Hlavní obsah

donné [dɔne]

Předložka

  • étant donné qqch vzhledem k čemu, uvážíme-li co

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

donnant: donnant, donnantněco za něco, z ručky do ručky

donné: étant donnéqqch vzhledem k čemu, uvážíme-li co

donner: se donnerà qqn/qqch věnovat se, obětovat se práci ap., odd(áv)at se komu/čemu

faim: donner faimà qqn vyhládnout komu

impression: donner l'impressionvyvol(áv)at dojem

prise: donner priseà qqch dát příčinu, dát podnět k čemu

raison: donner raisonà qqn dát komu za pravdu

acceptation: donner son acceptationdát souhlas

accord: donner son accordvyslovit souhlas, schválit

air: donner de l'air větrat

alarme: donner/sonner l'alarmevyhlásit poplach

alerte: donner l'alertevyhlásit poplach

approbation: donner son approbation à qqchdát souhlas k čemu

avertissement: donner un avertissement à qqnvarovat koho

baptême: donner le baptêmepokřtít

chasse: donner la chasse à qqch, prendre qqch en chassestíhat, pronásledovat co o nepřátelském letadlu ap.

corps: donner corps à des idéeskonkretizovat myšlenky, dát svým představám (solidní) podklad

coup: donner un coupbouchnout

cours: donner un coursučit, vyučovat

fête: donner une fête en l'honneur de qqn(us)pořádat oslavu na čí počest

grâce: donner le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení

moment: à un moment donnév určitém okamžiku

naissance: donner naissance à qqnpřivést na svět koho

ordre: donner un ordredát příkaz

patte: donner la pattedát pac

réplique: se donner la répliquediskutovat

signalement: donner le signalement de qqnpodat čí popis

suite: donner suite à une demandevyhovět žádosti

top: donner le topdát povel/znamení/signál

tour: donner un tour de clézamknout

vie: donner sa vie pour qqndát za koho život

voie: donner de la voie à une scierozvádět zuby pily

à: donner de l'argent à un amidát příteli peníze

accès: donner accès à qqchvést k čemu, kam

campo: Je me suis donné campo.Udělal jsem si volno.

coordonnées: Donnez-moi vos coordonnées.Řekněte mi, kde vás mohu zastihnout.

en: Donnez-m'en six.Dejte mi jich šest.

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

pouvoir: donner un pouvoir par-devant notaireudělit plnou moc před notářem

réfléchir: Cet chose donne à réfléchir.Ta věc nutí k zamyšlení.

tape: donner des tapes à qqnnaplácat komu, poplácat koho

ample: Donnez-moi de plus amples renseignements.Dejte mi co nejpodrobnější informace.

assistance: donner son assistance à qqnpřispět komu na pomoc

blanc: donner carte blanche à qqndát komu plnou moc

canif: donner un coup de canif dans le contrat (de mariage)zahnout

carrière: donner carrière à qqchdát volný průchod, popustit uzdu čemu

champ: donner libre champ à son imagination popustit uzdu své představivosti

chapeau: donner un coup de chapeausmeknout na pozdrav

chèque: donner un chèque en blanc à qqnnechat komu volnou ruku

colique: donner la colique à qqnjít komu na nervy

collier: donner un coup de collierzabrat při nějaké činnosti

confession: On lui donnerait le bon Dieu sans confession.Vypadá jako neviňátko.

contenance: se donner une contenancezakrý(va)t rozpaky

cul: donner des coups de pied au culnakopat prdel

diable: donner son âme au diableupsat se ďáblu

épaule: donner un coup d'épaule à qqnpomoci komu

fesse: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

feu: donner le feu vert à qqn/qqchdát zelenou komu/čemu

fil: donner du fil à retordre à qqndát zabrat, být tvrdým oříškem komu

froid: donner froid dans le dos à qqnnahánět komu hrůzu

la: donner le laudávat tón

leçon: donner des leçons à qqndát komu lekci

luxe: se donner le luxe de faire qqchdovolit si ten přepych čeho

mouvement: se donner du mouvementbýt velice čilý, trochu (si za) cvičit, protáhnout si tělo

oiseau: donner à qqn des noms d'oiseauxnemoci komu přijít na jméno

pouce: donner un coup de pouce à qqnzatlačit, píchnout komu

ronger: donner un os à ronger à qqnhodit psovi kost aby byl zticha

signal: donner le signal de qqchvyvolat, rozpoutat co

tête: hovor. J'en donnerais ma tête à couper.Dal bych za to krk.

