Hlavní obsah

ageing, aging [ˈeɪdʒɪŋ]

Vyskytuje se v

age: an age, agesvěčnost dlouhá doba

age: act one's agechovat se přiměřeně svému věku

age: come of agestát se plnoletým, dosáhnout plnoletosti, dospět

age: under agenezletilý

aged: the agedstaří (lidé)

dark age: the Dark Agesraný středověk v Evropě cca 500-1000 n.l.

day: in this day and agev dnešní době

defy: defy one's agenevypadat na svůj věk vypadat mladší

middle-aged: the middle-agedlidé středního věku

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

space age: space-agesupermoderní, hypermoderní technologie, styl ap.

age: not look one's agenevypadat na svůj věk

age: be sb's agebýt stejně starý jako kdo

age: at the age ofve věku kolika let

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

age: the atomic ageatomový věk

age: the age of steamvěk páry

age: hist. Bronze agedoba bronzová

age: down (through) the agespo celé věky

age: age wellpřen. nestárnout, stárnout s noblesou, zrát jako víno, stárnout pomalu

age of consent: be under the age of consenthovor. být ještě pod zákonem

barrier: age barriervěková bariéra

childbearing: woman of childbearing agežena v plodném věku

difference: age differencevěkový rozdíl

even: les. even-agedstejnověký lesní porost

gap: age gapvěkový rozdíl

grow: grow wiser with agemoudřet s věkem

information: information ageinformační věk

late: hist. the late Middle Agespozdní středověk

leave: leaving agevěk ukončení školy

legal: AmE legal agezletilost, plnoletost právní

live: live to a ripe old agedožít se vysokého věku

middle-aged: middle-aged spreadpneumatika, bříško staršího člověka

old age: in one's old ageve stáří

pension: old age pensionstarobní důchod

pensionable: pensionable agedůchodový věk

pensioner: old age pensionerstarobní důchodce

responsibility: age of criminal responsibilityvěková hranice trestní zodpovědnosti

retirement: retirement agevěk odchodu do důchodu, důchodový věk

retiring: retiring agedůchodový věk, věk pro odchod do důchodu

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

spread: middle-age(d) spread(tatíkovské) bříško, pupík tvořící se ve středním věku

tender: at a tender agev útlém věku

under age: under age smokingkouření nezletilých

age: What is your age?, What age are you?Kolik je ti let?

belie: Her young face belies her true age.Její mladá tvář neodpovídá jejímu skutečnému věku.

hear: I haven't heard from him for ages.Neozval se mi, ani nepamatuji.

look: He doesn't look his age.Nevypadá na svůj věk.

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

twice: He is twice as old as me., He is twice my age.Je dvakrát starší než já.

come: come of agedosáhnout plnoletosti

bronzový: archeol. doba bronzováBronze Age

celý: celou věčnostfor ages, for an eternity

diskriminace: věková diskriminaceage discrimination, ageism

doba: doba bronzová/kamenná/ledováBronze/Stone/Ice Age

dosáhnout: dosáhnout plnoletosticome of age

důchod: starobní důchod(old age) pension

hranice: spodní/horní věková hraniceminimum/maximum age limit

kamenný: doba kamennáthe Stone Age

kategorie: věková kategorieage bracket

ledový: doba ledováIce Age, odb. glacial period

plodný: žena v plodném věkuwoman of childbearing age

produktivní: produktivní věkworking/productive age

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

stárnutí: krém proti stárnutíanti-aging cream

starobní: starobní důchodceBrE old age pensioner, zkr. OAP

starý: být stejně starý jako kdobe sb's age

středověk: raný středověkEarly Middle Ages, Dark Ages

středověk: pozdní středověkLate Middle Ages

univerzita: univerzita třetího věkuUniversity of the Third Age

útlý: v útlém věkuat a tender/very young age

věk: školní věkschool age

věkový: věková kategorie/skupinaage group/bracket

věkový: věková hraniceage limit

vypadat: vypadat na svůj věklook one's age

zlatý: zlaté časy, zlatý věkgolden days/age, kniž. halcyon days

zletilost: dosáhnout zletilosticome of age, attain one's majority

železný: hist. doba železnáIron Age

dovršit: dovršit 18 letturn 18, reach 18 (years of age), reach the age of 18

hádat: Hádal bych jí tak 40.I would guess her age at about 40.

kolik: Kolik je ti let?How old are you?, What is your age?

kolik: Od/Do kolika let? věkuFrom/Till what age?

léto: léta letoucí, po celá létafor years and years, for ages

moudřet: moudřet s věkemgrow wiser with age

podle: soudě podle jeho věkujudging by his age

průměr: věkový průměraverage age

starý: Jsou stejně staří.They are (of) the same age.

stáří: nemoci stářídiseases of old age

stáří: určit stáří čehodetermine the age of sth

stejně: Je stejně starý jako já.He is the same age as me.