Hlavní obsah

aia

Vyskytuje se v

accessibile: accessibile ai disabilibezbariérový

adatto: non adatto ai bambininevhodné pro děti

ai: ai primipočátkem, zpočátku

avvertenza: avvertenza ai lettoripředmluva, slovo čtenářům

bistecca: bistecca ai ferribiftek na rožni

caduto: monumento ai cadutipamátník padlým

cameriera: cameriera ai pianipokojská

comando: stare ai comandi di qbýt (plně) k službám komu

danno: ai danni di qproti komu namířený ap., k újmě koho čin ap.

ferro: ai ferrigrilovaný, na roštu

fumo: essere in preda ai fumi dell'alcolbýt v alkoholickém opojení

ingresso: vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)nepovolaným (osobám) vstup zakázán

margine: ai margini della societàna okraji společnosti

mese: ai primi del mesena začátku měsíce

monumento: monumento ai caduti/alla vittoriapomník padlým/vítězství

nervo: far venire i nervi, dare ai nervilézt na nervy, štvát

onore: onore ai caduti in guerračest padlým ve válce

ordine: ai vostri ordinik vašim službám

passare: passare dalle parole ai fattipřejít od slov k činům

piede: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

polline: allergia ai pollinipylová alergie

privato: vendere qc ai privatiprodávat co soukromým osobám

profitto: econ. partecipazione ai profittipodíl na zisku společnosti

provvedere: provvedere ai bisogni di qzajistit čí potřeby

punto: vincere ai puntivyhrát na body

senso: ai sensi della leggeve smyslu zákona

sepolcro: visita ai sepolcrinávštěva Božího hrobu od večera Zeleného čtvrtku do Velkého pátku

settembre: ai primi di settembrepočátkem září

sprone: dar di sprone ai cavallibodat koně do slabin ostruhami

tagliata: dare una tagliata ai capellizastřihnout vlasy

termine: a(i) termini di leggev rámci/mezích zákona

timballo: timballo di riso ai 4 formaggizapékaná rýže se 4 druhy sýrů

tropico: ai tropiciv tropech

vietato: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži (do 18 let) nepřístupné

arrivare: Non è arrivato ai sessant'anni.Nedožil se (ani) šedesátky.

badare: Bada ai fatti tuoi.Starej se o sebe., Hleď si svého.

collaborare: collaborare ai lavori domesticipodílet se na domácích pracech

fatto: Bada ai fatti tuoi!Starej se o sebe!

giocare: Giocano ai soldatini.Hrají si na vojáky.

lastra: Mi hanno fatto una lastra ai polmoni.Udělali mi rentgen plic.

nomina: Ha ricevuto una nomina ai Grammy.Byl nominován na (cenu) Grammy.

pensare: Pensa ai fatti tuoi!Starej se (sám) o sebe!

strappo: farsi uno strappo ai pantaloniroztrhnout si kalhoty

bandire: bandire ai quattro venti qcvytroubit co (do světa)

credere: non credere ai propri occhi/alle proprie orecchienevěřit vlastním očím/uším

dare: dare ai nervilézt na nervy

dente: přen. fino ai dentiaž po zuby vyzbrojený ap.

morire: přen. hovor. morire con le scarpe (ai piedi)(najednou) natáhnout bačkory/brka náhle zemřít

perla: gettare perle ai porciházet perly sviním

scarpa: non avere scarpe ai piedibýt chudý jako kostelní myš, mít holý zadek být chudý

testa: dalla testa ai piediod hlavy až k patě

vento: ai quattro venti, a tutti i ventina všechny strany, do všech stran, všude možně

bod: vincere ai puntizvítězit na body

hlasovat: mettere qc ai votinechat hlasovat o čem

hrát si: giocare ai soldatihrát si na vojáky

mezi: aggiungere ai preferitipřidat mezi oblíbené odkaz

mládež: non adatto ai minorinevhodný pro mládež erotický ap.

náklad: far fronte ai/coprire i costinést/pokrýt náklady

nalakovat: mettere la lacca (ai capelli)nalakovat (si) vlasy

nepovolaný: Vietato l'ingresso ai non addetti (ai lavori)., Solo personale autorizzato.Nepovolaným vstup zakázán.

nepřístupný: vietato ai minori (di 18 anni)mládeži nepřístupný

odolný: resistente ai graffiodolný proti poškrábání

památkář: soprintendenza ai/dei beni architettonicipamátkáři orgány památkové péče

pohlídat: guardare i/badare ai bambini, fare il baby-sitter per qpohlídat komu děti

pól: ai poli na pólech

pomezí: ai confini tra...na pomezí mezi...

předpis: conformemente ai regolamentiv souladu s předpisy

pylový: allergie ai pollinipylové alergie

úpatí: ai piedi della collinana úpatí kopce

určený: libro destinato ai bambinikniha určená pro děti

vítězství: vittoria ai puntisport. vítězství na body

výhra: vittoria ai puntisport. výhra na body

za: ai vecchi tempiza starých časů

železo: mettere q ai ferridát/vsadit koho do želez

k, ke, ku: Non gli sta bene ai capelli.Nehodí se jí to k vlasům.

koukat: Non credo ai miei occhi!, Sono stupito!To teda koukám!

koupat: Faremo il bagno ai bambini.Budeme koupat děti.

křičet: Gridava ai bambini.Křičela na děti

motat se: Non state sempre in mezzo ai piedi.Nemotejte se tady pořád.

nachladit (si): prendere freddo ai reninachladit si ledviny

okolo: Tutto gira intorno ai soldi.Všechno se točí okolo peněz.

orientovat se: Si concentrano ai mercati dell'est.Orientují se na východní trhy.

patřit: Apparteneva ai migliori.Patřil k nejlepším.

počátkem: ai primi di settembrepočátkem září

poutat: Allacciate le cinture ai bambini!Poutejte děti v autě!

předhodit: gettare q/qc ai leonipředhodit koho/co lvům

přidat se: Ai dolori si è aggiunta la febbre.K bolestem se přidala horečka.

rozvézt: consegnare la merce ai clientirozvézt zboží zákazníkům

skrýt: Ha nascosto le medicine ai bambini.Skryla léky před dětmi.

svůj, svá, své, svoje: Non credo ai miei occhi!Nevěřím svým očím!

uvěřit: Non poteva credere ai suoi occhi.Nemohl uvěřit vlastním očím.

vyšší: ai piani più alti/elevative vyšších patrech

začátkem: ai primi del prossimo mesezačátkem příštího měsíce

zatrnout: Il gelato mi ha fatto male ai denti.Ze zmrzliny mi zatrnuly zuby.

coul: essere qc della testa ai piedibýt každým coulem čím

jít: Questa musica mi dà ai nervi.Ta hudba mi jde na nervy.

krk: essere ai ferri corti con q, sbranarsijít si (vzájemně) po krku

okraj: ai margini della societàna okraji společnosti

orel: insegnare ai gatti ad arrampicarsiučit orla létat poučovat mnohem zkušenějšího

péče: Bada agli affari tuoi!, Bada ai fatti tuoi!Neměj péči! nestarej se

vytrubovat: bandire/strombazzare qc ai quattro ventivytrubovat co (do světa)

zírat: Wow!, Sono sbalordito/stupito!, Non credo ai miei occhi!To/Já zírám!