Hlavní obsah

ter [tεʀ]

Vyskytuje se v

foulon: terre à foulonvalchařská hlinka

jeter: jeter bas, à bas, à terreshodit, svrhnout, srazit

ombre: (terre) d'ombreumbra

pièce: pièce de terrekus země, pozemek

promis: terre promisezemě zaslíbená

taire: se tairemlčet, být zticha

terre: par terrena zemi, po zemi, na zem

tremblement: tremblement de terrezemětřesení

tue-mouche: papier tue-mouchemucholapka

ver: ver (de terre)dešťovka, žížala

austral: terres australes= země za jižním polárním kruhem

battu: sport. terre battueantuka

fécond: terre fécondeúrodná půda

fil: fil de terreuzemňovací drát

improductif: terre improductiveneúrodná země

lourd: terre lourdetěžká půda

parler: Tu parles !, Vous parlez !To určitě!, To zrovna!, To sotva!

repos: terre en repospůda ležící ladem

tête: crier à tue-têtekřičet z plných plic

armée: armée de terrepozemní armáda

assourdir: Tu m'assourdis les oreilles.Já z těch tvých řečí ohluchnu.

cracher: cracher par terreplivat po zemi

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

fabriquer: Qu'est-ce que tu fabriques là ?Co to tady děláš?

faire: faire taire qqnumlčet koho

ficher: Qu'est-ce que tu fiches ici ?Co tady děláš?

foutre: Tu n'as vraiment rien d'autre à foutre ?Fakt nemáš nic jinýho na práci?

idée: As-tu une idée du prix ?Víš, kolik to asi stojí?

lien: Tu peux me donner le lien de cette vidéo ?Můžeš mi dát link na to video?

mal: Où as-tu mal ?Kde tě bolí?

: Où vas-tu ?Kam jdeš?

pomme de terre: purée de pommes de terrebramborová kaše

ressembler: hovor. Regarde à quoi tu ressembles !Podívej se, jak vypadáš!

rien: À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.

si: Si tu peux le faire, fais-le.Jestli můžeš, tak to udělej.

tue-tête (à): crier à tue-têtekřičet z plných plic

vouloir: Veux-tu te taire ?Budeš už zticha?

y: Tu y vas.Jdeš tam.

avoir: Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

bas: hovor. mettre qqn plus bas que terrezašlapat koho do země

bleu: Tu me prends pour un bleu !Máš mě za blbce?

bouche: s'embrasser à bouche que veux-tuvášnivě se líbat

braconner: braconner sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

chasser: chasser sur les terres d'autruipytlačit komu v revíru, lézt komu do zelí

cul: se taper le cul par terrepotrhat se smíchy

mieux: Parler est bien, se taire est mieux.Mluviti stříbro, mlčeti zlato.

paix: Si tu veux la paix, prépare la guerre.Chceš-li mír, připravuj válku.

pied: mettre pied à terresestoupit, sesednout s koně, z vozu

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

remuer: remuer ciel et terrenasadit všechny páky

rentrer: J'aurais voulu rentrer sous terre de honte.Hanbou bych se nejraději propadnul do země.

rigoler: Tu rigoles !To nemyslíš vážně?

rouler: se rouler par terreválet se smíchy

sac: mettre le sac à terrepraštit s tím

tu: être à tu et à toi avec qqntykat si s kým

brambor: pommes de terre bouillies/sautéesvařené/opékané brambory

bramborový: salade de pommes de terrebramborový salát

brát: Tu touches combien par mois ?Kolik bereš měsíčně ?

