Hlavní obsah

železo

Podstatné jméno, rod střední

  1. (kov) ferro mkujné železoferro malleabile
  2. (železné výrobky) ferramenta f pl, articoli m pl di ferramentastaré železoferraglia f
  3. železa (pouta) hist. ferri m plželeza (řetězy) catene f plželeza (želízka) manette f pldát/vsadit koho do železmettere q ai ferri
  4. železa (past) mysl. tagliole m

Vyskytuje se v

pilka: tech. pilka na železoseghetto per metalli

starý: staré železorottami di ferro

incandescente: ferro incandescenterozžhavené železo

attirare: La calamita attira il ferro.Magnet přitahuje železo.

mangiare: La ruggine sta mangiando il ferro.Rez rozežírá železo.

acciaio: přen. avere i nervi d'acciaiomít nervy ze železa/jako špagáty

battere: battere il ferro finché è caldokout železo, dokud je žhavé

ferro: battere il ferro mentre è caldokout železo dokud je žhavé

scarpa: essere una scarpa vecchiapatřit do starého železa