Hlavní obsah

cela [s(ə)la]

Vyskytuje se v

comme: comme celatak(to), takhle, takový

entendre: (cela) s'entendto je přirozené/pochopitelné/samozřejmé

près: à cela près, à ceci près queaž na to, že...

chose: Cela m'a fait quelque chose.To mě dojalo.

importer: Cela importe peu.Na tom (pra)málo záleží.

matin: du soir au matinod večera do rána, celou noc

pouvoir: Cela ne se peut pas.To není možné., Nejde to.

sans: Cela va sans dire.To se rozumí samo sebou.

soi: Cela va de soi.To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.

tout: toute la nuitcelou noc

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

combler: Cela me comble de joie.To mě naplňuje radostí.

comprendre: Cela/Ça se comprend.To se rozumí. samo sebou

constituer: Cela ne constitue pas un engagement.To není závazek.

dépasser: Cela dépasse mes forces.To je nad mé síly.

part: À part cela tout va bien.Jinak je všechno v pořádku.

présager: Cela ne présage rien de bon.To nevěští nic dobrého.

revenir: Cela revient à dire que...To znamená, že...

valoir: Cela vaut son pesant d'or !To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!

beau: Cela est beau à voir.To je krása.

bientôt: Cela est bientôt dit.To se lehce řekne.

commentaire: Cela se passe de commentaire.K tomu není třeba nic dod(áv)at.

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

délirant: Exiger cela, c'est délirant !Žádat něco takového, to je šílenství!

dramatique: Cela n'a rien de dramatique.To není nic dramatického.

espèce: Cela n'a aucune espèce d'importance.To není vůbec důležité.

facile: Cela est plus facile à dire qu'à faire.To se lehko řekne a hůř udělá.

petit: Cela va son petit bonhomme de chemin.Jde to pomalu, ale jistě.

piste: Cela m'a mis sur la piste.Přivedlo mě to na stopu.

pourquoi: hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).

prodige: Cela tient du prodige.To je hotový zázrak.

rajeunir: hovor. Cela ne me rajeunit pas.To mi léta neubere., Nemládnu.

redire: Je ne vois rien à redire à cela.Nemůžu tomu nic vytknout.

renverser: Cela me renverse.Jsem z toho celý paf.

rimer: Cela ne rime à rien.Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.

signifier: Qu'est-ce que cela signifie ?Co to má znamenat?

voler: Cela vole bas.To nemá úroveň.

celý: celou noctoute la nuit

celý: po celou dobutout le temps

konto: na to kontoc'est pourquoi, pour cela

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

mimo: mimo toà part cela

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

tak: tak nějakà peu près comme cela

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

vyplývat: To vyplývá samo od sebe.Cela coule de source.

záležet: Záleží na tom.Cela compte.