Hlavní obsah

hodně

Vyskytuje se v

co: more and more, increasinglyčím dál více

kapka: a little (bit)/trace moreo kapku víc

méně: more or lessvíce či méně

nejvíc: most of allnejvíce ze všeho

nikdy: never again, no morenikdy více

propečený: medium (done)/medium rare/well donestředně/málo/hodně propečený maso

štěstí: Good luck!, Best of luck!Hodně štěstí!

ten, ta, to: more and more, s adjektivem též increasinglyčím dál tím více

trochu: a bit moretrochu víc

víc: much moremnohem víc

jindy: more than evervíce než kdy jindy

místo: We need more space/room.Potřebujeme více místa.

mluvit: It is spoken about a lot.Hodně se o tom mluví.

nahlas: Can you speak up?Můžete mluvit víc nahlas?

něco: a bit moreo něco víc

podobný: He looks very much like you.Je ti hodně podobný.

potřeba: It takes a lot of courage.Je k tomu potřeba hodně odvahy.

snažit se: Try harder!Více se snaž.

sportovat: He does a lot of sport(s).Hodně sportuje.

těšit se: What are you looking forward to the most?, What are you most looking forward to?Na co se těšíš nejvíc?

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

vadit: His biggest complaint is that ...Nejvíc mu vadí, že ...

vyžadovat: It takes a lot of time.Vyžaduje to hodně času.

zároveň: do more things at the same time/simultaneously/naráz at oncedělat víc věcí zároveň

ztloustnout: He got very fat.Hodně ztloustl.

dál: more and morečím dál více

uplynout: A lot of water has flowed under the bridge since then.Od té doby už uplynulo hodně vody.

užitek: do more harm than good, be more trouble than worthnadělat víc škody než užitku

hodně: well donehodně propečený stejk ap.