vert: donner le feu vert à qqchdát zelenou čemu

vertige: à donner le vertigezávratný

celkový: donner une image complète de qqchpodat celkový obraz čeho

daný: à un moment donnév dané chvíli

dojem: donner l'impressionvyvolat dojem

domluvit se: se donner un rendez-vousdomluvit si schůzku

jevit: donner des signes de fatiguejevit známky únavy

jistý: donner qqch pour certainvydávat co za jisté

lekce: donner une (bonne) leçon à qqndát komu (pořádnou) lekci

base: base de donnéesdatabáze, báze dat

mandát: donner mandat à qqndát komu mandát

manželka: donner sa fille en mariage à qqndát dceru za manželku komu

názor: donner son avisříci svůj názor

obhájce: donner un défenseur à un accusépřidělit obhájce obviněnému

obraz: donner une image complète de qqchpodat celkový obraz čeho

obviněný: donner un défenseur à un accusépřidělit obhájce obviněnému

odstoupit: donner sa démissionodstoupit z úřadu

okamžik: à un moment donnév určitém okamžiku

pac: donner la pattedát pac

podnět: donner l'occasion de qqch, donner lieu à qqchzavdat podnět k čemu

popis: donner le signalement de qqnpodat čí popis

pravda: donner raison à qqndát komu za pravdu

průběh: donner libre cours à qqchdá(va)t volný průběh čemu citům ap.

první: donner les premiers soinsmed. poskytnout první pomoc

přátelsky: donner l'accolade à qqnpřátelsky obejmout koho

přenos: transfert de donnéesvýp. přenos dat

přidělit: donner un défenseur à un accusépřidělit obhájce obviněnému

příležitost: donner à qqn la possibilité de faire qqchdát komu příležitost co udělat

připojit se: donner son adhésion à un projetpřipojit se k projektu

pustit: donner la volée à un oiseau(vy)pustit ptáka na svobodu

razítko: donner un coup de tampon sur un passeportdát razítko do (cestovního) pasu

rozhřešení: donner l'absolution à un pécheurdá(va)t rozhřešení hříšníkovi

ruka: donner une poignée de main à qqnstisknout ruku komu

schůzka: se donner rendez-vous avec qqn, donner rendez-vous à qqndát si schůzku s kým

signál: donner le signal de qqchdát signál k čemu

slovo: donner sa parole (d'honneur)dát (čestné) slovo

soubor: fichier de donnéessoubor dat/datový soubor

souhlas: donner son accord/consentement à qqchdát souhlas k čemu

srozuměná: faire comprendre, laisser entendre, donner à entendredát na srozuměnou

svět: mettre un enfant au monde, donner le jour à un enfantpřivést dítě na svět porodit

šílený: donner à qqn un mal foupůsobit komu šílenou bolest

špatný: donner un faux renseignementposkytnout špatnou informaci

tělo: se donner corps et âme à qqn/qqchodd(áv)at se tělem i duší komu/čemu

ukládat: mettre des données en mémoire, mémoriser les donnéesukládat data do paměti

úkol: donner à qqn une tâche à exécuterpověřit úkolem koho

ukončit: donner/porter le coup de grâce à qqnukončit čí utrpení

uložit: sauvegarder des données, mettre des données en mémoire, mémoriser des donnéesvýp. tech. uložit data

určitý: à un moment donnév určitém okamžiku

veřejnost: donner qqch en spectacleukazovat co na veřejnosti

volný: donner carte blanche à qqndát komu volnou ruku

vstupní: données (en entrée)výp. vstupní data

vyhlásit: donner l'alarmevyhlásit poplach

výhled: chambre avec vue sur la mer/face à la mer/qui ouvre sur la mer/donnant sur la merpokoj s výhledem na moře

vyhovovat: Il ne sera pas donné suite à votre demande.práv. Vaší žádosti se nevyhovuje.

výpověď: donner/recevoir un congédát/dostat výpověď

vyslovit: donner son accordvyslovit souhlas

vznik: donner naissance à qqchdát vznik čemu vyvolat

zadek: donner à qqn un coup de pied aux fesseskopnout koho do zadku

základní: données de basezákladní údaje

znamení: donner le signal de qqchdát znamení k čemu

známka: donner des signes de fatiguejevit známky únavy

žádost: donner suite à une demandevyhovět žádosti

život: donner sa vie pour qqndát za koho život

dát: faire cadeau de qqch à qqn, donner qqch en cadeau à qqndát co komu darem

data: données personnellesosobní data

dávat: Qu'est-ce qu'on donne au cinéma ?Co dávají v kině?

komprese: compression de donnéesvýp. komprese dat