Hlavní obsah

A.D.

Vyskytuje se v

accanto: accanto (a)q/qc vedle, blízko, u koho/čeho

addosso: addosso aqc na čem natěsnaný ap., (velice) blízko čeho

antistante: antistante (a)před, naproti

appresso: appresso (a)q u, vedle koho

assieme: assieme a/conspolu s kým/čím

balestra: (molla a) balestralistová pružina

bizzeffe: a bizzeffespousta, fůra, habaděj

bruciapelo: a bruciapeloz bezprostřední blízkosti střelit ap., přen. rovnou, přímo

capanna: a capannašikmý, svažující se, sedlový střecha ap.

capofitto: a capofittopo hlavě, střemhlav

carico: a caricodi qc na účet/náklady/vrub, k tíži koho, v péči koho živený ap.

cavalcioni: (a) cavalcioniobkročmo, jízdmo

chiocciola: (scala a) chiocciolaspirálové schodiště

conoscere: (arrivare a) conoscereq/qc poznat koho/co

contro: contro (a)qc o co opřít se ap., do čeho narazit ap., na koho/co namířit, střílet ap.

convolare: convolare a (giuste) nozzepraštit do toho, vzít se, oženit se

cottimo: (lavoro a) cottimoúkolová práce, práce v úkolu, akord dle výkonu

cremagliera: (ferrovia a) cremaglieraozubnicová dráha

crepapelle: a crepapelleaž k prasknutí velmi

cucù: (orologio a) cucùkukačky hodiny, kukačkové hodiny

da: da qc a qcněco mezi čím a čím o přibližném údaji

darsi: darsela a gambevzít nohy na ramena, zdrhnout

dentro: dentro (a)qc v čem, uvnitř čeho

detta: a detta di qpodle toho, co říká kdo, podle (slov) koho

dietro: dietro (a)/diqc za čím místně

abbandonare: abbandonare q a se stessonechat koho na pospas, nechat koho, ať si poradí jak umí

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

abdicare: abdicare a un'eredità/una caricavzdát se dědictví/funkce

accendino: accendino a gas/benzinaplynový/benzinový zapalovač

accoltellare: accoltellare a morte qubodat koho

accordo: venire a un accordodospět k dohodě, domluvit se

acqua: acqua a catinelle, rovescio d'acqualiják, průtrž (mračen)

acquisto: andare a fare acquistijít nakupovat

aderire: aderire a una richiestavyhovět žádosti

adozione: adozione a distanzaadopce na dálku

aereo: aereo a reazioneproudové/tryskové letadlo, tryskový letoun

affrancatura: affrancatura a carico del destinatariopoštovné hradí příjemce

agio: a bell'agiov pohodě, v klidu, klidně, pohodlně zvládnout ap.

agonistico: a livello agonisticozávodně sportovat

albergo: albergo a orehodinový hotel

albero: albero a gomiti/manovellaklikový hřídel

albo: albi a fumettikomiksy sešity

amico: amico a quattro zampečtyřnohý přítel

andare: andare a prendere q/qc(za)skočit, zajít pro co/koho

andare: a lungo andaredlouhodobě uvažovat ap., v dlouhodobém horizontu

andato: carne andata (a male)zkažené maso

anno: di qui a un annoode dneška za rok

anteriormente: anteriormente a qc(již) před čím, dříve než co

appeso: přen. essere appeso a un filoviset na vlásku

a priori: giudicare q a priorisoudit koho předem

aprire: aprire a chiaveodemknout

aria: a mezz'ariave vzduchu za letu ap.

arma: přen. arma a doppio tagliodvojsečná zbraň

armadio: armadio a murovestavěná skříň

armato: rapina a mano armataozbrojená loupež

armatura: armatura a piastrepancíř

armonica: armonica a boccafoukací harmonika

arrangiamento: venire a un arrangiamentodohodnout se, shodnout se

arrivederci: Arrivederci a presto!Brzy na shledanou!

asciutto: a bocca asciutta, a denti asciuttina sucho bez jídla a pití, přen. naprázdno, marně

assalire: assalire a parole qslovně napadnout koho

assalto: assalto a mano armataozbrojené přepadení

asta: a mezz'astana půl žerdi

attorno: attorno a qckolem, okolo čeho

attraversare: attraversare a nuotopřeplavat

autorizzare: non autorizzat|o/-anepovolený, neschválený

autorizzazione: dir. autorizzazione a procederepovolení k stíhání pachatele

autostrada: autostrada a pedaggioplacená dálnice

avere: avere a mente q/qcmít na mysli koho/co, vzpomínat, vzpomenout si na koho/co

avviso: a/secondo il mio avvisopodle mého názoru/mínění

azienda: azienda a partecipazione statalepodnik se státní účastí

bada: tenere q a badahlídat, střežit koho, dohlížet na koho

bagaglio: bagaglio a manopříruční zavazadlo

bagno: stare a bagnomáčet se, být namočený

bagnomaria: cuocere a bagnomariavařit ve vodní lázni

balconcino: reggiseno a balconcinobalkonová podprsenka

balia: tenere a baliaprotahovat, odkládat, odsouvat povinnost ap.

bandella: tavolo (a) bandelleskládací stůl se sklopnou deskou

bando: bando a qckonec, dost čeho výzva k zanechání

barca: barca a remiveslice

barchetta: scollatura a barchettalodičkový výstřih

base: a base di qcna základě, na bázi čeho

a: a Romav Římě, do Říma