Hlavní obsah

železo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (kov) ferro mkujné železoferro malleabile
  2. (železné výrobky) ferramenta f pl, articoli m pl di ferramentastaré železoferraglia f
  3. železa (pouta) hist. ferri m plželeza (řetězy) catene f plželeza (želízka) manette f pldát/vsadit koho do železmettere q ai ferri, legare q con manette, ammanettare q
  4. železa (past) mysl. tagliole m

Vyskytuje se v

pilka: tech. pilka na železoseghetto per metalli

starý: staré železorottami di ferro

incandescente: rozžhavené železoferro incandescente

attirare: Magnet přitahuje železo.La calamita attira il ferro.

mangiare: Rez rozežírá železo.La ruggine sta mangiando il ferro.

acciaio: mít nervy ze železa/jako špagátypřen. avere i nervi d'acciaio

battere: kout železo, dokud je žhavébattere il ferro finché è caldo

ferro: kout železo dokud je žhavébattere il ferro mentre è caldo

scarpa: patřit do starého železaessere una scarpa vecchia

železo: kujné železoferro malleabile