Hlavní obsah

cannot [ˈkænɒt or kæˈnɒt]

Vyskytuje se v

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než

can: cannotnemoci, nebýt schopen kvůli okolnostem

can: cannoturčitě ne, nemůže být

can: cannot(za žádnou cenu) nesmět zdůraznění záporu

make: cannot make itto sth nemoci přijít/dorazit/dostavit se kam na schůzku ap.

seem: cannot seem to do sthnebýt schopen, nedokázat, nemoci udělat co přes veškeré úsilí

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

help: It cannot be helped.S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.

overestimate: sth cannot be overestimatedco je nesmírně důležité/zcela nedocenitelné

dočkat se: nemoci se dočkat čehocannot/can hardly wait to do sth

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.It makes no sense., It doesn't add up., nerozumím tomu I cannot make head or tail of it.

přenést: nemoci co přenést přes srdcecannot come to terms with sth, cannot bear sth