Hlavní obsah

produktivní

Vyskytuje se v

working: working lifeproduktivní část života koho, pracovní životnost čeho

working: working populationproduktivní část populace, práceschopná populace