Hlavní obsah

reason [ˈriːzən]

Sloveso

  1. usoudit, usuzovat, naznat
  2. reason sb into sth/out of sthpřesvědčit koho, aby udělal co/nedělal co

Vyskytuje se v

reasoned: (dobře) promyšlený(well-)reasoned

stand: to dá rozum (, že ...)it stands to reason (that ...)

why: důvod proča reason why

explicable: z nevysvětlitelných důvodů, zjevně bezdůvodněfor no explicable reason

good: dobrý důvodgood reason

mysterious: z nějakého neznámého důvodufor some mysterious reason

operational: z provozních důvodůfor operational reasons

unknown: z neznámých důvodůfor unknown reasons

that: z tohoto důvodufor that reason

variety: z řady důvodůfor a variety of reasons

důvod: zcela bez důvodufor no reason at all

provozní: z provozních důvodůfor operational reasons

příčina: (zcela) bez příčinyfor no reason (at all), for no good reason

přijít: přijít k rozumucome/be brought to one's senses, see sense/reason

rodinný: z rodinných důvodůfor family reasons

zdravotní: ze zdravotních důvodůfor health reasons, on medical grounds

zdravý: zdravý rozumcommon sense, reason, duševní zdraví sanity, hovor. marbles

spíš: Tím spíš bys to měl udělat.One more reason (for you) to do it.

vážný: z vážných důvodůfor serious reasons

reason: z důvodu čeho, kvůli čemuby reason of sth