Hlavní obsah

malen

Vyskytuje se v

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

ein, eine, ein: ein für alle Maljednou provždy

gern: Du kannst mich (mal) gern haben!Trhni si! Ty mi můžeš...!

Herrgott: Herrgott noch mal!Hergot!, Zatraceně! zakletí

hören: Hör mal!, Hören Sie mal!No poslyš(te)!

Jubeljahr: alle Jubeljahre (ein)maljednou za uherský rok/sto let

Mal: von Mal zu Malpokaždé, čím dál

Moment: Moment (mal)!Moment!, Okamžik!

Mondschein: Du kannst mir (mal) im Mondschein begegnen!Ty mi můžeš být ukradený!, Kašlu na tebe!

noch: noch (ein)malještě jednou

nun: nun (ein)malprostě, holt

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

sagen: Sagen wir (ein)malŘekněme, že ...

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

warten: Warte mal!Počkej!, Okamžik!, Moment!

eineinhalb: eineinhalb mal so vieljedenapůlkrát tolik

erst(er,e,es): zum ersten Mal(e)poprvé, prvně

letzt(er,e,es): zum letzten Mal(e)naposled(y), posledně

wie: so sicher sein, wie zwei mal zwei vier istbýt tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvě

zweit(er,e,es): zum zweiten Malpodruhé, ještě jednou

aufhören: Hör mal endlich auf!Už konečně přestaň!

daran: Lass mich mal daran riechen.Nech mě k tomu přivonět.

durch: Lass mich mal durch =durchgehen.Nech mě projít.

erlauben: hovor. Erlaube mal/Erlauben Sie mal!No dovol(te)!

felsig: eine felsige Küste malennamalovat skalnaté pobřeží

genießbar: hovor. žert. Er ist wieder mal nicht genießbar.Ten je dneska zase nesnesitelný.

hässlich: ein hässliches Bild malennamalovat ošklivý obraz

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

mal: Was will er mal werden?Čím chce (jednou) být?

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

probieren: Darf ich mal probieren?Smím ochutnat?

verdammen: Verdammt noch mal!Zatraceně!

welcher, welche, welches: das Kind, welches das schönste Bild gemalt hatdítě, které namalovalo nejkrásnější obrázek

zuhören: Jetzt hör(e) mir mal gut zu!Teď mě dobře poslouchej!

raten: hovor. Rat mal!Hádej!, Tipni si!

krajina: Landschaften malenmalovat krajiny

poprvé: das erste und (zugleich das) letzte Malpoprvé a naposledy

brnknout: Ruf mich mal an!Brnkni mi někdy!

jedinkrát: ein einziges Mal im Lebenjedinkrát v životě

kolikrát - tolikrát: Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.

krásně: schön malen/sprechenkrásně malovat/mluvit

krát: fünf mal drei Meterpět krát tři metry

líznout (si): Leck mal!Lízni si!

minule: Was haben wir das letzte Mal gelesen?Co jsme minule četli?

namalovat: ein Bild malennamalovat obraz

napodruhé: Wir lassen es für nächstes Mal.Necháme to napodruhé.

napoprvé: Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.Pokus se zdařil hned napoprvé.

naposled: Wann haben wir uns das letzte Mal gesehen?Kdy jsme se viděli naposled?

napříště: Nächstes Mal pass auf!Napříště si dej pozor!

nejprve: Iss mal erst.Nejprve se najez.

než: Warte mal, bis ich es erledige.Počkej, než to vyřídím.

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

obletět: Er ist 10 Mal um die Erde geflogen.Desetkrát obletěl zeměkouli.

obout se: Warte mal, ich muss noch die Schuhe anziehen.Počkej, musím se ještě obout.

okusit: Sie müssen seinen Wein mal kosten.Jeho víno musíte jednou okusit.

on, ona, ono: Schau mal, sie lacht.Podívej se, ona se směje.

oženit se: sich zum zweiten Mal verheiratenpodruhé se oženit

plácnout: Hör mal auf, sonst klatsche ich dir eine.Přestaň, nebo ti jednu plácnu.

po: zum ersten Malpo prvé

podruhé: Er klingelt schon zum zweiten Mal.Zvoní už podruhé.

pokrájet: Warte mal, ich schneide es dir vor.Počkej, pokrájím ti to.

prošetřit: den Fall noch mal untersuchenprošetřit znovu případ

představit si: Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.Jen si představ, kam zítra jedu!

přetáhnout: Male nicht über den Rand.Nepřetáhni přes okraj.

příště: Das nächste Mal beenden wir das.Příště to dokončíme.

rozpomenout se: Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.Zkus se na to rozpomenout.

roztlačit: Könnt ihr mich mal anschieben?Můžete mě roztlačit?

stačit: Warte mal, ich komme dir nicht nach.Počkej na mě, nestačím ti.

těhotný: Sie ist zum zweiten Mal schwanger.Je těhotná podruhé.

tentokrát: Ich rate dir dieses Mal nicht.Tentokrát ti neporadím.

tolikátý: Ich wiederhole etw. schon zum sovielten Mal!Opakuji co už po tolikáté!

ukázat se: Lass dich mal wieder sehen.Někdy se zase ukaž.

vlézt: Du kannst mich mal., Leck mich!zhrub. Vlez mi někam.

vyhlédnout: Schau mal hinaus, ob er schon kommt.Vyhlédni ven, jestli už jde.

vyhrnout: Warte mal, ich muss noch Schnee schaufeln.Počkej, ještě musím vyhrnout sníh.

vymstít se: Es wird sich noch mal rächen.Jednou se ti to vymstí.

vyprovodit: Warte mal, ich begleite dich.Počkej chvilku, vyprovodím tě.

vystydnout: Iss mal, sonst wird es kalt.Jez, jinak ti to vystydne.

zmetek: Die kleine Missgeburt hat wieder mal gestohlen.Ten mrňavej zmetek zase kradl.

ženit se: zum zweiten Mal heiratenpodruhé se ženit

čert: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

dole: mal unten, mal oben seinbýt jednou dole, jednou nahoře

okamžik: Warte mal einen Augenblick!Počkej okamžik!

trhnout: Du kannst mich mal!, Scher dich zum Teufel!Trhni si nohou!

all: ein für alle Maljednou provždy

vystřižený: Das ist ein Tag wie gemalt.To je den jako vystřižený.