Hlavní obsah

mou [muˌ mɔl]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

candide: = účastník debaty s odborníky, který má za úkol pokládat naivní otázkyMonsieur Candide

conscience: Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí.En mon âme et conscience.

côté: v mé blízkostià mes côtés

déplaisir: k mé velké nelibostià mon grand déplaisir

détriment: k mé újměà mon détriment

embêter: Ten se má dobře, Ten si žije.Il ne s'embête pas.

gauche: po mé levicià ma gauche

gonfler: Ten má ale drzost.hovor. Il est vraiment gonflé.

mentir: na mou dušisans mentir

mon: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

palais: voile du palais, palais mouměkké patro

personne: moje maličkostma modeste personne

à: můj bratraneccousin à moi

apprendre: Má se ještě hodně co učit.Il a encore beaucoup à apprendre.

avocat: Budu mluvit pouze v přítomnosti mého právního zástupce.Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat.

cause: Vše má svůj důvod,.Il n'y a pas d'effet sans cause.

dépasser: To je nad mé síly.Cela dépasse mes forces.

des: Má malé nožky.Elle a des petits pieds.

dévouement: Přijměte prosím výraz mé hluboké oddanosti. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mon entier dévouement.

dicter: nařizovat komu, jak se má chovatdicter à qqn la conduite qu'il doit tenir

disposer: Má (k dispozici) auto.Il dispose d'une voiture.

excuser: Promiňte mi mé zpoždění.Veuillez excuser mon retard.

foutre: Kam jsi vrznul moji knížku?Où as-tu foutu mon bouquin ?

hic: Má to jeden háček.Il y a un hic.

notre: Jak se má náš nemocný?Comment va notre malade ?

ordinaire: jak má ve zvykuà son ordinaire

si: Chová se, jako by byl můj otec.Il se conduit comme s'il était mon père.

sur: na mé doporučenísur ma recommandation

tel: Takové je mé rozhodnutí.Telle est ma décision.

âme: podle mého nejlepšího svědomí a vědomíen mon âme et conscience

balcon: Ta má ale kozy. velká ňadrahovor. Il y a du monde au balcon.

casser: Všechno má svůj konec.Tout passe, tout lasse, tout casse.

chaque: Dosti má den na svém trápení.À chaque jour suffit sa peine.

cheveu: Má to háček!hovor. Il y a un cheveu !

client: Zákazník má vždy pravdu.Le client a toujours raison.

commerçant: Má obchodního ducha.Elle est très commerçante.

corde: Není to v mé kompetenci.Ce n'est pas dans mes cordes.

corps: (Bylo by to možné) jen přes mou mrtvolu.Il faudra me passer sur le corps.

croix: na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí dětská přísahahovor. croix de bois, croix de fer

culbute: všechno má svůj konec o riskantním podnikuau bout du fossé, la culbute

délirant: Ten spisovatel má šílenou představivost.Cet écrivain a une imagination délirante.

expression: Přijměte, prosím, výraz mé úcty., S úctou. v dopiseVeuillez agréer l'expression de mes sentiments distingués.

fer: Na mou duši, na psí uši, na kočičí svědomí. dětská přísahaCroix de bois, croix de fer, si je mens je vais en enfer.

main: Všechno mu padá z rukou., Má obě ruce levé.Il a des mains de beurre.

matricule: Má to blbý. jeho situace se zhoršujehovor. Ça va barder pour son matricule.

meilleur: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

mer: Má žízeň jako trám.Il boirait la mer et les poissons.

nid: Velkou pílí dojdeš k cíli., Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.Petit à petit, l'oiseau fait son nid.

pâte: pâte molleměkkota

petit: Stéblo k stéblu, a ptáček hnízdo má.Petit à petit l'oiseau fait son nid.

revers: Všechno má svůj rub i líc.Toute médaille a son revers.

savoir: Má to v malíčku.Il le sait sur le bout du doigt.

signifier: Co to má znamenat?Qu'est-ce que cela signifie ?

tableau: Má to jeden háček., Má to (jedinou) závadu.Il y a une ombre au tableau.

vider: vyklopit všechno, co (má) na srdcivider son sac

bože: Bože můj!Mon Dieu !

drahý: mí drazí přátelémes chers amis

hrb: Má na zádech hrb.Il a une bosse sur le dos.

kolečko: Má o kolečko míň.Il a une case en moins.

lítost: k mé velké lítostià mon vif regret

mínění: podle mého míněníà mon avis

mladý: za mých mladých letde mon temps, dans mon jeune temps

názor: podle mého názoruà mon avis

patro: voile du palais, palais mouměkké patro

překvapení: k mému překvapeníà ma surprise/mon étonnement

přítel: mí drazí přátelémes chers amis

starý: jeden z mých starých přátelun de mes vieux amis

vlastnost: Má stejné vlastnosti jako její otec.Elle est bien la fille de son père.

všechen, všechna, všechno: Všechno má svůj čas.Il y a un temps pour tout.

být: Ta kniha je má.Ce livre est à moi.

jen: Má jenom matku.Il n'a que sa mère.

měkký: fromage mouměkký sýr

mít: Byt má pět pokojů.L'appartement a cinq chambres.

můj, má, mé, moje: moje automa voiture, voiture à moi

podle: podle mého názoruà mon avis

svůj, svá, své, svoje: Všechno má své meze.Il y a une limite à tout.

utrum: Má utrum.C'est fini pour lui/elle.

vina: Všechno je to má vina.Tout est de ma faute.

cedník: Má paměť jako cedník.Sa mémoire est une passoire.

čest: na mou čestsur mon honneur

děravý: Má děravé kapsy.hovor. Il est fauché.

háček: Má to háček!Il y a un cheveu !

kompetence: Není to v mé kompetenci.Ce n'est pas dans mes cordes.

koza: Ta má kozy.Il y a du monde au balcon.

potěšení: Potěšení je na mé straně.(Tout) le plaisir est pour moi.

silný: Silnější má vždycky pravdu.La raison du plus fort est toujours la meilleure.

skromný: podle mého skromného míněníà mon humble avis

šálek: hovor. To není můj šálek čaje.Ce n'est pas ma tasse de thé.

vždy: Zákazník má vždy pravdu.Le client a toujours raison.

závada: Má to (jedinou) závadu.Il y a une ombre au tableau.

žízeň: Má žízeň jako trám.Il boirait la mer et les poissons.

maličkost: moje maličkost ma modeste personne