Hlavní obsah

paix [pε]

Příslovce

Vyskytuje se v

gardien: gardien/gardienne de la paixměstský strážník

baiser: baiser de paixpolibek na usmířenou

épris: épris de paixmírumilovný

reposer: Qu'il repose en paix !Odpočívej v pokoji! na náhrobku

dýmka: dýmka mírucalumet de la paix

hrb: Vlez(te) mi na hrb.Fiche(z)-moi la paix.

mír: v (době) míruen (temps de) paix

mírový: mírová smlouvatraité de paix

odpočívat: Odpočívej v pokoji.Repose en paix.

strážník: městský strážníkgardien de la paix

dýmka: vykouřit s kým dýmku mírufumer le calumet de la paix avec qqn

lehký: Budiž mu země lehká.Qu'il repose en paix.

pokoj: mít od koho/čeho pokojavoir la paix du côté de qqn/qqch

pokoj: Dej mi pokoj!Laisse-moi tranquille !, Fiche-moi la paix !, Fous-moi la paix !

vlézt: Vlez mi na záda.Fiche-moi la paix !