jsem je.Ce li siamo tolti di dosso.

stačit: Sám na to nestačí.Da solo non ce la farà.

stíhat: (Teď) nestíhám. mám moc práceNon faccio in tempo., Non ce la faccio.

svést: Svedeš to?Ci riuscirai?, Ce la farai?

tisíc: Byly jich tisíce.Ce n'erano migliaia.

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.

zvládnout: Zvládneš to sám?Ce la fai da solo?

jazyk: Mám to na jazyku. slovo ap.Ce l'ho sulla punta della lingua