Hlavní obsah

prošetřit

Vyskytuje se v

udání: prošetřit falešné udáníeiner falschen Anzeige nachgehen

prošetřit: prošetřit znovu případden Fall noch mal untersuchen