Hlavní obsah

A.D.

Vyskytuje se v

accanto: accanto (a)q/qc vedle, blízko, u koho/čeho

addosso: addosso aqc na čem natěsnaný ap., (velice) blízko čeho

addosso: addosso aq na koho/kom

addosso: addosso (a)q proti komu

antistante: antistante (a)před, naproti

appresso: appresso (a)q u, vedle koho

assieme: assieme a/conspolu s kým/čím

balestra: (molla a) balestralistová pružina

bizzeffe: a bizzeffespousta, fůra, habaděj

bruciapelo: a bruciapeloz bezprostřední blízkosti střelit ap., přen. rovnou, přímo

capanna: a capannašikmý, svažující se, sedlový střecha ap.

capofitto: a capofittopo hlavě, střemhlav

carico: a caricodi qc na účet/náklady/vrub, k tíži koho, v péči koho živený ap.

cavalcioni: (a) cavalcioniobkročmo, jízdmo

chiocciola: (scala a) chiocciolaspirálové schodiště

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

contro: contro (a)qc o co opřít se ap., do čeho narazit ap., na koho/co namířit, střílet ap.

convolare: convolare a (giuste) nozzepraštit do toho, vzít se, oženit se

cottimo: (lavoro a) cottimoúkolová práce, práce v úkolu, akord dle výkonu

cremagliera: (ferrovia a) cremaglieraozubnicová dráha

crepapelle: a crepapelleaž k prasknutí velmi

cucù: (orologio a) cucùkukačky hodiny, kukačkové hodiny

da: da qc a qcněco mezi čím a čím o přibližném údaji

darsi: darsela a gambevzít nohy na ramena, zdrhnout

dentro: dentro (a)qc v čem, uvnitř čeho

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

dietro: dietro (a)/diqc za čím místně

a: a Romav Římě, do Říma

a: dare qc a qdát co komu

a: una lettera a un amicodopis příteli

a: venire a un accordodospět k dohodě

a: andare a pescajít na ryby

a: a tavolau stolu

a: a Nataleo Vánocích, na Vánoce

a: oggi a ottoode dneška za týden

a: andare a piedijít pěšky

a: a poco a pocopostupně, krok za krokem

a: uno a unojeden po druhém, postupně

a: pagare qc a rateplatit co na splátky, splácet co

a: a passo lentopomalým krokem

a: a bocca apertas otevřenou pusou

a: fatto a manoručně dělaný

a: a buon dirittooprávněně

a: a casonahodilý, nahodile, náhodně, namátkově

a: barca a motoremotorový člun

a: motore a benzinabenzinový motor

a: strumenti a cordestrunné nástroje

a: veicolo a quattro ruotečtyřkolové vozidlo

a: casa a due pianidvoupatrový dům, dům o dvou patrech

a: giacca a striscepruhované sako

a: scrivere a computerpsát na počítači

a: a forma di anelloprstencový

a: a discokotoučový

a: a causa di qckvůli čemu, z důvodu čeho

a: ridere a una battuta(za)smát se vtipu

a: a favore di qcv čí prospěch

a: bello a vedersipěkný na pohled

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

accanto: accanto a mevedle mě

accendino: accendino a gas/benzinaplynový/benzinový zapalovač

accoltellare: accoltellare a morte qubodat koho

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

acqua: acqua a catinelle, rovescio d'acqualiják, průtrž (mračen)

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti

adozione: adozione a distanzaadopce na dálku

aereo: aereo a reazioneproudové/tryskové letadlo, tryskový letoun

affrancatura: affrancatura a carico del destinatariopoštovné hradí příjemce

agio: a bell'agiov pohodě, v klidu, klidně, pohodlně zvládnout ap.

agio: sentirsi a proprio agiocítit se dobře, být v pohodě

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

agonistico: a livello agonisticozávodně sportovat

albergo: albergo a orehodinový hotel

albero: albero a gomiti/manovellaklikový hřídel

albo: albi a fumettikomiksy sešity

amico: amico a quattro zampečtyřnohý přítel

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

andare: andare a trovare qzajít, podívat se za kým

andare: andare a piedijít pěšky

andare: andare a pesca/a cacciajít na ryby/lov

andare: andare a tentonitápat

andare: andare in/a pezzi, andare in frantumirozletět se na kousky, rozpadnout se

andare: andare a male(po)kazit se, zkazit se

andare: andare a montenevyjít, zkrachovat, nevydařit se, podělat se

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

andato: carne andata (a male)zkažené maso

anno: di qui a un annoode dneška za rok

anteriormente: anteriormente a qc(již) před čím, dříve než co