Hlavní obsah

cannot [ˈkænɒt or kæˈnɒt]

Vyskytuje se v

can: cannotnemoci, nebýt schopen kvůli okolnostem

seem: cannot seem to do sthnebýt schopen, nemoci, nedokázat udělat co přes veškeré úsilí

wait: cannot wait to do sthnemoci se dočkat čeho

stick: hovor. cannot stick itnemoci to snést

help: It cannot be helped.S tím se nedá nic dělat., Nedá se tomu zabránit.

overestimate: sth cannot be overestimatedco je nesmírně důležité/zcela nedocenitelné

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než