Hlavní obsah

don't [dəʊnt]

  • vyjadřuje slovesný záporI don't know.Nevím.Don't do it.Nedělej to.contr of do not vyjadřuje slovesný zápor

Podstatné jméno

  • to, co se nemá dělat instrukce ap.dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

Vyskytuje se v

dare: don't you dare do sthneopovažuj se, opovaž se udělat co výhrůžka

do: don'ttvoří zápor a záporný rozkaz

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

know: I don't know(no) nevím výraz nejistoty

mention: Don't mention it.Není zač., To nestojí za řeč. reakce na poděkování

mind: I don't mind.Mně je to jedno. reakce na nabídku ap.

say: You don't say.Nepovídej!, Neříkej!, Vážně? překvapení, často sarkasticky

wrong: don't get me wrongnechápej mě špatně

don't: dos and don'tsrady, co dělat a co nedělat, jak na to

hesitate: Don't hesitate to ...Bez obav, Klidně, Neváhej(te) a ..., Nerozmýšlej(te) se požádat ap.

afraid: Don't be afraid (of it).Neboj(te) se (toho).

become: Don't be rude, it doesn't become you.Nebuď sprostý, nehodí se to k tobě.

before: Don't call before eight.Nevolej před osmou.

blame: Don't blame yourself for it.Neobviňuj se z toho., Nevyčítej si to.

delay: Don't delay me.Nezdržuj(te) mě.

discouraged: Don't be discouraged ...Nenechte se odradit ...

either: I don't want either.Nechci ani jeden.

fuck: I don't give a fuck (about it).Je mi to u prdele., Na to úplně seru.

it: It's not that I don't want to be there.Ne že bych tam nechtěl být.

keep: Don't keep him waiting.Nenechávej ho čekat.

let: Don't let it upset you.Nenech se tím vyvést z míry.

like: I don't like the tea.Ten čaj mi nechutná.

long: Don't be long.Brzy se vrať., Ať ti to dlouho netrvá.

need: You don't need to apologize.Nemusíš se omlouvat.

neither: I don't smoke. Neither do I.Nekouřím. Já také ne.

noise: Don't make so much noise!Nedělej takový rámus!

overdo: Don't overdo it.Nepřežeň to.

put: I don't know how to put this ...Nevím, jak to mám vyjádřit ...

slight: I don't have the slightest idea.Nemám nejmenší potuchy.

so: I don't think so.Myslím, že ne.

squeamish: Don't be so squeamish.Nebuď taková citlivka.

sure: Make sure you don't lose it!Ať to neztratíš!

thank: Don't thank me.Mně neděkujte.

think: I don't think so.Myslím, že ne.

touchy: Don't be so touchy.Nebuď taková citlivka.

well: I don't know him well.Moc dobře ho neznám.

worry: Don't worry about it.Nedělej(te) si s tím starosti.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

hatch: Don't count your chickens before they are hatched.Nechval dne před večerem., Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

ask: Don't ask me.Mě se neptej., Co já vím. já o tom nic nevím