Hlavní obsah

went [went]

Související hesla

pt of go

Vyskytuje se v

along: go alongjít, pokračovat, postupovat jak

amiss: sth would not come/go amissco BrE by neuškodilo, by přišlo vhod/se hodilo, hovor. by bodlo

around: go around to sb(zajít) navštívit, stavit se u koho

astray: go astrayztratit se (po cestě) dopisy na poště ap., sport. jít vedle střela ap.

ballistic: go ballisticzačít vyvádět/zuřit, vyletět rozčilovat se

banana: go bananasšílet, vyšilovat, bláznit, blbnout

bang: bang goes stha je po čem, co je v čudu

bat: go (in) to bat for sbpostavit se za, podpořit koho

belly: go belly uppřijít na buben, položit se, zbankrotovat firma ap.

berserk: go berserkzačít vyvádět, rozzuřit se nepříčetně

board: go by the boardbýt zcela ignorován, být smeten ze stolu

breath: go for a breath of (fresh) airjít se nadýchat čerstvého vzduchu, jít na (čerstvý) vzduch

broke: go brokepřijít na mizinu, zbankrotovat

bust: go bustzkrachovat, zbankrotovat, přijít na mizinu

cap: go cap in hand to sb(při)jít s prosíkem ke komu, poníženě prosit koho o pomoc ap.

court: go to courtjít k soudu s požadavkem ap.

detail: go into details/the detailjít/zacházet do podrobností

distance: go the distancevydržet až do konce, doběhnout celou trať, přen. zvládnout to

drain: go down the drainpřijít nazmar/vniveč, jít do háje

easy: easy come, easy golehce nabyl, lehce pozbyl majetek

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

further: go further with sth, take sth furtherpokročit, udělat pokrok v čem, postoupit dál s čím

go: be going to do sthchystat se, hodlat, mít v úmyslu udělat co

go along: be going alongjít, běžet, vyvíjet se jak záležitost, vývoj ap.

go around: be going aroundkolovat, šířit se zvěst ap.

going: be going to do sthvyjadřuje blízkou budoucnost děje

gone: be gonebýt pryč, zmizet

go on: be going ondít se, konat se

go on with: be enough to be going on withprozatím stačit, být zatím tak akorát

go with: be going withchodit, mít poměr s kým

grain: go against the grain of sthpříčit se, odporovat čemu

ground: go to groundschovat se, ukrýt se

hammer: go at sth hammer and tongsdělat co s vervou, pořádně se do čeho obout

head: go over sb's headbýt nad čí chápání

here: here goesa je to tady před obtížným, nepříjemným úkolem

history: go down in historyvejít do dějin zůstat v povědomí lidí

hungry: go hungryhladovět, být hlady

ice-skating: go ice-skatingjít bruslit

keep: keep goingpokračovat, jít dál, nepřestávat i přes únavu ap.

let: let go of sb/sthpustit, přestat držet koho/co

light: go out like a lightodpadnout, padnout jak špalek, vytuhnout usnout

live: go liverozběhnout se, být zaveden do praxe, začít fungovat

mile: go the extra mile for sthvyvinout mimořádné úsilí pro co, snažit se, usilovat o co

mind: Mind how you go.Opatrujte se. při loučení

off: (gone) offzkažený jídlo

overboard: go overboard with sthpřehánět/přehnat to s čím

overdrive: go in(to) overdrivezabrat/rozjet to naplno, zapnout začít intenzivně dělat

pain barrier: go through the pain barrierpřekonat se, jít nad své možnosti přes zranění, vyčerpání ap. - ve sportu

place: be going placesbýt na nejlepší cestě to někam dotáhnout

public: go publiczačít veřejně obchodovat své akcie, vstoupit na kapitálový trh společnost

quest: go in quest of sth(jít) hledat co

rampage: go on the rampage(začít) řádit, vyvádět, rozběsnit se dav, zvíře ap.

raptures: be in raptures, go into rapturesabout/over sth BrE, kniž. být jako u vytržení, být na vrcholu blaha, rozplývat se nad čím

right: be going rightjít dobře, (vy)dařit se život

roof: go through the roofvyskočit, vyletět (nahoru) ceny, inflace ap.

round: go roundzajít na návštěvu, (za)stavit se na návštěvu

say: it goes without sayingto se rozumí samo sebou, to je zcela jasné

seed: go/run to seed(do)zrát, mít semena, vysemenit se rostlina ap.

