Hlavní obsah

fino

Příslovce

  1. a qc po co/k čemu místně, do časověfino ad alloraaž dosudFino a quando?Dokdy?fino a che, finchédokudfino dauž od časově, až z místně
  2. dokonce i

Vyskytuje se v

alla: alla finenakonec, závěrem

caviglia: gonna lunga fino alla cavigliasukně až po kotníky

doratura: fino a doraturadozlatova osmažit ap.

esaurimento: vendita fino ad esaurimento scorteaž do vyprodání zásob prodej

fine: il fine settimanavíkend

fondo: credere fino in fondo in qcslepě věřit čemu

gennaio: alla fine di gennaiona konci ledna

ghiaia: ghiaia finedrobnozrnný štěrk

giustificare: Il fine giustifica i mezzi.Účel světí prostředky.

indebitarsi: Si sono indebitati fino al collo.Zadlužili se až po krk.

indennità: indennità di fine rapportoodstupné

lieto: film a lieto finefilm se šťastným koncem

lineamento: lineamenti delicati/finijemné rysy

lucro: associazione senza fini di lucroneziskové sdružení

momento: fino a questo momentoaž doposud

nausea: fino alla nauseaaž do omrzení

noia: ripetere qc fino alla noiaopakovat co až do omrzení.

ora: fino ad oradoteď

orlo: bicchiere pieno fino all'orlopo okraj plná sklenice

pieno: pieno fino all'orlopo kraj naplněný

porre: porre termine/fine a qcukončit co, učinit přítrž čemu, skoncovat s čím

principio: dal principio alla fineod začátku do konce

quando: fino a quandodokdy

questo: fino a questo momento(až) do tohoto okamžiku

scorta: fino ad esaurimento scortedo vyprodání zásob

sera: (fino) alla sera(až) do večera

sgolarsi: fino a sgolarsiaž do ochraptění

trascinarsi: trascinarsi fino adovléknout se až kam

ultimo: fino all'ultimoaž do konce

vite: vite senza fine, vite perpetuanekonečný šroub

essere: Sarebbe la fine.To by byl konec.

insonne: rimanere insonne fino all'albanespat/být vzhůru až do rána

osso: ridotto fino alle ossavyhublý na kost

prossimo: Il lavoro è prossimo alla fine.Práce je (už) u konce.

andare: andare a buon finedobře dopadnout

collo: fino al colloaž po krk/uši zadlužený ap.

dente: přen. fino ai dentiaž po zuby vyzbrojený ap.

goccia: fino all'ultima goccia(až) do poslední kapky, až do dna

gola: Sono pieno fino alla gola.Mám (toho) dost., Už mi to leze krkem.

midollo: přen. fino al midolloaž do morku kostí promoknout ap.

scoppiare: Ha mangiato fino a scoppiare.Najedl se až k prasknutí.

scrupolo: onesto fino allo scrupolonaprosto poctivý

topo: far la fine del toposkončit v pasti/jako krysa

: fino aaž do/po/k

dalece: Fino a che punto?Jak dalece? do jaké míry

do: fino alla fineaž do konce

doba: fino ad allora(až) do té doby

dotáhnout: portare qc alla finedotáhnout co do konce práci ap.

k, ke, ku: fino a qcaž k čemu

konče: partendo da oggi fino a venerdipočínaje dneškem a pátkem konče

konec: alla fine di qcna konci čeho

míra: in certa misura , fino a un certo punto do jisté míry

naskrz: fino al midollo, důkladně a fondo, fino in fondo, zcela in tutto e per tuttoskrz naskrz

nedávno: fino a poco tempo fa(až) do nedávna

nekonečno: i opakovat ap. all'infinito, ubíhat ap. senza finedo nekonečna

noc: fino a tarda nottedlouho do noci

odvolání: fino a nuovo avvisoaž do odvolání

ostrý: orecchio fineostrý sluch

plný: pieno fino all'orloplný až po okraj nádoba ap.

postranní: secondi fini postranní úmysly

prášek: polvere finejemný prášek

prodloužený: fine settimana lungoprodloužený víkend

přesah: estendersi (fino) a qcpřen. mít přesah do čeho obsahově ap.

přítomnost: nel/fino al presentev/až do přítomnosti

samoúčelný: essere fine a se stessobýt samoúčelný

sezonní: svendita di fine stagionesezonní výprodej

sklonek: alla fine della vitana sklonku života

současnost: fino a questo momento, finorado současnosti do současného okamžiku

spět: avvicinarsi/volgere alla finespět ke konci

trápení: porre fine alla sofferenza di qukončit čí trápení

úmysl: avere un secondo finemít postranní úmysly

víkend: durante il fine settimanao víkendu

vyčerpání: fino ad esaurimento delle scortedo vyčerpání zásob

vysvléct se: spogliarsi fino alla cintolavysvléct se do pasu

začátek: dall'inizio (alla fine)od začátku (do konce)

závěr: alla fine, da ultimov závěru

být: Sono stato al lavoro fino a sera.Byl jsem v práci až do večera.

dát se: Alla fine si è dato alla fuga.Nakonec se dal na útěk.

doběhnout: Non ha raggiunto la fine.Nedoběhl (až) do cíle.

dožít se: È vissuta fino a novant'anni.Dožila se devadesáti let.

kalit: Alzavano il gomito fino alla mattina.Kalili až do rána.

kolik: Da/Fino a che età?Od/Do kolika let? věku

koncem: verso la fine di questo mesekoncem tohoto měsíce

na: Andate fino alla fine della via.Jděte (až) na konec ulice.

nakonec: Alla fine è arrivato.Nakonec přijel.

napínat: Ci tenevano tesi fino alla fine.Napínali nás až do konce.

napočítat: Conta fino a dieci.Napočítej do deseti.

o: Vengo a trovarti nel fine settimana.Navštívím tě o víkendu.

plánovat: Che progetti hai per il fine settimana?Co plánuješ na víkend?

počítat: Conta fino a dieci!Počítej do deseti!

pojmout: La sala accoglie fino a 800 persone.Sál pojme až 800 lidí.

prasknout: Alla fine tutto è uscito fuori.Nakonec to všechno prasklo.

promočený: bagnato fradicio, bagnato fino alle ossaúplně promočený, promočený až na kůži

pronásledovat: L'ha inseguita fino a casa (sua).Pronásledoval ji až domů.

provalit se: La verità alla fine è venuta fuori.Nakonec se to provalilo.

přečkat: Abbiamo atteso la fine del temporale nel bosco.Bouřku jsme přečkali v lese.

připlavat: Hanno nuotato fino alla nave.Připlavali až k lodi.

půl: fino alla cintolado půl těla svlečený ap.

sahat: L'acqua gli arrivava fino alle ginocchia.Voda mu sahala po kolena.

šťastný: film a lieto finefilm se šťastným koncem

táhnout se: La foresta si estende fino a...Les se táhne až k...

ten, ta, to: Questa non è la fine., Non finisce così.Tím to ale nekončí.

uznat: Alla fine ha riconosciuto di aver sbagliato.Nakonec uznal, že se mýlil.

vyčkat: Aspettiamo fino a...Vyčkáme, dokud...

vystoupit: salire fino in cima alla montagnavystoupit na vrchol hory

zabořit se: È affondato nella neve fino a...Zabořil se do sněhu až po...

zbít: L'hanno picchiato fino a fargli perdere coscienza.Zbili ho do bezvědomí.

fino: fino ad alloraaž dosud