Hlavní obsah

let's [lets]

  • uvození výzvy pro 1. osobu mn. číslaLet's go.Pojďme., Jdeme.Let's not argue.Nehádejme se.contr of let us uvození výzvy pro 1. osobu mn. čísla

Vyskytuje se v

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

fly: let flyat sb vyletět na koho, pustit se do koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

let: let medovol(te) mi (, abych)

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let in: let sb inpustit dovnitř, vpustit koho

let in on: let sb in onsth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

slide: let sth slidenechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na co

slip: let slip sthnechtěně prozradit co, prořeknout se

steam: let off steamvybít se, uvolnit se, odreagovat se

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

in: let sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

lead: let/put the dog off/on the leadpustit/dát psa z vodítka/na vodítko

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí, nepustit koho z dohledu, stále koho sledovat

yell: let out a yellzařvat, zakřičet, vykřiknout

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

guess: Let me guess.Nech mě hádat.

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

hope: Let's hope that ...Doufejme, že ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

let's: Let's go.Pojďme., Jdeme.

outta: Let's get outta here.Vypadneme odsud.

pass: Let me pass.Nech mě projít.

place: Let's go to my place.Pojďme ke mně.

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.

assume: let's assumepředpokládejme, že...