Hlavní obsah

umět

Nedokonavé sloveso

  1. (dovést) co can (do) sth(být schopen) be able to do sth(dobře) be good at sth(vědět jak) know how to do sth(dobře dělat) do sth wellUmíš to?Can you do it?Umíš číst?Can you read?Umíte anglicky?Do you speak English?Neumím plavat!I can't swim!Tenis moc neumím.I am not particularly good at tennis.Umím hrát na kytaru.I can play the guitar.
  2. (znát) know

Vyskytuje se v

chovat se: neumět se chovathave no manners

arabsky: Umíte arabsky?Do you speak Arabic?

bubnovat: umět dobře bubnovatbe a good drummer

česky: Umíš česky?Can you speak Czech?

čínsky: Umíte čínsky?Do you speak Chinese?

hospodařit: umět hospodařit se svým časemmanage one's time

natož: Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.I cannot make a tea, let alone cook the dinner.

ovládnout se: Neumí se ovládnout.He has no self-control.

plavat: Neumím plavat!I can't swim!

radovat se: umět se radovat ze životaknow how to enjoy life

řídit: Umíte řídit?Can you drive?

slušně: Umí slušně anglicky.He speaks decent English., His English is fairly good.

vykouzlit: Umí vykouzlit lahodná jídla.He can conjure up delicious dishes.

zpívat: Neumím zpívat.I can't sing.

mluvit: Neumíš mluvit?Has the cat got your tongue?

umět: Umíš to?Can you do it?