Hlavní obsah

pro

Předložka

  1. (určený) koho/co for sb/sth(ve prospěch) for the sake of sb(hlas pro návrh) yeaUděláš to pro mne?Will you do it for me?Jsem jasně/zcela pro to, aby ...I am all for ...Jsem pro.I'm all for it., (jdu do toho) I am game!, (při hlasování ap.) I'm in favour., I vote aye.Jdi pro něj.Go and fetch him.pro a proti argumentypros and consjen pro případ (že)just in case
  2. (kvůli) koho/co because of, for sb/sth(v důsledku) due to, owing to sthpro špatné počasídue to bad weather
  3. (pokud jde o)pro mě za měfor all I caresmysl pro humorsense of humour
  4. (vyjadřuje omezení časem, okolnostmi) forpro teďfor now, for the time beingpro tentokrátfor this time

Vyskytuje se v

zařídit se: osamostatnit se become* independent, založit vlastní firmu start one's own businesszařídit se pro sebe

dělat: do one's best to do sth, go all out for sthdělat vše pro to, aby

dobro: for the common goodpro společné dobro

holka: dogsbody, girl Friday, odd-job manpřen. holka pro všechno

chodec: pedestrian crossing, BrE zebra crossing, AmE crosswalkpřechod pro chodce

jistota: just to be sure/in casejen pro jistotu

mládež: X-ratednevhodný pro mládež erotický ap.

my: from/for usod/pro nás

nás: for uspro nás

názornost: by way of/just for illustration(jen) pro názornost

nedostatek: for want of moneypro nedostatek peněz

nepřízeň: due to bad weatherpro nepřízeň počasí

pomalý: slow lanedopr. pruh pro pomalá vozidla

potěšení: for pleasurepro potěšení

potřeba: for one's personal usepro osobní potřebu

pro forma: pro-forma invoiceekon. pro forma faktura

proti: pros and cons, arguments pro and condůvody pro a proti

přechod: BrE pedestrian crossing, AmE crosswalkpřechod pro chodce

případ: just in casepro všechny případy, jen pro případ pro jistotu

shrnutí: just to sum up/summarize...(jen) pro shrnutí...

smysl: sense of humoursmysl pro humor

stavit se: call for sb, vyzvednout pick sb upstavit se pro koho

štěstí: for (good) luckpro štěstí

tentokrát: for once, just this once(pouze) pro tentokrát

účel: for this purposek tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem

určit: be intended/meant for sb/sthbýt určen pro/na koho/co

veřejnost: public relations departmentoddělení pro styk s veřejností

vlastní: for (one's) personal usepro (svou) vlastní potřebu

zábava: for funpro zábavu

zajímavost: (just) as a matter of interest, jen informativně for the recordjen tak pro zajímavost

zasvěcený: for those in the know, tajné informace ap. též private, insidepro zasvěcené

změna: for a changepro změnu

zpestření: for variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a changepro zpestření čeho

zpříjemnění: to make it more pleasantpro zpříjemnění

běžet: Go (and) get help!Běž pro pomoc!

blaho: for the joint benefitpro společné blaho

cit: have a sense of rhythmmít cit pro rytmus

dojít: Go and get a doctor!Dojdi pro lékaře!

hodit se: Is it right for me?Hodí se to pro mne? mé potřeby

humor: sense of humoursmysl pro humor

jít: Go and get him.Jdi pro něj.

moct: What can I do for you?Co pro vás mohu udělat?

naštěstí: Luckily for you ...Naštěstí pro tebe ...

: for thempro/za ně

něco: Will you do me a favour?Uděláte pro mě něco?

něho: It is for him.Je to pro něho.

novinka: That's news to me.To je pro mne novinka.

osoba: table for two (people)/(persons)stůl pro dvě osoby

osobní: for one's personal usepro (svou) osobní potřebu

platit: That goes for everyone!To platí pro všechny!

pocta: I was honoured.Byla to pro mě pocta.

potřebovat: I need you to do something for me.Potřebuji, abys pro mne něco udělal.

přednáška: public lecturepřednáška pro veřejnost

přístupný: wheelchair accessiblepřístupný pro vozíčkáře

rekapitulace: just to recap...jen pro rekapitulaci...

skočit: Go and fetch some drink.Skoč pro pití.

upřesnění: just to be more specific/accurate...jen pro upřesnění...

ústav: mental institution/home/hospital, psychiatric hospital, zast. (insane) asylum, hovor. blázinec madhousezast. ústav pro choromyslné

vraždit: murder for moneyvraždit pro peníze

všechen, všechna, všechno: That's all for today.To je pro dnes vše.

vystačit: There won't be enough for everyone.Nevystačí to pro všechny.

vystěhovat: evict sb for rent arrearsvystěhovat koho pro neplacení nájemného

zaběhnout: Go/Run and fetch/get him.Zaběhni pro něj.

začátečník: beginner's coursekurz pro začátečníky

zajít: Fetch the doctor.Zajdi pro doktora.

zamilovaný: for (all) those in lovepro (všechny) zamilované

zasmání: just for a laugh/fun's sakejen pro zasmání

zastavit se: I'll call for you in an hour.Zastavím se pro tebe za hodinu.

zasvěcenec: for those in the know, for the (well-)informedpro zasvěcence

zpracovat: adapt a book for the screenzpracovat knihu pro zfilmování

zpráva: I have some good/bad news for you.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

zpřístupnit: open sth to the publiczpřístupnit co pro veřejnost

zůstat: Is there anything left for me?Zůstalo pro mě něco?

zvaný: by invitation onlyjen pro zvané

žrádlo: cat foodžrádlo pro kočky

kočka: That's good for nothing., AmE That's (strictly) for the birds.To je pro kočku. k ničemu

král: For goodness sake!Pro pána krále!

paráda: be a mere decorationbýt jen pro parádu

pastva: feast for the eye(s), sight for the godspastva pro oči

pracovat: Time is on our side., Time is in our favour.Čas pracuje pro nás.

strach: He isn't afraid of anything., He doesn't get scared easily.Má pro strach uděláno.

španělský: It's all Greek to me.To je pro mne španělská vesnice.

vesnice: It is all Greek/an unknown country/neznámá a closed book to me.To je pro mne španělská vesnice.

pro: pros and conspro a proti argumenty