Hlavní obsah

aia

Vyskytuje se v

accessibile: accessibile ai disabilibezbariérový

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

ai: ai primipočátkem, zpočátku

avvertenza: avvertenza ai lettoripředmluva, slovo čtenářům

bistecca: bistecca ai ferribiftek na rožni

caduto: monumento ai cadutipamátník padlým

cameriera: cameriera ai pianipokojská

comando: stare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu

danno: ai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.

ferro: ai ferrigrilovaný, na roštu

ferro: carne ai ferrigrilované maso

ferro: cuocere ai ferrigrilovat

ferro: mettere i ferri ai polsinasadit pouta na zápěstí

ferro: mettere ai ferriposlat za mříže do vězení

fumo: essere in preda ai fumi dell'alcolbýt v alkoholickém opojení

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

margine: ai margini della societàna okraji společnosti

mese: ai primi del mesena začátku měsíce

monumento: monumento ai caduti/alla vittoriapomník padlým/vítězství

nervo: far venire i nervi, dare ai nervilézt na nervy, štvát

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

ordine: ai vostri ordinik vašim službám

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

piede: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

piede: ai piedi del montena úpatí hory

polline: allergia ai pollinipylová alergie

privato: vendere qc ai privatiprodávat co soukromým osobám

profitto: econ. partecipazione ai profittipodíl na zisku společnosti

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

punto: vincere ai puntivyhrát na body

senso: ai sensi della leggeve smyslu zákona

sepolcro: visita ai sepolcrinávštěva Božího hrobu od večera Zeleného čtvrtku do Velkého pátku

settembre: ai primi di settembrepočátkem září

sprone: dar di sprone ai cavallibodat koně do slabin ostruhami

tagliata: dare una tagliata ai capellizastřihnout vlasy

termine: a(i) termini di leggev rámci/mezích zákona

termine: ai minimi terminiv základním tvaru zlomek ap.

timballo: timballo di riso ai 4 formaggizapékaná rýže se 4 druhy sýrů

tropico: ai tropiciv tropech

vietato: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži (do 18 let) nepřístupné

arrivare: Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.

collaborare: collaborare ai lavori domesticipodílet se na domácích pracech

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

giocare: Giocano ai soldatini.Hrají si na vojáky.

lastra: Mi hanno fatto una lastra ai polmoni.Udělali mi rentgen plic.

nomina: Ha ricevuto una nomina ai Grammy.Byl nominován na (cenu) Grammy.

pensare: Pensa ai fatti tuoi!Starej se (sám) o sebe!

strappo: farsi uno strappo ai pantaloniroztrhnout si kalhoty

bandire: bandire ai quattro venti qcvytroubit co (do světa)

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším

dare: dare ai nervilézt na nervy

dente: přen. fino ai dentiaž po zuby vyzbrojený ap.

fatto: Badate ai fatti vostri!Starejte se o sebe!

morire: přen. hovor. morire con le scarpe (ai piedi)(najednou) natáhnout bačkory/brka náhle zemřít

perla: gettare perle ai porciházet perly sviním

scarpa: non avere scarpe ai piedibýt chudý jako kostelní myš, mít holý zadek být chudý

testa: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

vento: ai quattro venti, a tutti i ventina všechny strany, do všech stran, všude možně

bod: zvítězit na bodyvincere ai punti

hlasovat: nechat hlasovat o čemmettere qc ai voti

hrát si: hrát si na vojákygiocare ai soldati

mezi: přidat mezi oblíbené odkazaggiungere ai preferiti

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.non adatto ai minori

náklad: nést/pokrýt nákladyfar fronte ai/coprire i costi

nalakovat: nalakovat (si) vlasymettere la lacca (ai capelli)

nepovolaný: Nepovolaným vstup zakázán.Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato.

nepřístupný: mládeži nepřístupnývietato ai minori (di 18 anni)

odolný: odolný proti poškrábáníresistente ai graffi

památkář: památkáři orgány památkové péčesoprintendenza ai/dei beni architettonici

pohlídat: pohlídat komu dětiguardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per q

pól: na pólechai poli

pomezí: na pomezí mezi...ai confini tra...

předpis: v souladu s předpisyconformemente ai regolamenti

pylový: pylové alergieallergie ai pollini

úpatí: na úpatí kopceai piedi della collina

určený: kniha určená pro dětilibro destinato ai bambini

vítězství: sport. vítězství na bodyvittoria ai punti

výhra: sport. výhra na bodyvittoria ai punti

za: za starých časůai vecchi tempi

železo: dát/vsadit koho do železmettere q ai ferri

k, ke, ku: Nehodí se jí to k vlasům.Non gli sta bene ai capelli.

koukat: To teda koukám!Non credo ai miei occhi!, Sono stupito!

koukat: To budeš koukat!Rimarrai a bocca aperta!, Non crederai ai tuoi occhi!

koupat: Budeme koupat děti.Faremo il bagno ai bambini.

křičet: Křičela na dětiGridava ai bambini.

mezi: Mezi jeho povinnosti patří i ...Ai suoi compiti appartiene anche ...

motat se: Nemotejte se tady pořád.Non state sempre in mezzo ai piedi.

nachladit (si): nachladit si ledvinyprendere freddo ai reni

okolo: Všechno se točí okolo peněz.Tutto gira intorno ai soldi.