Hlavní obsah

let's [lets]

  • uvození výzvy pro 1. osobu mn. číslaLet's go.Pojďme., Jdeme.Let's not argue.Nehádejme se.contr of let us uvození výzvy pro 1. osobu mn. čísla

Vyskytuje se v

assume: let's assumepředpokládejme, že...

cat: let the cat out of the bagpustit si pusu na špacír, vykecat to nechtěně vyzradit

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

fly: let flyat sb with sth vyletět na koho, pustit se do koho

guard: lower one's guard, let one's guard downztratit ostražitost, přestat si dávat pozor

hair: let one's hair downodvázat se, uvolnit se, chovat se přirozeně

let: let medovol(te) mi (, abych)

let: let's, let usvyjadřuje výzvu

let: let alonenatož, neřkuli, nemluvě o

let: let sb/sth benechat být koho/co

let: let go of sb/sthpustit, přestat držet koho/co

let: let go of sthnechat plavat, pustit z hlavy co, přestat se zabývat čím

let: let go of sthvzdá(va)t se čeho, rezignovat na co postoje, nadvlády ap.

let: let it gonech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit

let: let osf gouvolnit se, odvázat se, hodit všechno za hlavu

let: let osf gozpustnout, přestat o sebe dbát o zevnějšku osoby

let: let sb knowdát vědět komu

let: let slipprořeknout se, nechtěně vyzradit informaci

let: let loosevydat, vypustit zvuk ap.

let down: let sb downzklamat, zradit, nechat ve štychu koho nesplnit slib

let down: let sb downzapříčinit neúspěch, být příčinou neúspěchu koho

let in: let sb inpustit dovnitř, vpustit koho

let in on: let sb in onsth prozradit komu co, hovor. podělit se s kým o co, zasvětit koho do čeho tajemství, zprávy ap.

let into: let sb intosth zasvětit koho do čeho plánů, tajemství ap., prozradit komu co

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

let off: let sb offdát mírný trest

say: (let's) sayřekněme, například, dejme tomu uvození

see: let's/let me seeokamžik, počkat, moment hned si vzpomenu ap.

side: let the side down(u)dělat ostudu rodině, známým ap.

slide: let sth slidenechat upadnout co, nestarat se o co, nedbat na co

slip: let slip sth(nechtěně) prozradit, prokecnout, provalit co

steam: let off steamvybít se, uvolnit se, odreagovat se

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

in: let sb in on sthprozradit komu co, zasvětit koho do čeho

lead: let the dog off the leadpustit psa z vodítka

let down: let down the anchorspustit kotvu

loose: let loosevydat ze sebe zvuk ap., pustit psa ap., seslat, dát průchod emocím ap., uvolnit

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

sight: not let sb out of one's sightnespustit koho z očí

sweat: let sb sweatpřen. (nechat) podusit koho

yell: let out a yellzařvat, zakřičet, vykřiknout

clear: Let me be clear ...Aby bylo jasno...

explain: Let me explain it to you.Dovolte, abych vám to vysvětlil.

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

flip: Let's flip for it.Hodíme si korunou.

get out: Let's get out of here.Vypadneme odsud.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

guess: Let me guess.Nech mě hádat.

hair: Let your hair down!Odvaž se (strošku)!

hear: Let me hear from you.Ozvi se mi., Dej o sobě vědět.

hear: And now let's hear from our reporter...A nyní předávám(e) slovo našemu reportérovi...

him: Let me talk to him.Nech mě s ním promluvit.

hope: Let's hope that ...Doufejme, že ...

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

introduce: Let me introduce myself.Dovolte, abych se představil.

leave off: Let's start from where we left off.Začneme tam, kde jsme přestali.

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

let: Let me see it.Ukaž mi to.

let: Let him go.Nechte ho jít., Ať (si) jde. propusťte jej

let: Let's go.Pojďme., Jdeme!

let: Let them not send it.Ať to neposílají.

let: rooms to letpokoje k pronájmu/pronajmutí

let: Let yourself go!Odvaž se!, Uvolni se!

let in: Will you let me in?Pustíš mě dovnitř?

let in on: She let me in on a little secret.Prozradila mi malé tajemství.

let out: He let one out.Upšoukl si., Uprdl si.

outta: Let's get outta here.Vypadneme odsud.

pass: Let me pass.Nech mě projít.

place: Let's go to my place.Pojďme ke mně.

see: Let me see (it).Ukaž(te) (mi to).

show: Let me show you something.Něco vám ukážu.

start: Let's get started!Tak jdeme na to! začneme

subject: Let's drop this subject.Opusťme toto téma.

what: I tell you what, let's stay here another day.Víš co, zůstaňme tu ještě jeden den.