Hlavní obsah

koho

Vyskytuje se v

běda: Běda tomu, kdo přijde pozdě!Woe betide anyone coming late!

čekat: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

dát: Kdo ti to dal?Who gave it to you?

chybět: Kdo chybí?Who is absent?

jediný: Jediný, kdo přišel ...The only one who came ...

mít: Za koho mě máš?Who do you think I am?

mluvit: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?, Who's speaking?, c!Kdo je to? Who's this?

moct: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

namluvit: Kdo ti tohle namluvil?Who told you this nonsense?, Who gave you this idea?

napsat: Kdo napsal tu knihu?Who wrote that book?

naučit: Kdo tě to naučil?Who taught you that?

odpovědný: Kdo je za to odpovědný?Who is responsible for it?

patřit: Komu to patří?Who does it belong to?, Whose is it?

rozbít: Kdo rozbil to okno?Who has broken the window?

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

naposled: Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp.He who laughs last laughs best.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

breaker: = kdo porušuje pravidlarule-breaker

dropper: kdo se ohání svými (údajnými) známostminame-dropper

English: ti, kdo se učí anglickylearners of English

jumper: = kdo předbíhá ve frontěqueue jumper

keeper: pisatel deníku, kdo si vede deníkdiary keeper

path: převézt koho s čím, vodit za nos, věšet bulíky na nos komu, šálit koholead sb up/AmE down the garden path about sth

performer: ti kdo podali nejlepší výkonytop performers

reader: = kdo se orientuje v mapě jakmap reader

riser: ten, kdo nerad brzy vstává/pozdě vstáválate riser

say: A to říká kdo?, Ale nepovídej!, slang. Řekni to ještě jednou! výhrůžkahovor. Says who?

taker: kdo je ochoten přijmout riziko, přen. hráč, riskérrisk taker

anyone: Znáš někoho, kdo ...?Do you know anyone who ...?

be: Kdo jste?Who are you?

behind: Kdo za tím stojí?Who is behind that?

blame: Čí je to vina?, Kdo za to může?Who is to blame?

bring: Kdo to přinesl?Who has brought it?

can: Nemohu vám říct, kdo to udělal.I can't tell you who did it.

charge: Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

could: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

else: Kdo jiný?Who else?

for: Kdo chce sendvič?Who's for a sandwich?

from: Od koho to je?Who is it from?

it: Kdo je (to)?, Kdo volá?Who is it?

learner: program pro ty, kdo se učí anglickyprogramme for learners of English

one: Jsme jediní, kdo o tom ví.We are the only ones who know.

phoney: rádoby odborníci, ti, kdo se vydávají za odborníkythose phoney experts

see: Podívej se, kdo je za dveřmi.See who is at the door.

someone: Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.I need someone to help me.

speak: S kým mluvím? do telefonu ap.Who am I speaking to?

wait: Na koho čekáte?Who are you waiting for?

who: Pro koho pracuješ?Who do you work for?

whom: Chci poslat telegram. – Komu?I want to send a telegram. – To whom?

wonder: Zajímalo by mě, kdo to udělal.I wonder who did it.

bitten: kdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učíonce bitten, twice shy

finder: Kdo to našel, toho to je.hovor. Finders keepers.

kdo: komu?(to) whom, who ... to

anymore: not anymoreuž/již ne

take: I can't take it (anymore)!Už to nevydržím!, Už to nesnesu!

bavit: I am tired of it., I don't enjoy it anymore., I have grown tired of it.Už mě to nebaví.