Hlavní obsah

scritta

Vyskytuje se v

scritto: scrittipísemné výtvory, spisy daného autora ap.

consenso: consenso scritto/oralepísemný/ústní souhlas

esame: esame scritto/oralepísemná/ústní zkouška

giustificazione: giustificazione scritta, biglietto di giustificazioneomluvenka

grassetto: scritto in grassettotučně psaný

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

minuscolo: scritto in minuscolo(na)psaný malými písmeny

neretto: scritto/composto in nerettotučně (na)psaný

prova: prove orali/scritteústní/písemné zkoušky

scritto: per scrittopísemně, černé na bílém

scritto: legge scrittapsaný zákon

scritto: esami scrittipísemné zkoušky

stampatello: scritto in stampatellopsaný tiskacím písmem

cannare: Ho cannato nello scritto di matematica.Tu písemku z matiky jsem podělal.

le: Le scrivo io.Napíšu jí já.

legge: È una legge non scritta.Je to nepsaný zákon.

mi: Mi ha scritto ieri.Napsal(a) mi včera.

poco: È poco che gli ho scritto.Psal jsem mu nedávno.

napsaný: na stroji napsanýscritto a macchina, dattilografato

nepsaný: nepsané pravidlo čehoregola non scritta di qc

omluvenka: přinést/dodat omluvenkuportare/presentare una giustificazione scritta

písemný: písemná práceesame scritto

v, ve: v písemné podoběin forma scritta

zákon: nepsaný zákonlegge non scritta

záznam: písemný/úřední záznamdocumentazione scritta/ufficiale

zkouška: písemná/ústní zkouškaprova scritta/orale

zmocnění: písemné zmocněníautorizzazione scritta

znění: následujícího znění ...scritto come segue ..., di seguito

dokonce: Dokonce mu napsal i dopis.Gli ha scritto perfino una lettera.

kurziva: napsaný/(vy)tištěný kurzívouscritto/stampato in corsivo

napsat: Napsala článek o plavání.Ha scritto un articolo sul nuoto.

napsat: Ani mi nenapsal.Non mi ha nemmeno scritto.

nepsaný: Je to nepsaný zákon.È una legge non scritta.

psaný: psaný rukouscritto a mano

psát: Jak se to píše?Come si scrive?

psát: Nikde není psáno, že...Non è scritto da nessuna parte che...

psát: Psal mi o tom.Me ne ha scritto.

psát: V dopise se píše...Nella lettera si scrive...

zamazat: zamazat nápisy na zdi barvoucoprire le scritte sui muri con la vernice