Hlavní obsah

po

Předložka

 1. (později v čase) dopoAž po vás.Dopo di lei.Je po všem.È finita.Je těsně po páté.Sono poco dopo le cinque.jeden po druhémuno dopo l'altro
 2. (o části) per, in(o jednorázovosti) apo třech zaráztre alla voltapo částechpezzo per pezzo
 3. (za kus - cena) al pezzo(každý) ogni, ognuno
 4. (o místech) perchodit po ulicích/obchodechgirare per le strade/i negozi
 5. (po povrchu ap.) per, su(dolů ap.) giùChodil po pokoji.Camminava per la stanza.jít nahoru/dolů po schodechsalire/scendere le scale
 6. (o způsobu) in ... modoUdělám to po svém.Lo farò a modo mio.Bude po jeho.Sarà lui a decidere.
 7. (až) po (vyjádření meze) fino aMám toho až po krk.Ne ho fin sopra i capelli.Je až po uši zamilovaný.È proprio cotto.
 8. (kolikáté) (per) voltapo šestéper la sesta volta
 9. (během, v průběhu) per, durantepo dobu čehodurante qcpo cestě kam udělat ap.sulla strada, strada facendo, andando dove
 10. (směřování pohybu) per qc(podél ap.) lungo qc
 11. (snaha, touha ap.) perdívat se po čem hledatguardarsi intorno per qc, cercare qc
 12. (původci) di, daJe (celá) po matce.Ha preso da sua madre., È tutta sua madre.zdědit dům po otciricevere la casa in eredità dal padre
 13. (shoda ap.) aPo pravdě řečeno...A dire la verità ...Není mi to po chuti.Non è di mio gradimento.
 14. (prostřednictvím) per, via(na) suPo tom ti nic není.Non sono affari tuoi.po internetuvia internetpo telefonuper telefono
 15. (podle znaků) daPoznám ji po hlase.La riconosco dalla voce.

Vyskytuje se v

poco: un po', un pocotrošku, trochu, chvíli

a: jeden po druhém, postupněuno a uno

accordo: po vzájemné dohodědi comune accordo

alla: po námořnicku upravený ap.alla marinara

americano: po americku, na americký způsoball'americana

anta: po čtyřicítce, padesátce ap.dopo gli anta

armato: po zuby ozbrojenýarmato di tutto punto

avidità: lačnost po penězíchavidità di denaro

bolognese: po boloňsku recept ap.alla bolognese

brama: touha po penězíchbrama di denaro

buono: po dobrém, nenásilněcon le buone

carbonaro: uhlířské špagety, špagety po uhlířskuspaghetti alla carbonara

carponi: lézt po čtyřechcamminare/strisciare carponi

carrettata: po fůrách, fůry, spoustypřen. a carrettate

caviglia: sukně až po kotníkygonna lunga fino alla caviglia

centinaio: po stovkách, ve velkém počtua centinaia

consecutivo: tři dny po soběper tre giorni consecutivi

contadino: po vesnicku, po sedlácku, tradiční vesnický kuchyněalla contadina

contagocce: po troškách, po kapkáchpřen. col contagocce

coppia: ve dvojici, po dvoua coppie

Cristo: po Kristu, našeho letopočtudopo Cristo

decina: po desítkách, ve velkém počtua decine

dietro: po zaplacenídietro versamento

diritto: po právu, právema (buon) diritto

discesa: slanění (po dvojitém laně)discesa a corda doppia

distanza: ve vzdálenosti kolik, přen. s odstupem čeho let, po čem uplynutí časového úsekua distanza di qc

dopo: jeden/jedno po druhémuno dopo l'altro

dopoguerra: období po první/druhé světové válceil primo/secondo dopoguerra

doposole: krém po opalovánícrema doposole

ennesimo: po x-té, po n-téper l'ennesima volta

eredità: dědictví po otci/matceeredità paterna/materna

fianco: po mém boku, vedle měal mio fianco

filarsela: zmizet po anglickufilarsela all'inglese

fiorentino: po florentsku, na florentský způsoballa fiorentina

frenare: frenare un po'přibrzdit

gamba: lézt po čtyřechcamminare a quattro gambe

genovese: po janovsku, na janovský způsob jídlo ap.alla genovese

giornata: (po) celý denper tutta la giornata

girare: chodit po obchodechgirare per i negozi

giro: v průběhu, během čeho, po, zanel giro di qc

giudeo: po židovskugastr. alla giudea

gradimento: být po libosti, zamlouvat seessere di gradimento

greco: po řecku, na řecký způsoballa greca

gridare: volat po pomstěgridare vendetta

in: vejít po špičkáchentrare in punta di piedi

indebitarsi: Zadlužili se až po krk.Si sono indebitati fino al collo.

