Hlavní obsah

cela [s(ə)la]

Vyskytuje se v

comme: tak(to), takhle, takovýcomme cela

entendre: to je přirozené/pochopitelné/samozřejmé(cela) s'entend

près: až na to, že...à cela près, à ceci près que

chose: To mě dojalo.Cela m'a fait quelque chose.

importer: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

matin: du soir au matinod večera do rána, celou noc

pouvoir: To není možné., Nejde to.Cela ne se peut pas.

sans: To se rozumí samo sebou.Cela va sans dire.

soi: To se rozumí (samo sebou)., To je samozřejmé.Cela va de soi.

tout: toute la nuitcelou noc

aboutir: K ničemu to nevede.Cela n'aboutit à rien.

combler: To mě naplňuje radostí.Cela me comble de joie.

comprendre: To se rozumí. samo sebouCela/Ça se comprend.

constituer: To není závazek.Cela ne constitue pas un engagement.

dépasser: To je nad mé síly.Cela dépasse mes forces.

part: Jinak je všechno v pořádku.À part cela tout va bien.

présager: To nevěští nic dobrého.Cela ne présage rien de bon.

revenir: To znamená, že...Cela revient à dire que...

valoir: To se nedá penězi zaplatit!, Je to k nezaplacení!Cela vaut son pesant d'or !

beau: To je krása.Cela est beau à voir.

bientôt: To se lehce řekne.Cela est bientôt dit.

commentaire: K tomu není třeba nic dod(áv)at.Cela se passe de commentaire.

deçà: rester en deçà de la vériténeříkat ještě celou pravdu která je ještě horší

délirant: Žádat něco takového, to je šílenství!Exiger cela, c'est délirant !

dramatique: To není nic dramatického.Cela n'a rien de dramatique.

espèce: To není vůbec důležité.Cela n'a aucune espèce d'importance.

facile: To se lehko řekne a hůř udělá.Cela est plus facile à dire qu'à faire.

petit: Jde to pomalu, ale jistě.Cela va son petit bonhomme de chemin.

piste: Přivedlo mě to na stopu.Cela m'a mis sur la piste.

pourquoi: Buď to uděláte nebo uvidíte (zač je toho loket).hovor. Vous ferez cela ou vous direz pourquoi.

prodige: To je hotový zázrak.Cela tient du prodige.

rajeunir: To mi léta neubere., Nemládnu.hovor. Cela ne me rajeunit pas.

redire: Nemůžu tomu nic vytknout.Je ne vois rien à redire à cela.

renverser: Jsem z toho celý paf.Cela me renverse.

rimer: Nemá to hlavu ani patu., To se s ničím nerýmuje.Cela ne rime à rien.

signifier: Co to má znamenat?Qu'est-ce que cela signifie ?

voler: To nemá úroveň.Cela vole bas.

celý: toute la nuitcelou noc

konto: na to kontoc'est pourquoi, pour cela

málo: Na tom (pra)málo záleží.Cela importe peu.

mimo: mimo toà part cela

nikam: To nikam nevede.Cela ne mène à rien.

padnout: Padne jí to jako ulité.Cela lui va comme un gant.

rozumět: To se rozumí samo sebou.Cela va de soi/se comprend tout seul/s'entend tout seul/ne se demande pas.

řeč: To je bez řeči.Cela va sans dire.

samozřejmý: To je samozřejmé.Cela va de soi., Cela va sans dire., Cela coule de source.

tak: tak nějakà peu près comme cela

třeštit: Třeští mi z toho hlava.Cela me casse la tête.

vyplývat: To vyplývá samo od sebe.Cela coule de source.

záležet: Záleží na tom.Cela compte.

co: Co to znamená?Qu'est-ce que cela veut dire ?

hnusit se: To se mi hnusí.Cela me dégoûte.

: Jí se to netýká.Cela ne la concerne pas.

jich: Jich se to netýká.Cela ne les concerne pas.

jít: To by šlo.Cela pourrait aller.

nanic: Je mi z toho nanic.Cela me soulève le cœur., Cela m'écœure.

nastejno: Vyjde to nastejno.Cela revient au même.

platný: Není to nic platné.Cela ne sert à rien.

před, přede: před hodinouil y a une heure, cela/ça fait une heure

sám, sama, samo, samý: To přejde samo.Cela passera tout seul.

slušet: To ti nesluší.Cela ne te va pas.

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

vadit: (To) nevadí!Ce n'est pas grave !, Cela ne fait rien !

vidění: To stojí za vidění.Cela mérite d'être vu.

vysvětlit: Mohl byste mi vysvětlit, co to znamená?Pourriez-vous m'expliquer ce que cela veut dire ?

zabrat: Je n'ai pas pu m'endormir toute la nuit.expr. Celou noc jsem nemohl zabrat.

zajímat: To mě nezajímá.Cela ne m'intéresse pas.

zvedat se: Zvedá se mi z toho žaludek.Cela me soulève le cœur.

dát: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

dopředu: Nejde to dopředu.Cela n'avance pas.

drátek: Jde to jako na drátkách.Cela marche comme sur des roulettes.

housle: Přišel k tomu jako slepý k houslím.Cela lui est tombé tout cuit dans le bec.

krev: Přešlo mu to do krve.Cela est devenu une habitude chez lui.

máslo: Jde to jako po másle.Cela marche comme sur des roulettes.

mezi: Zůstane to mezi námi.Cela restera entre nous.

mozek: Jde/Leze mu to na mozek.Cela lui détraque le cerveau.

mráz: Běhá mi z toho mráz po zádech.J'en ai le(s) frisson(s) dans le dos., Cela me donne des frissons.

odnést: Odnesl jsem si z toho dobrý dojem.Cela m'a fait une bonne impression.

probrat: Les commères ont déchiré tout le village.Drbny probraly celou vesnici.

proti: Je mi to proti srsti.Cela me hérisse le poil.

rozum: To dá rozum.Cela tombe sous le sens.

srst: Je mi to proti srsti.Cela me hérisse.

stát: Rozum mi nad tím zůstává stát.Cela me dépasse.