Hlavní obsah

cannot [ˈkænɒt or kæˈnɒt]

Vyskytuje se v

can: cannotnemoci, nebýt schopen kvůli okolnostem

make: cannot make itto sth nemoci přijít/dorazit/dostavit se kam na schůzku ap.

seem: cannot seem to do sthnebýt schopen, nedokázat, nemoci udělat co přes veškeré úsilí

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

help: It cannot be helped.S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.

overestimate: sth cannot be overestimatedco je nesmírně důležité/zcela nedocenitelné

dočkat se: cannot/can hardly wait to do sthnemoci se dočkat čeho

natož: I cannot make a tea, let alone cook the dinner.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

hlava: It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.To nemá ani hlavu, ani patu.

přenést: cannot come to terms with sth, cannot bear sthnemoci co přenést přes srdce

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než