Hlavní obsah

win [wɪn]

Podstatné jméno

  • over sb vítězství, výhra nad kýmhave a win over sb in sthvyhrát nad kým v čemsport. home winvýhra na domácím hřišti

Vyskytuje se v

hear: kdo nechce ani slyšet o čem nechce dovolitsb won't hear of sb doing sth

long: nepotrvá to dlouho komu, brzy přijde kdosb won't be long

right-wing: pravicové křídlo politické strany ap., praviceright wing

win around: přesvědčit koho, získat si koho na svoji stranuwin sb around

wing: postranní části jevištěthe wings

winged: -křídlý-winged

win over: získat si podporu, přesvědčit koho, naklonit si kohowin sb over

favour: získat (si) přízeň koho/čeho, naklonit si kohofind/win favour with sb/sth

flap: mávat křídlyflap one's wings

hand: hravě zvítězitwin hands down

lottery: vyhrát v loteriiwin the lottery

magpie: straka modráazure-winged magpie

mirror: vnější zpětné zrcátkooutside/wing mirror

point: vyhrát na body v boxusport. win on points

prize: vítězný, oceněný jenž získal cenuprize-winning

promotion: být povýšen na cowin promotion to sth

span: rozpětí křídelwing span

streak: řada/série úspěchů, výhry v řaděwinning/lucky streak

win: výhra na domácím hřištisport. home win

win-win: situace, kdy nelze prohrát ať dopadne jakkoli, vždy budeme spokojeniwin-win situation

acclaim: získat chválu kritikůwin critical acclaim

anyone: Nikomu to neřeknu.I won't tell anyone.

bothered: Nebude mi vadit, když ...I won't be bothered if ...

budge: Dveře se ani nehnou.The door won't budge.

conclusive: přesvědčivé vítězstvíconclusive win

fail: Nepodařilo se mu získat poslední gem.He failed to win the last game.

fair: Vyhrál zaslouženě., Zasloužil si vyhrát.It's only fair that he won.

fit: Nevejde se mi to do kapsy.It won't fit into my pocket.

get away with: Tohle ti neprojde.You won't get away with this.

keep: Nebudu vás zdržovat.I won't keep you.

manage: Před osmou to nestihneme.We won't manage it before eight.

most: Získal nejvíc hlasů.He won the most votes.

whoever: ať vyhraje volby kdokoliwhoever wins the election

yet: Na vítězství stále ještě čeká.He has yet to win.

dopustit: kdo nedá dopustit na koho/coobhajuje ap. sb won't hear a (bad) word (said) against sb/sth, důvěřuje kvalitě ap. sb swears by sth

kontumační: sport. kontumační vítězství/prohrawin/loss by default

loterie: vyhrát v loteriiwin the lottery

pověst: získat si pověstwin a reputation

proces: vyhrát proceswin a case

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

prsa: sport. zvítězit o prsa těsněwin by a head/nose

sázka: vyhrát sázkuwin the bet

slaměnka: slaměnka křídlatáwinged everlasting

strana: pravicová/levicová stranaright/left-wing party

suverénně: suverénně zvítězitsail to victory, win clearly/by a large margin

útočník: levý/pravý (křídelní) útočníkleft/right wing

vítězný: sport. vítězný gólwinning goal, winner, rozhodující decider

výherní: výherní číslawinning numbers

vyhrát: vyhrát nad kým v čemdefeat, beat sb in sth, achieve victory over sb, have a win over sb in sth

zrcátko: motor. zpětné zrcátkorear-view mirror, vnější outside mirror, side view mirror, BrE wing mirror

zvítězit: hladce zvítězitwin hands down, sail to victory

: Přijede až zítra.He won't come until tomorrow.

co: Je to rok, co vyhrál.It's been one year since he won.

hnout se: Ty dveře se ani nehnou.The door won't budge.

chtít: Auto nechce nastartovat.The car won't start.

jíst: Nebudu jíst.I won't eat.

jít: Nejde to (otevřít).It won't open.

líbit: To si nenechám líbit.I won't tolerate this.

náklonnost: získat čí náklonnostwin favour with sb, citovou win sb's affection

nastartovat: Auto nejde nastartovat.The car won't start.

nejdřív: Dodělám to nejdřív zítra.I will finish it tomorrow at the earliest., I won't finish it before tomorrow.

neznat se: Nech toho, nebo se neznám!Stop it or I won't be responsible for my actions!

nikdo: Tady nikoho nenajdeme.We won't find anybody here.

nutný: To nebude nutné.It won't be necessary.

opakovat se: Už se to nebude opakovat.It won't happen again., This is never gonna happen again.

poradit: Nedá si (ode mě) poradit.He won't take my advice.

povolit: To nepovolím.I won't allow it.

pravicový: pravicová vládaright-wing government

projít: To ti neprojde.You won't get away with this.

přetáhnout: přetáhnout koho na svou stranu získatwin sb over/round

připustit: To nepřipustíme.We won't allow it.

sežrat: To ti nesežeru.I won't buy this., Tell it to the marines., BrE Pull the other one.

sklidit: sklidit pochvalu za cobe praised, win praise for sth

soud: prohrát/vyhrát soudlose/win a case

spasit: To (už) nás nespasí.That won't help us.

stačit: To nestačí.That is not enough., That won't do.

startovat: Auto nechce startovat.The car won't start.

stipendium: získat/obdržet/dostat stipendiumwin/obtain/be granted a scholarship

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

trpět: Tohle vám nebudu trpět.I am not going to tolerate this., I won't stand for this.

utrhnout: On ti hlavu neutrhne.He won't bite your head off.

uznání: získat uznání za cowin recognition, get the credit for sth

vítězit: Dobro vítězí nad zlem.Good wins over evil.

vláda: pravicová vládaright(-wing) government

vybojovat: sport. vybojovat titulwin the title

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

vystačit: Nevystačí to pro všechny.There won't be enough for everyone.

zbaštit: To ti nezbaštím neuvěřím!I won't buy this!, BrE Tell it to the marines!

zdržet: Dlouho tě nezdržím.I won't keep you long.

zdržet se: Nezdržím se dlouho.I won't stay long.

zdržovat: Už vás nebudu déle zdržovat.I won't keep you any longer.

zírat: Ten bude zírat!He won't believe his eyes!

ostruha: vysloužit si ostruhy vyznamenat se, osvědčit sewin one's spurs, earn one's stripes