Hlavní obsah

scritta

Vyskytuje se v

scritto: scrittipísemné výtvory, spisy daného autora ap.

consenso: consenso scritto/oralepísemný/ústní souhlas

esame: esame scritto/oralepísemná/ústní zkouška

giustificazione: giustificazione scritta, biglietto di giustificazioneomluvenka

grassetto: scritto in grassettotučně psaný

lasciare: lasciar detto/scritto qc a qnechat vzkaz komu

minuscolo: scritto in minuscolo(na)psaný malými písmeny

neretto: scritto/composto in nerettotučně (na)psaný

prova: prove orali/scritteústní/písemné zkoušky

stampatello: scritto in stampatellopsaný tiskacím písmem

cannare: Ho cannato nello scritto di matematica.Tu písemku z matiky jsem podělal.

legge: È una legge non scritta.Je to nepsaný zákon.

mi: Mi ha scritto ieri.Napsal(a) mi včera.

poco: È poco che gli ho scritto.Psal jsem mu nedávno.

napsaný: scritto a macchina, dattilografatona stroji napsaný

nepsaný: regola non scritta di qcnepsané pravidlo čeho

omluvenka: portare/presentare una giustificazione scrittapřinést/dodat omluvenku

písemný: esame scrittopísemná práce

zákon: legge non scrittanepsaný zákon

záznam: documentazione scritta/ufficialepísemný/úřední záznam

zkouška: prova scritta/oralepísemná/ústní zkouška

zmocnění: autorizzazione scrittapísemné zmocnění

znění: scritto come segue ..., di seguitonásledujícího znění ...

dokonce: Gli ha scritto perfino una lettera.Dokonce mu napsal i dopis.

kurziva: scritto/stampato in corsivonapsaný/(vy)tištěný kurzívou

napsat: Ha scritto un articolo sul nuoto.Napsala článek o plavání.

psaný: scritto a manopsaný rukou

psát: Non è scritto da nessuna parte che...Nikde není psáno, že...

v, ve: in forma scrittav písemné podobě

zamazat: coprire le scritte sui muri con la vernicezamazat nápisy na zdi barvou

scritta: coperto di scrittepopsaný zdi ap.