inglese: anglicky, po anglickuall'inglese

innamorato: až po uši zamilovanýinnamorato cotto

inseguimento: začít pronásledovat koho/co, dát se po stopách koho/čeho, pustit se za kým/čímmettersi all'inseguimento di q/qc

italiano: po italsku, na italský způsoball'italiana

libidine: touha po mocilibidine di potere

livornese: po livornsku, na livornský způsoballa livornese

lozione: voda po holenílozione dopobarba

lunghezza: na délku, po délce rozříznout ap.nel senso della lunghezza

maniera: na způsob čeho, po způsobu koho/čehoalla maniera di q/qc

migliaio: po tisících v hojném počtua migliaia

milanese: po milánsku, na milánský způsob připravené jídlo ap.alla milanese

mondo: jezdit po světě, procestovat světgirare il mondo

moto: fare un po' di mototrochu se hýbat

napoletano: po neapolsku kuchyňská úpravaalla napoletana

nascere: růst jako houby po deštinascere come funghi

naso: po čichu, intuitivně, instinktivněa (lume di) naso

nemmeno: nemmeno un po'ani trochu

netto: po odečtení čehoal netto di qc

orientale: po orientálsku, na způsob Orientuall'orientale

orlo: po okraj plná sklenicebicchiere pieno fino all'orlo

orma: jít po stopě o psech ap.fiutare le orme

paesano: po venkovském způsobu, na venkovský způsob, jednoduše, skromněalla paesana

parte: po pořádku, za sebouda parte a parte

per: toulat se po městěvagabondare per la città

perdere: zůstávat pozadu, ztrácet půdu po nohamaperdere terreno

pezzetto: kousek po kouskupezzetto per pezzetto

pezzo: po kouscích, kousek po kousku, na kousky rozebrat ap.pezzo per pezzo

pieno: po kraj naplněnýpieno fino all'orlo

pillola: v pilulkách, přen. po troškách, v kostcein pillole

politica: un po' di politicašpetka diplomacie, trocha taktu

prendere: jednat s kým po dobrémprendere q con le buone

punta: jít po špičkáchcamminare in punta di piedi

ragione: právem, po právu, oprávněněa ragione

rapporto: po všech stránkáchsotto tutti i rapporti

rimbalzo: po odrazu odehrát míč ap., přen. (až) následně, nepřímodi rimbalzo

romano: po římsku na římský způsob při vařeníalla romana

rotta: cestou, po cestě, na cestěin rotta

ruota: kruhový pohyb ap., přen. vzápětí, těsně po/zaa ruota

salire: vyjít po schodechsalire per le scale

passato: un po' passatotrošku passé zastaralý ap., přen. jetý, zvadlý

málo: mangiare un po'něco málo pojíst

něco: un po' più?o něco víc

notný: buona dose, un bel po' di qcnotná dávka čeho

při: con un po' di fortunapři troše štěstí

teplota: avere un po' di febbremít (zvýšenou) teplotu

trochu: nemmeno/almeno un po'ani/aspoň trochu

dopřát: Lasciami un po' di tempo.Dopřej mi trošku času.

chraptět: Ho un po' di raucedine.Trošku chraptím.

krapet: È un po' complicato.Je to krapet složité.

kus: È un po' più in là.Je to kousek dál.

mírnit se: Moderati., Abbi un po' di ritegno.Mírni se (trošku).

necelý: Ha un po' meno di quarant'anni.Je mu necelých čtyřicet let.

nějak: Era un po' triste.Byla nějak smutná.

nějaký: Sembra un po' triste.Je nějaký smutný.

ovládat se: Controllati un po'!Ovládej se trochu!

pobolívat: Mi fa un po' male la gola.Pobolívá mě v krku.

popojet: Può spostarsi un po'?Můžete kousek popojet?

popotáhnout: tirarsi il pantalone un po' più supopotáhnout si kalhoty

pozapomenout: Sono un po' arrugginito.Už jsem to pozapomněl. dovednost ap.

přes, přese: Ha un po' più di quarant'anni.Je jí (něco) přes čtyřicet.

přibarvit: Ha infiorettato un po' il racconto.Historku trochu přibarvil.

přitlačit: Prova a far loro un po' di pressione.Zkus na ně trochu přitlačit.

stáhnout: Abbassa un po' il volume.Stáhni trochu zvuk.

trocha, troška: Prendo un po' di tè.Dám si trošku čaje.

uvařit: Faccio un po' di tè.Uvařím trošku čaje.

vyžádat si: Ci vorrà un po' di tempo.Vyžádá si to nějaký čas.

ruka: essere un po' fuori manobýt trošku z ruky daleko

síla: Che forza!, Forte!, paráda Fantastico!, to je příliš Così è un po' troppo!(Tak) to je síla!

strašit: È andato fuori di testa., È un po' tocco.přen. Straší mu (ve věži).