Hlavní obsah

bet [bet]

Podstatné jméno

Vyskytuje se v

all: all butvšichni/všechno kromě koho/čeho

anything: anything buturčitě/vůbec ne, ani zdaleka jaký, všechno jen ne co

bat: not to bat an eyelidnehnout ani brvou, ani nemrknout

bet: be bettingsázet, doufat, spoléhat že se něco stane

betting: the betting is thatje velmi pravděpodobné, že, sázím na to, že

but: butsale, námitky, argumenty (proti)

choice: have no choice but ...nemít jinou možnost, než ...

fair: fair enough, butdobře, ale

last: last but sthkolikátý od konce, kolik před koncem

least: last but not leastv neposlední řadě se stejnou důležitostí

may: may ... butmožná že co, ale

might: might ... butmožná že co, ale

name: in all but namev podstatě, vlastně, fakticky

none: none butsb form. pouze, jen kdo, nikdo kromě koho

nothing: nothing butnic než, pouze, jen

rain: It never rains but it pours.Neštěstí nechodí nikdy samo.

story: But that's another story.Ale to už sem nepatří.

surely: slowly but surelypomalu, ale jistě

then: but thenna druhé straně, ale vlastně

baseball: sport. baseball batbaseballová pálka

glove: batting glovespálkařské rukavice v baseballu

including: including, but not limited tozahrnující mimo jiné, mimo jiné včetně

lay: hovor. lay bets/odds/money on sthi přen. vsadit (si), sázet na co pevně věřit ap.

next: next but onepřespříští, ob jedno/jeden hned za dalším

not: not only ... butnejen ... ale i

order: sport. batting orderpořadí pálkařů ve kterém pálkaři odpalují - v baseballu

place: place betsázka na umístění mezi prvními třemi v dostihu

shop: betting shopsázková kancelář, sázkárna

square: square betsázka na čtyři čísla

do: They say they don't have it but they do.Říkají, že to nemají, ale mají.

help: There's ho help for it but ...Není jiná možnost než..., Není jiné pomoci než...

love: I would love to come but ...Strašně rád bych přišel, ale ...

other: but other than that ...ale jinak kromě toho ap.

thought: A kind thought but ...To je od vás hezké, ale ...

belfry: He has bats in the belfry.Straší mu ve věži., Kape mu na maják.

eyelid: not bat an eyelidnehnout ani brvou

again: but/then/there againale taky, ale stejně tak