Hlavní obsah

cesto

Podstatné jméno mužské

  1. koš proutěný, na basket ap.
  2. koš zásah v košíkové

Vyskytuje se v

aereo: (per) via aerealetecky, vzdušnou cestou

aereo: vie aeree superiorihorní cesty dýchací

affare: viaggio d'affarislužební cesta

andata: andata e ritornocesta tam a zpět

aprire: aprire una stradai přen. prorazit cestu

buono: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

cammino: mettersi in camminovyrazit, vydat se na cestu

cammino: riprendere il camminopokračovat v cestě

cammino: mezz'ora/un giorno di camminopůl hodiny/den cesty

campo: strada di campopolní cesta, hovor. polňačka

canale: canale di distribuzionedistribuční kanál/cesta

carraio: passo carraiopříjezdová cesta

cosmico: viaggi cosmicicesty/lety do vesmíru

ferrato: via ferrataferáta, zajištěná cesta ve vysokohorské turistice

imboccare: imboccare la via giustadát se správnou cestou

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

legale: per vie legaliprávní cestou, právními prostředky domáhat se ap.

luna: přen. luna di mielelíbánky, svatební cesta

lungo: strada lungadlouhá cesta

lungo: lungo il viaggiov průběhu cesty

malavita: darsi alla malavitadát se na cestu zločinu

mezzo: via di mezzokompromis, zlatá střední cesta

nozze: viaggio di nozzesvatební cesta

per: prepararsi per un viaggiopřipravit se na cestu

piacere: viaggio di piacerevýlet, cesta podniknutá pro zábavu

polveroso: strade polveroseprašné cesty

porsi: porsi in camminovydat se na cestu

praticabile: La strada è praticabile.Cesta je schůdná.

proseguire: proseguire il cammino/viaggiopokračovat v chůzi/cestě

ritorno: al ritornona zpáteční cestě, při návratu

rotta: in rottacestou, po cestě, na cestě

sbagliare: sbagliare stradazabloudit, sejít z cesty, jít špatnou cestou

sbarrare: sbarrare il passo a qzastoupit cestu

strada: strada d'accessopřístupová cesta

strada: strada sterrataprašná cesta

strada: strada carrozzabilesjízdná cesta

strada: přen. essere sulla buona stradabýt na dobré cestě

strada: essere a metà stradabýt na půli cesty

strada: essere per stradabýt na cestě

strada: mettersi in stradadát se na cestu

strada: a un'ora di strada da qchodinu cesty od čeho

strada: sbagliare stradasplést si cestu, jít/jet špatně

strada: cambiare stradazměnit směr (cesty)

strada: chiedere la stradaptát se na cestu

strada: fare molta stradaujít dlouhou cestu

strada: strada facendocestou, po cestě

tirare: tirare diritto, tirare di lungojít dál (svou cestou), přen. jít si (dál) za svým

umido: chim. per via umidamokrou cestou

urinario: med. vie urinariemočové cesty

varco: aprirsi un varco tra qcprorazit si cestu čím

via: aprirsi una viaprorazit/udělat si cestu

via: essere in viabýt na cestě

via: mettersi in viadát se na cestu

viaggio: viaggio d'affarislužební cesta

viaggio: andare in viaggio di nozzejet na svatební cestu

viaggio: mettersi in viaggiovyrazit na cestu

viaggio: fare un viaggiopodniknout cestu

vialetto: vialetto (d'accesso)(příjezdová) cesta k domu ap.

viario: rete viariasíť silnic/cest

arrivare: Arrivo!Už jdu!, Už jsem na cestě!

attraverso: C'e un albero attraverso la strada.Přes cestu je strom. spadlý

augurare: Ti auguro buon viaggio.Přeju ti šťastnou cestu.

cambio: Per andare a Roma c'è il cambio a Genova.Cestou do Říma je přestup v Janově.

come: Come è andato il viaggio?Jaká byla cesta?

condurre: La strada conduce a...Cesta vede do...

da: Al ritorno passeremo da Firenze.Po cestě zpět se stavíme ve Florencii.

finire: La strada finisce qui.Cesta tady končí.

giornata: È a una giornata da qui.Je to odsud den cesty.

girare: Il viale gira a sinistra.Cesta zahýbá doleva.

impiegare: Quanto ci impieghi per arrivare a...Jak dlouho (ti) to trvá do..., Jak dlouho (ti) zabere cesta do...?

largo: (Fate) largo!Udělejte místo!, Uhněte!, Z cesty!, Uvolněte cestu!

lungo: gli alberi lungo la stradastromy kolem cesty

metà: Siamo a metà del viaggio.Jsme v půlce cesty.

pezzo: Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.

pianificare: Pianifica un viaggio all'estero.Plánuje cestu do zahraničí.

pista: Pista!Stopa!, Z cesty! žádost o uvolnění běžecké stopy

salire: La strada sale ...Cesta stoupá ...

spinoso: una strada spinosatrnitá cesta

via: Ne potremo parlare per via.O tom si můžeme promluvit cestou.

viaggio: Buon viaggio!Šťastnou cestu!

breccia: fare breccia su qučinit průlom, přen. nalomit koho v přesvědčování ap., prolomit ledy, najít si cestu ke komu

cammino: cammin facendopo cestě, při cestě za chůze ap.

dare: dare il via a qcotevřít cestu čemu, odstartovat, iniciovat, rozběhnout co

largo: farsi largo(pro)razit si cestu v davu, přen. prorazit, prosadit se

numero: dare i numeriblbnout, plácat blbosti, mluvit z cesty

strada: Tutte le strade portano a Roma.Všechny cesty vedou do Říma.

strada: La strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni.Cesta do pekla je dlážděna dobrými úmysly.

strada: přen. scegliere/trovare la propria stradajít si vlastní cestou

tagliare: tagliare la strada a qodříznout cestu komu

traverso: přen. via traversakřivolaká cesta osudu, nekorektní způsob jednání