Hlavní obsah

vzatý

Vyskytuje se v

vzatý: skutečný vrai/vraiena slovo vzatý

vzít: přinést někam prendre*vzít (si)

zasvé: disparaître, s'éteindrevzít zasvé

zavděk: čím se contenter de qqch, se rabattre sur qqchvzít zavděk

celkem: à tout prendrecelkem vzato

do: se mettre qqch dans la têtevzít si co do hlavy

hlava: se mettre qqch dans la/en têtevzít si co do hlavy

klín: prendre qqn sur ses genouxvzít koho na klín

kolem: À tout prendre.Když se to vezme kolem a kolem.

míra: prendre les mesures de qqchvzít míru čeho

na: prendre qqn en considérationvzít koho/co na vědomí

ochrana: prendre qqn sous sa protectionvzít koho pod svou ochranu

paráda: mettre qqn/qqch au creusetvzít koho/co do parády

rovnou: couper à travers champvzít to rovnou přes pole zkrátit si cestu

ruka: prendre qqch en main(s)vzít co do rukou

slovo: prendre la parolevzít si slovo/ujmout se slova

starost: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost koho/co

stranou: prendre qqn à partvzít si koho stranou

svědek: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka

svůj, svá, své, svoje: échouerhovor. vzít za své

v, ve: prendre qqch en considérationvzít co v úvahu

vzít si: Servez-vous.Vezměte si.

za: prendre qqn au motvzít koho za slovo

zpět: ravaler ses parolesvzít zpět svá slova

jaký: Tu prends laquelle ?Jakou si vezmeš?

ještě: Prends-en encore.Vezmi si ještě.

který: Tu mets quelle robe ?Které šaty si vezmeš?

sebou: Prends-le avec toi.Vezmi to s sebou.

chuť: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

jídlo: couper l'appétitvzít chuť k jídlu

palice: se mettre qqch dans la cabochevzít si co do palice

podlaha: ne pas aller à qqch par quatre cheminsvzít co od podlahy

rameno: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

vzít se: Il est apparu tout d'un coup.Kde se vzal, tu se vzal.

charge: prendre en chargevzít si co na starost, vzít co na sebe jako povinnost, postarat se o co

modèle: prendre qqn comme modèlevzít si koho za vzor

prendre: prendre qqn/qqch en chargevzít si koho/co na starost

sien: faire sien(ne) qqchvzít co za své

soin: prendre soin de qqn/qqchvzít si na starost, postarat se o koho/co

strict: au sens strictpřesně vzato, v přesném smyslu

tout: à tout prendrecelkem vzato, když se to tak vezme, když se to vezme kolem a kolem

buter: se buter à qqchzatvrzele trvat na čem, vzít si co do hlavy

compenser: Pour compenser, je t'emmènerai au ciné.Aby ti to nebylo líto, vezmu tě do kina.

congé: prendre une semaine de congévzít si týden volna

contracter: contracter une obligation envers qqnvzít na sebe závazek vůči komu

plein: faire le pleinvzít plnou nádrž benzínu, přen. dosáhnout maxima

acte: prendre acte de qqchzapamatovat si, vzít na vědomí, konstatovat co

air: hovor. jouer la fille de l'airvzít roha, pláchnout

après: après toutpo tom všem, konec konců, konečně, ostatně, celkem vzato

balance: mettre en balancezvážit, vzít v úvahu, srovnávat dvě věci

bras-le-corps (à): prendre qqn à bras-le-corpsvzít koho kolem pasu

charrue: mettre la charrue avant les bœufsvzít věc za opačný konec

cou: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

femme: prendre qqn pour femmevzít si koho za ženu

flûte: se tirer des flûtesvzít nohy na ramena

graine: en prendre de la grainevzít si z toho příklad

jambe: prendre ses jambes à son couvzít nohy na ramena

jouer: jouer des jambesvzít nohy na ramena

loupe: regarder qqch à la loupevzít si na co lupu, podrobně si prohlížet co

poudre: prendre la poudre d'escampettevzít nohy na ramena

talon: montrer les talonsukázat paty, vzít do zaječích

témoin: prendre qqn/qqch à témoinvzít si koho/co za svědka

paškál: kriticky se zaměřitvzít na paškál, brát na paškál