Hlavní obsah

popolare

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  1. lidový týkající se lidureferendum popolarelidové referendum
  2. populární, oblíbenýattore popolareoblíbený herec
  3. lidový z liducanzone popolarelidová píseňtradizioni popolarilidové tradicedetto popolarelidové rčení
  4. lidový obyčejnýprezzi popolarilidové ceny

Vyskytuje se v

casa: casa popolareobecní činžák/panelák hl. levné bydlení

consultazione: consultazione popolarereferendum, všelidové hlasování

danza: danza popolarelidový tanec

democrazia: democrazia popolare/cristianalidová/křesťanská demokracie

densamente: densamente popolatohustě zalidněný/obydlený

eletto: il popolo elettovyvolený národ Židé

furore: a furor di popoloz jednotné vůle (lidu), jednomyslně

giudice: giudice popolaresoudce z lidu

libero: popolo liberosvobodný národ

musica: musica popolarepopulární hudba

oppresso: popoli oppressiutlačované národy

originario: popolo originario dell'Americapůvodní obyvatelé Ameriky

popolare: referendum popolarelidové referendum

popolo: il popolo italianoobyvatelé Itálie, Italové

pregiudizio: pregiudizio popolarelidová pověra

primitivo: popoli primitiviprimitivní národy

scandinavo: popoli scandinaviskandinávské národy

schiavo: un popolo schiavozotročený národ

tradizione: tradizioni popolarilidové tradice

tribunale: tribunale del popololidový soud v antice i v totalitních režimech

università: università popolarelidová univerzita

usanza: usanze popolarilidové zvyky/tradice

hudba: musica pop/popolarepopulární/lidová hudba

hustě: densamente popolatohustě zalidněný/obydlený

lidový: canzone popolare/folklidová píseň

panelový: casa popolare, hl. nevzhledný casermone panelový dům

poddaný: popolo suddito, sudditi poddaný lid

stěhování: migrazione dei popolihist. stěhování národů

umělec: artista popolare/folcloristicolidový umělec

zvyk: costumi popolarilidové zvyky

obývat: Gli animali che popolano questa zona...Zvířata, která obývají tuto oblast...

osídlený: zona densamente/scarsamente popolatahustě/řídce osídlená oblast

sídliště: Abita in un quartiere popolare.Bydlí na sídlišti.