černý: houille , charbon de terrečerné uhlí

hrnčířský: terre à potierhrnčířská hlína

kamenný: charbon de terrekamenné uhlí

kaše: purée de pommes de terre, CaF patates piléesbramborová kaše

loupačka: pommes de terre en robe de champs/chambrebrambory na loupačku

nést: Qu'est-ce tu nous apportes ?Co nám neseš?

nový: pommes de terre nouvellesnové brambory

oběh: révolution de Terre autour du Soleilastron. oběh Země kolem Slunce

ohňový: Terre de FeuOhňová země

pevný: terre fermepevná půda

přihořívat: Tu chauffes.Přihořívá.

půda: labourer/cultiver/travailler la terreobdělávat půdu

ráj: paradis sur terreráj na zemi

sklo: Tu me caches la vue !Máš tlusté sklo!

spálený: politique de la terre brûléepolitika spálené země

svatý: terre saintesvatá země místa pobytu Ježíše Krista

země: terre promisezemě zaslíbená

aby: Je ne veux pas que tu partes.Nechci, abys odjel.

ani: Tu veux boire quelque chose ? – Pas trop.Chceš napít? – Ani ne.

ano: Tu ne viens pas avec moi ? – Si.Nepůjdeš se mnou? – Ano.

bydlet: Tu habites où ?Kde bydlíš?

být: Qu'est-ce que tu as ?Co je ti?

ciel: entre ciel et terremezi nebem a zemí

co: As-tu quelque chose à faire ?Máš co dělat?

ho: Tu vois la voiture ? – Oui, je la vois.Vidíš to auto? – Vidím ho.

chybět: Tu me manques.Chybíš mi.

jak: Tu t'appelles comment ?, Comment tu t'appelles ?Jak se jmenuješ?

jaký: Tu prends laquelle ?Jakou si vezmeš?

jakže: Mais comment! Tu ne le sais pas?Jakže, ty to nevíš?

jezdit: Tu prends ta voiture pour aller au travail ?Jezdíš do práce autem?

jít: Où vas-tu/allez-vous ?Kam jdeš/jdete?

kam: Où vas-tu ?, hovor. Tu vas où ?Kam jdeš?

kde: Où est-ce que tu habites ?Kde bydlíš?

kdy: Quand es-tu né ?Kdy ses narodil?

komu: À qui écris-tu ?, À qui est-ce que tu écris ?, hovor. Tu écris à qui ?Komu píšeš?

který: Tu veux lequel de ces livres ?Kterou z těch knížek chceš?

lapač: lampe tue-insecteselektrický lapač hmyzu

léto: Quel âge as-tu ?Kolik je ti let?

líbit se: Tu as aimé ce film ?Líbil se ti ten film?

meliorace: bonification des terresmeliorace pozemků

mlčet: Tais-toi donc !Mlč už!

myslet si: Qu'est-ce que tu en penses ?Co si o tom myslíš?

na: par terrena zemi

nebo: Tu veux du café ou du thé ?Chceš kávu, nebo čaj?

o: Tu penses à quoi ?O čem přemýšlíš ?

potichu: Tais-toi !Buď potichu!

proč: Pourquoi est-ce que tu le fais ?Proč to děláš?

s, se: Tu viens avec nous ?Jdeš s námi?

sám, sama, samo, samý: Tu vois toi-même que...Sám vidíš, že...

signál: Tu as du réseau ?Más signál?

spolehnout (se): Tu peux compter sur elle.Můžeš se na ni spolehnout.

stýskat se: Tu me manques., Je m'ennuie de toi.Stýská se mi po tobě.

ten, ta, to: Qu'est-ce que tu en dis ?Co ty na to?

ticho: Tais-toi !Buď ticho!

vážit: Tu pèses combien ? – Je pèse 70 kilos.Kolik vážíš? – Vážím 70 kilo.

vážně: (C'est) sérieux ?, Tu le prends au sérieux ?Myslíš to vážně?

vést se: (Comment) ça va ?, Comment allez-vous ?, hovor. Tu vas bien ?Jak se vede?

zapůsobit: Tu en es impressionné ?Zapůsobilo to na tebe?

zlobit: Tais-toi et sois gentil !Buď zticha a nezlob!

zticha: Tais-toi !Buď zticha!

že: Combien as-tu dit que vous étiez ?Kolik že vás bylo?