Hlavní obsah

jouer [ʒwe]

Intranzitivní sloveso

  1. hrá(va)t si
  2. přen.pohrá(va)t si
  3. fungovat bez problémů

Vyskytuje se v

balle: jouer à la ballehrát s míčem

ballon: jouer au ballonhrát s míčem

comédie: jouer la comédiehrát veselohru

creux: joues creusesvpadlé tváře

de: jouer de la musiquehrát hudbu

fléchette: jouer aux fléchetteshrát šipky

joue: os de la jouelícní kost

pipi: jouer à touche-pipihrát si na doktora

vedette: jouer les vedetteshrát si na hvězdu, dělat ze sebe hvězdu

planter: planter un baiser sur la joue de qqnvlepit komu pusu na tvář

air: hovor. jouer la fille de l'airvzít roha, pláchnout

bouchon: hovor. C'est plus fort que de jouer au bouchon !To by jeden nevěřil!

carte: jouer sa dernière cartevsadit (vše) na poslední kartu

coude: jouer des coudesrazit si lokty cestu, mít široké lokty, cpát se dopředu

couteau: jouer du couteauohánět se nožem bít se

quitte: jouer (à) quitte ou doublehrát o všechno

second: jouer les éternels secondsbýt vždycky druhý

va-tout: jouer son va-toutvsadit všechno na jednu kartu

dáma: jouer à la madamehrát si na/dělat ze sebe dámu

dělat: faire des bêtises, vulg. faire le con, vulg. jouer au condělat hlouposti

honěná: jouer au chat et à la sourishrát na honěnou

hrát: faire la duchesse, jouer à la madamehrát velkou dámu

komedie: jouer la comédiedělat komedii

na: jouer du pianohrát na piano

nebezpečný: jouer un jeu dangereuxhrát nebezpečnou hru i přen.

panenka: jouer à la poupéehrát si s panenkou

ponechat: laisser qqch au hasard, přen. jouer à pile ou faceponechat co náhodě

sólo: jouer une danse pour qqnzahrát komu sólo

tenis: jouer au tennishrát tenis

bridž: jouer au bridgehrát bridž

fotbal: jouer au footballhrát fotbal

kytara: jouer de la guitarehrát na kytaru

narůžovělý: joues roséesnarůžovělé tváře

slepý: jouer à/au colin-maillardhrát na slepou bábu

četník: jouer au(x) gendarme(s) et au(x) voleur(s)hrát si na četníky a zloděje

dvojaký: jouer un double jeuhrát dvojakou hru

hanebný: jouer un tour pendable à qqnprovést hanebný kousek komu

hlediště: jouer à guichets ferméshrát před vyprodaným hledištěm

hloupý: faire l'ignorant, jouer un sotdělat hloupého

hrát si: se jouer de qqn comme un chat d'une sourishrát si s kým jako kočka s myší

karta: jouer son va-toutvsadit všechno na jednu kartu

role: jouer un rôle importanthrát významnou roli

sehrát: jouer un mauvais tour à qqnsehrát pěkný kousek na koho

špinavý: jouer un sale jeuhrát špinavou hru

vsadit: jouer son va-tout, risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu

vyložit: abattre son jeu, étaler ses cartes, jouer cartes sur tablepřen. vyložit karty (na stůl)

zahrát: jouer la surprisezahrát překvapeného

zahrávat si: jouer avec le feuzahrávat si s ohněm

zatočit: Le sort lui a joué un drôle de tour.Osud s ním pěkně zatočil.

jouer: jouer au footballhrát fotbal