Hlavní obsah

paix [pε]

Příslovce

Vyskytuje se v

paix: en paixv klidu, v pokoji, v míru

baiser: baiser de paixpolibek na usmířenou

épris: épris de paixmírumilovný

reposer: Qu'il repose en paix !Odpočívej v pokoji! na náhrobku

dýmka: calumet de la paixdýmka míru

hrb: Fiche(z)-moi la paix.Vlez(te) mi na hrb.

mír: en (temps de) paixv (době) míru

mírový: traité de paixmírová smlouva

odpočívat: Repose en paix.Odpočívej v pokoji.

strážník: gardien de la paixměstský strážník

lehký: Qu'il repose en paix.Budiž mu země lehká.

pokoj: avoir la paix du côté de qqn/qqchmít od koho/čeho pokoj

vlézt: Fiche-moi la paix !Vlez mi na záda.

gardien: gardien/gardienne de la paixměstský strážník