Hlavní obsah

changing [tʃeɪndʒɪŋ]

Vyskytuje se v

change: change of clothesvěci na převlečení, náhradní oblečení

chop: chop and changeměnit stále názory, být velmi nestálý, být samý zvrat

hand: change handszměnit majitele

heart: change of heartzměna názoru k nějaké události nebo situaci

mind: change one's mindzměnit názor, rozmyslet si to

place: change places with sbvyměnit si to, měnit, prostřídat se s kým

ring: ring the changesudělat změnu, zavádět změny, změnit zběhnutý řád

scene: a change of scenezměna prostředí vyjet si k moři ap.

subject: change the subjectzměnit téma

tune: change one's tuneobrátit, změnit názor

worse: change for the worsezměnit se k horšímu

attitudinal: attitudinal changezměna v postoji

bureau: bureau de changesměnárna

clothes: change one's clothespřevléknout se

dietary: dietary changeszměny ve stravování

end: change endsvyměnit si strany

gear: change/shift gears(pře)řadit v autě

ownership: change of ownershipzměna (ve) vlastnictví

purse: AmE change pursepeněženka

room: changing roompřevlékárna, šatna

tack: change tackzkusit jiný způsob, zkusit to jinak změnit přístup

time: change over time(z)měnit se v průběhu času

train: change trainspřestoupit při cestě vlakem

underwear: change of underwearnáhradní spodní prádlo

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

diaper: change sb's diaperspřebalit koho, vyměnit komu plenky

evident: an evident change in behaviouročividná změna chování

last: Much has changed since my last visit.Hodně se změnilo od mé poslední návštěvy.

one: I'm not one for political changes.Nejsem pro politické změny.

should: If you should change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel ...

sea: sea changeradikální/převratná/výrazná změna, naprostý obrat v situaci, názorech ap.

majitel: change handszměnit majitele

měnič: derailleur, hovor. change-speedtech. měnič převodů na kole

názor: change one's mind/opinionzměnit názor

neutrál: shift/change into neutral, put the car in(to) neutralzařadit neutrál

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

peníze: changepeníze nazpět při nákupu ap.

pneumatika: change a tyrevyměnit pneumatiku

povléct: put sheets on the bed, převléci staré change the bed (linen)povléct postel

provést: make changesprovést změny

přejít: change the subjectpřejít na jiné téma

převléct: change one's sthpřevléknout si co

přezout: change one's shoes, do čeho change into sthpřezout se

rychlost: change/AmE shift gearspřeřadit rychlost

střídání: celé řady line change, pobyt hráče na ledě shiftsport. (hokejové) střídání

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

výměna: changing of the guard(s)výměna stráží

vyměnit: change handsvyměnit majitele o věci

změna: for a changepro změnu

změnit: change hands, pass onzměnit majitele

zpestření: for variety's sake, to make sth more varied, pro změnu for a changepro zpestření čeho

dojít: There have been many changes., Many changes have taken place.Došlo k mnoha změnám.

drobné: Keep the change.Drobné si nechte.

jinak: I've changed my mind.Rozhodl jsem se jinak.

lepší: change for the betterzměna k lepšímu

měnit se: Times are changing.Časy se mění.

náhodou: Should you change your mind ...Kdyby sis to náhodou rozmyslel, ...

nazpět: give sb the changedát komu nazpět při placení

nechat: Keep the change.Nechte si drobné.

obrátit se: change for the betterobrátit se k lepšímu

pořádek: to nevadí It's all right., zbytek si nechte Keep the change.To je v pořádku.

prospět: A change will do you good.Změna ti prospěje.

průběh: change over time(z)měnit se v průběhu času

přehodit: change the word orderpřehodit slova ve větě

přeřadit: BrE change/AmE shift to a higher/lower gear, BrE change/AmE shift up/downpřeřadit na vyšší/nižší rychlost

přesednout: change trains for Londonpřesednout na vlak do Londýna

přestoupit: We will change to bus no. 2.Přestoupíme na autobus č. 2.

přestupovat: Do we have to change?Musíme přestupovat?

přimět: What made you change your mind?Co tě přimělo změnit názor?

rozměnit: Could you give me change for ...?Mohl byste mi rozměnit ...?

rozmyslet si: I've changed my mind.Rozmyslel jsem si to.

vítaný: welcome changevítaná změna

vystřídat: change jobs several times, go through several jobsvystřídat několik zaměstnání

better: change for the betterzměnit se k lepšímu

doba: Times have changed.(Dnes) je jiná doba.

list: Let's change the subject., Let's drop this subject.přen. Obraťme list.