Hlavní obsah

vzatý

Vyskytuje se v

vzatý: na slovo vzatýhervorragend, exzellent, vorzüglich

vzít: vzít (si)přinést někam (mit)nehmen*

zasvé: vzít zasvézugrunde gehen

zavděk: vzít zavděkvorliebnehmen mit etw.

krk: vzít koho kolem krkuj-n umhalsen

objektivně: objektivně vzatoobjektiv genommen

podstata: v podstatě (vzato)im Grunde (genommen)

půjčka: vzít si půjčku u bankybei der Bank einen Kredit aufnehmen

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

úhrnem: úhrnem vzatoalles in allem genommen

v, ve: vzít co v úvahuetw. in Erwägung ziehen

vazba: vzít koho do vazbyj-n in Haft nehmen

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

vzít si: Vezměte si.Greifen Sie zu.

celkově: Celkově vzato...Alles in allem...

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

hypotéka: vzít si hypotéku na byteine Hypothek auf die Wohnung aufnehmen

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

mandle: vzít komu mandlej-m Mandeln herausnehmen

naučení: vzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehen

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

ponaučení: vzít si z čeho ponaučeníeine Lehre aus etw. ziehen

přísně: přísně vzatostreng genommen

ruka: vzít do ruky coetw. in die Hand nehmen

s, se: vzít co s sebouetw. mitnehmen

střed: vzít koho do svého středuj-n in seine Mitte nehmen

taxík: vzít si taxíkein Taxi nehmen

ucho: vzít hrnec za uchaden Topf an den Henkeln ergreifen

za: vzít si koho za ženuj-n heiraten

zajatec: vzít koho jako zajatcej-n als Gefangenen nehmen

zkraje: Vezmeme to zkraje.Wir beginnen von Anfang an.

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

zpět: vzít slovo zpětdas Wort zurücknehmen

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

dech: To mu vzalo dech.Das presste ihm den Atem ab.

hlava: vzít si co do hlavysich etw. in den Kopf setzen

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

křídlo: vzít koho pod svá ochranná křídlaj-n unter seine Fittiche nehmen

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

muška: vzít si koho na muškuj-n aufs Korn nehmen

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

ochrana: vzít koho pod ochranuj-n in Schutz/Obhut nehmen

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

podlaha: vzít co od podlahyetw. von Grund auf nehmen

prakticky: prakticky vzatoim Grunde genommen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

triko: vzít si co na trikoetw. auf seine (eigene) Kappe nehmen

vzít se: Kde se vzal, tu se vzal ...Wie aus dem Boden gewachsen ..., Wie vom Himmel gefallen ...

zaječí: vzít do zaječíchdas Hasenpanier ergreifen

život: vzít si životsich das Leben nehmen

aus: vzít šaty ze skřínědas Kleid aus dem Schrank nehmen

beherzigen: vzít si k srdci čí slovaj-s Worte beherzigen

ergreifen: vzít si slovo v diskusi ap.das Wort ergreifen

Hand: vzít koho za ruku dítě ap.j-n bei der Hand nehmen

Kredit: vzít si v bance půjčkubei der Bank einen Kredit aufnehmen

schroff: vzít nečekaný konecein schroffes Ende nehmen

Urlaub: vzít si dovolenouUrlaub nehmen

Arm: vzít koho do náručej-n in die Arme nehmen

dass: Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.

entnehmen: vzít komu krevj-m Blut entnehmen

fassen: vzít koho za rukuj-n bei der Hand fassen

feststehen: Už je jisté, kdy se vezmou?Steht schon fest, wann sie heiraten?

Gift: vzít si jed otrávit seGift nehmen

greifen: vzít co kleštěmietw. mit der Zange greifen

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

hernehmen: Kde vezmu peníze?Wo nehme ich Geld her?

hiervon: Z toho si vzala deset kousků.Hiervon nahm sie zehn Stück.

jäh: vzít náhlý konecein jähes Ende nehmen

Kreuz: Vzal na sebe svůj kříž.Er nahm sein Kreuz auf sich.

nehmen: vzít sklenici do rukyein Glas in die Hand nehmen

Pfand: vzít si co jako zástavuetw. als Pfand nehmen

Pflege: vzít si dítě do opatrováníein Kind in Pflege nehmen

schmeißen: vzít si večerní šatysich in ein Abendkleid schmeißen

Schulter: koho vzít kolem ramenden Arm um j-s Schulter legen

so weit: Celkem vzato je všechno v pořádku.So weit ist alles in Ordnung.

spazieren: provětrat/vzít si na sebe nové šatyhovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragen

Sturm: vzít co útokemetw. im Sturm nehmen

stürmen: Když fanoušci uviděli zpěváka, vzali pódium útokem.přen. Als die Fans den Sänger sahen, stürmten sie die Bühne.

paškál: vzít na paškál, brát na paškálkriticky se zaměřit j-n ins Gebet nehmen

übernehmen: Vzala tašku přes rameno.Sie hat die Tasche übergenommen.

umhängen: vzít si kabátsich einen Mantel umhängen

umtun: Hospodyně si vzala zástěru.Die Hausfrau hat sich eine Schürze umgetan.

unerwartet: vzít nečekaný obrateine unerwartete Wende nehmen

unterhaken: Vzal ji pod paží.Er hakte sich bei ihr unter.

unternehmen: Vzal dítě pod paží.Er hat das Kind untergenommen.

Untersuchungshaft: vzít koho do vyšetřovací vazbyj-n in Untersuchungshaft nehmen

verlassen: Na to můžeš vzít jed!hovor. Verlass dich drauf!

vornehmen: Vezměte si židle dopředu!Nehmt Ihre Stühle mit vor!

zurücknehmen: vzít zpět nabídkuein Angebot zurücknehmen

zusammennehmen: vzít rozum do hrstiseinen Verstand zusammennehmen

verschlagen: Když to uslyšela, vzalo jí to řeč.Als sie das hörte, verschlug es ihr die Sprache.