short: be/go short of sthtrpět nedostatkem čeho

steady: be going steadywith sb hovor. (dlouho) chodit, mít vážnou známost s kým

strength: go from strength to strengthjít od úspěchu k úspěchu, být čím dál tím lepší

swimmingly: be going swimminglyjít hladce

there: there you goco naplat, no co, co se dá dělat, nic se nedá dělat

aid: go to sb's aid, come to the aid of sbjít komu na pomoc

ale: Come on!, Come off it!, nepovídej (What) you don't say! zast. Go on (with you)!Ale jdi! nevěřícně

bosý: go barefootchodit bosý

bruslit: go skatingjít bruslit

cesta: go astraysejít z cesty

červená: run/go through/jump a red light(pro)jet/nezastavit na červenou

čundr: go hikingjít na čundr

dělat: go in for sport, do sportsdělat sporty

dezolátní: in dilapidated condition(s), ramshackle, run-down, gone to rack and ruinv dezolátním stavu

diskotéka: go to a discojít na diskotéku

dno: sink (to the bottom), go down, jen loď founderjít ke dnu

do: Dělej Go ahead., Posluž si Be my guest., povzbuzování Go go go!, na hokeji, fotbale ap. Let's go!Do toho!

doktor: go to see the doctorjít k doktorovi

dotáhnout: make it in the world, go far, prosadit se get onněkam to dotáhnout

dovolená: go on holiday/AmE vacationjet na dovolenou

důchod: retire, go into retirement(ode)jít do důchodu

elektrika: go by tramjet elektrikou

fuč: be gonebýt fuč

ačkoli: He went there, even though he wasn't invited.Šel tam, ačkoli nebyl zván.

: Let him go!Ať jde!

běda: Don't you dare go there!Běda ti tam jít! neopovaž se

běžet: Go away!Běž pryč!

by: I would go/be...Šel/Byl bych...

být: What's the matter/going on?Co je? co chceš?, co se děje?

centrum: I am going downtown.Jedu do centra.

čas: bedtime, time to go to bedčas jít spát

čůrat: I must go pee.Musím jít čůrat.

dál: Read on., Go on reading.Čti dál.

dařit se: How are you (doing)?, Jak to jde How are things going?Jak se ti/vám daří?

dít se: What's going on?, slang. What's up?Co se děje?

divadlo: We will go to the theatre.Půjdeme do divadla.

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

domů: I must go home.Musím jít domů.

ex: drink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

extrém: go to extremeszacházet do extrému

buben: go bust, go belly uppřen. přijít na buben zkrachovat

cit: (Go) easy!S citem! opatrně

čert: Go to hell!Jdi k čertu! vypadni ap.

dobrota: keep on the straight and narrow, go straight, keep one's nose cleansekat dobrotu

dohromady: barvy, oblečení ap. go together, matchjít dohromady

drátek: run on oiled wheels, go like clockwork, go smoothly, mít účinek work like a charmjít jako na/po drátkách

grunt: go the whole hoghovor. vzít to z gruntu důkladně udělat

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

aboard: go/get aboardnastoupit (na palubu)

abroad: go abroadjet do zahraničí

ahead: go (on) aheadjít napřed

air: go on the airzahájit vysílání, začít vysílat

AWOL: voj. go AWOLvzdálit se bez povolení (z kasáren)

awry: go awrynevydařit se, nevyjít, zhatit se

back: go back to sthvrátit se k čemu v rozhovoru ap.

backpacking: go backpackingcestovat s batohem

bald: grow/go bald(z)plešatět

bankrupt: go bankruptzkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrot

bender: hovor. go on a benderjít chlastat

bike: go bikingjít na kolo, jít se projet na kole

binge: hovor. go on a drinking bingejít na tah/flámovat

blind: go blindoslepnout, být zasažen slepotou

boating: go boatingjít se projet na loďce

bonkers: go bonkers with sthzcvoknout, pominout se, zblbnout z čeho

bus: go by/take a busjet autobusem

business: go about one's businessjít si po své práci

camera: go on camerajít do záběru

cold turkey: go cold turkeypřestat nárazově kouřit ap.

coma: sink/go into a comaupadnout do kómatu

crazy: hovor. go crazyzešílet, zbláznit se

dancing: go dancingjít tančit

deaf: go deafohluchnout

downhill: go downhilli přen. jít z kopce, zhoršovat se, jít od desíti k pěti

downmarket: go downmarketzaměřit se na levnější produkci firma

downstairs: go downstairs(se)jít dolů po schodech

downtown: go downtownjet do města

duty: go on/report for dutynastoupit/hlásit se do služby

existence: pass/go out of existencezaniknout, přestat existovat

fashion: come into/go out of fashionpřijít do/vyjít z módy

fish: go fishingjít na ryby