Hlavní obsah

cesto

Podstatné jméno mužské

  1. koš proutěný, na basket ap.
  2. koš zásah v košíkové

Vyskytuje se v

klestit: klestit cesturazit čemu aprire* la strada a qc

razit: razit (si) cestuuvolňovat průchod kudy/kam farsi strada attraverso/per dove

cíl: cíl cestydestinazione

dýchací: dýchací cestyle vie respiratorie

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

koš: na špinavé prádlo cesto della biancheria (sporca)prádelní koš, koš na prádlo

krátký: nejkratší cestouper la via più breve

křížový: křížová cestala Via Crucis

najít: najít cestutrovare la strada

obchodní: obchodní cestaviaggio d'affari

objevný: hist. objevné plavby/cestyviaggi esplorativi

odříznout: odříznout cestu komutagliare la strada a q

okružní: okružní cesta/jízdapercorso circolare, prohlídková giro (turistico)

plést se: plést se komu do cestyintralciare la strada a q, stare tra i piedi di q

po: po cestě kam udělat ap.sulla strada, strada facendo, andando dove

podniknout: podniknout cestufare un viaggio

polní: polní cestastrada di campo, strada non asfaltata

prádelní: na špinavé portabiancheria , na vyprané cesto della biancheriaprádelní koš

prorazit: prorazit si cestufarsi/aprirsi strada

připlést se: připlést se do cesty komucapitare fra i piedi a q

přístupový: přístupová cesta/silnicevia/strada d'accesso

půlka: v půlce (cesty)a metà strada

sejít: sejít z cesty i přen.traviare, sviare

služební: služební cestaviaggio d'affari

svatební: svatební cestaviaggio di nozze, líbánky též luna di miele

šťastný: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

vpůli: vpůli cestya metà strada

vydat se: vydat se na cestumettersi in viaggio, avviarsi

vzdušný: vzdušnou cestouin aereo

zeptat se: zeptat se na cestudomandare la strada

zpáteční: na zpáteční cestěal ritorno

být: Je pořád na cestách.È sempre in viaggio.

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

klesat: Cesta klesá směrem k vesnici.La strada scende verso il paese.

krátit: Krátím si cestu přes les.Accorcio la strada attraverso il bosco.

křížit se: Kříží se tam dvě cesty.Si incrociano lì due strade.

kudy: Cesta, kudy šel ...La strada che ha preso ...

odpočívat: Odpočíval po dlouhé cestě.Si riposava dal lungo viaggio.

prosekat: prosekat si cestu džunglí ap.aprirsi la strada a colpi d'ascia

prospat: Cestu prospal.Ha trascorso il viaggio dormendo.

průjezdný: průjezdná cestastrada carrabile

skrývat: Cesta skrývá mnohá nebezpečí.Il viaggio contiene numerosi pericoli.

uprostřed: Jsme asi tak uprostřed cesty mezi...Siamo circa a metà strada tra...

uvolnit: Uvolněte cestu!Lasciate libero il passaggio!, Largo!

vést: Kam vede tato cesta?Dove porta questa strada?

zablokovat: Zablokoval mi cestu.Mi ha bloccato la strada.

zabrat: Cesta do... mi zabere přes hodinu.Impiego più di on'ora per arrivare a ...

zkrátit: zkrátit si cestuprendere una scorciatoia

znát: Neznám cestu.Non conosco la strada.

nevyzpytatelný: Cesty boží jsou nevyzpytatelné.Le vie di Dio sono imperscrutabili., Dio opera in modo misterioso.

Řím: Všechny cesty vedou do Říma.Tutte le strade portano a Roma.

střední: zlatá střední cestail giusto mezzo, aurea mediocritas

zlatý: zlatá střední cestail giusto mezzo

aereo: letecky, vzdušnou cestou(per) via aerea

affare: služební cestaviaggio d'affari

andata: cesta tam a zpětandata e ritorno

aprire: i přen. prorazit cestuaprire una strada

buono: Šťastnou cestu!Buon viaggio!

cammino: vyrazit, vydat se na cestumettersi in cammino

campo: polní cesta, hovor. polňačkastrada di campo

canale: distribuční kanál/cestacanale di distribuzione

carraio: příjezdová cestapasso carraio

cosmico: cesty/lety do vesmíruviaggi cosmici

ferrato: feráta, zajištěná cesta ve vysokohorské turisticevia ferrata

imboccare: dát se správnou cestouimboccare la via giusta

intorno: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

legale: právní cestou, právními prostředky domáhat se ap.per vie legali

luna: líbánky, svatební cestapřen. luna di miele

lungo: dlouhá cestastrada lunga

malavita: dát se na cestu zločinudarsi alla malavita

mezzo: kompromis, zlatá střední cestavia di mezzo

nozze: svatební cestaviaggio di nozze

per: připravit se na cestuprepararsi per un viaggio

piacere: výlet, cesta podniknutá pro zábavuviaggio di piacere

polveroso: prašné cestystrade polverose

porsi: vydat se na cestuporsi in cammino

praticabile: Cesta je schůdná.La strada è praticabile.

proseguire: pokračovat v chůzi/cestěproseguire il cammino/viaggio

ritorno: na zpáteční cestě, při návratual ritorno

rotta: cestou, po cestě, na cestěin rotta

sbagliare: zabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestousbagliare strada

sbarrare: zastoupit cestusbarrare il passo a q

strada: přístupová cestastrada d'accesso

cesta: med. dýchací cestyvie respiratorie

tirare: jít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svýmtirare diritto, tirare di lungo

umido: mokrou cestouchim. per via umida

urinario: močové cestymed. vie urinarie

varco: prorazit si cestu čímaprirsi un varco tra qc

via: prorazit/udělat si cestuaprirsi una via

viaggio: služební cestaviaggio d'affari

vialetto: (příjezdová) cesta k domu ap.vialetto (d'accesso)

viario: síť silnic/cestrete viaria

arrivare: Už jdu!, Už jsem na cestě!Arrivo!

attraverso: Přes cestu je strom. spadlýC'e un albero attraverso la strada.

augurare: Přeju ti šťastnou cestu.Ti auguro buon viaggio.

cambio: Cestou do Říma je přestup v Janově.Per andare a Roma c'è il cambio a Genova.

come: Jaká byla cesta?Come è andato il viaggio?

condurre: Cesta vede do...La strada conduce a...

da: Po cestě zpět se stavíme ve Florencii.Al ritorno passeremo da Firenze.