Hlavní obsah

jed

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (látka poškozující organismus) das Gifthadí jeddas Schlangengift
  2. přen.(jízlivost) das Gift
  3. přen.(rozkladné názory ap.) das Gift

Vyskytuje se v

hmyzí: hmyzí jeddas Insektengift

hodina: jede Stunde, stündlichkaždou hodinu

krysa: jed na krysydas Rattengift

líc: Jedes Ding hat zwei Seiten.Každá věc má rub a líc.

ohled: in jeder Hinsichtv každém ohledu

omamný: omamný jeddas Rauschgift

opatrný: mit dem Geld/mit jeder Krone vorsichtig umgehenexpr. být opatrný na peníze/na korunu

počasí: bei Wind und Wetter/jedem Wetterza každého počasí

stránka: in jeder Hinsichtpo všech stránkách

šípový: šípový jeddas Pfeilgift

disko: Jeden Samstag geht sie in die Disko.Každou sobotu chodí na disko.

doba: in jeder Jahreszeitv každou roční dobu

extra: Ich gebe es jedem extra.Dám to každému extra.

hadí: hadí jed/uštknutídas Schlangengift/der Schlangenbiss

hned: Nicht jeder darf hereinkommen.Sem hned tak někdo nesmí.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

jezdit: jedes Wochenende ins Wochenendhaus fahrenjezdit každý víkend na chatu

jiný: mehr als jeder anderevíce než kdo jiný

každý: jeder für sichkaždý za sebe

klid: in jeder Situation die Ruhe bewahrenzachovat klid v každé situaci

kolikrát - tolikrát: Sooft er sich darum bemühte, jedes Mal scheiterte er.Kolikrát se o to pokoušel, tolikrát ztroskotal.

kromě: jeden Tag außer Freitagkaždý den kromě pátku

luxovat: Er staubsaugt jeden Tag., Er saugt jeden Tag Staub.Luxuje každý den.

muset: Jeder muss sterben.Každý musí zemřít.

my: jeder von unskaždý z nás

mýlit se: Jeder kann sich irren.Každý se může mýlit.

nahraditelný: Jeder ist ersetzbar.Každý je nahraditelný.

namíchat: namíchat komu jed do kávyj-m Gift in den Kaffee hineinmischen

ob: etw. jeden zweiten Tag machendělat co ob den

odkývat: j-m jede Dummheit abnickenodkývat komu každou hloupost

patřit: jedem geben, was ihm gehörtdát každému, co mu patří

píchat: Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.Musí mu každý den píchat inzulín.

po: jedes Malpo každé

pobývat: jedes Jahr am Meer verbringenpobývat každé léto u moře

poschodí: Výtah jede jen do sedmého poschodí.Der Aufzug fährt nur in den siebten Stock.

prudký: prudký jedscharfes Gift

přebolet: Jeder Schmerz hört mit der Zeit auf.Časem všechno přebolí.

předcvičovat: jede Bewegung einzeln vorturnenpředcvičit každý pohyb zvlášť

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.

případ: auf jeden Fall, jedenfallsv každém případě

rozhodit: Jeder Misserfolg bringt ihn durcheinander.Každý neúspěch ho rozhodí.

se, si: Man geht jeden Freitag in die Kneipe.Každý pátek se chodí do hospody.

shora: Er schaut auf jeden von oben herab.Dívá se na každého shora.

splést se: Jeder kann sich irren.Splést se může každý.

trknout: Das fällt jedem ein!To trkne každého!

uvěřit: Sie glaubte ihm jedes Wort.Uvěřila mu každé slovo.

vidět se: Wir sehen uns jede Woche.Vidíme se každý týden.

vrtat se: Jeden Sonntag bastelt er an seinem Auto herum.Každou neděli se vrtá ve svém autě.

všechen, všechna, všechno: ohne jeden Zweifelnade vší pochybnost

vyletět: Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.Vyletí kvůli každé maličkosti.

vysát: vysát jed z ránydas Gift aus der Wunde (aus)saugen

vysychat: Der Bach trocknet jeden Sommer aus.Potok vysychá každé léto.

vytírat: Jeden Sonntag wischt sie die ganze Wohnung.Každou neděli vytírá celý byt.

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

za: bei jedem Wetterza každého počasí

zavadit: An jeder Ecke stößt er auf einen Bekannten.Na každém rohu zavadí o někoho známého.

zmýlit se: Jeder kann sich irren.Každý se může zmýlit.

cena: etw. um jeden Preis machenudělat co za každou cenu

chlup: ein Haar in jeder Suppe findenvidět na čem (každý) chlup

kvést: Die Liebe blüht in jedem Alter.Láska kvete v každém věku.

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

práh: Jeder kehre vor seiner Tür.Každý ať si nejprve zamete před vlastním prahem.

převracet: jeden Cent umdrehenpřevracet v ruce každou korunu

vzít: Na to vezmi jed!Darauf kannst du Gift nehmen!

acht(er,e,es): jeder Achtekaždý osmý

außer: jeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělí

Hinsicht: in jeder Hinsicht beistimmensouhlasit v každém směru

Kleinigkeit: sich um jede Kleinigkeit kümmern müssenmuset se starat o každou maličkost

Mode: jede Mode mitmachendržet krok s módou

von: jeder von unskaždý z nás

Zeit: zu jeder Zeitv každou dobu

zu: zu jeder Zeitv každou dobu, vždy

zweit(er,e,es): jeden zweiten Tagkaždý druhý den

abfallen: Wie viel fällt für jeden ab?Kolik připadne na každého?

ablesen: j-m jeden Wunsch von den Augen ablesenvyčíst komu z očí každé přání

ankleckern: Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.Neotravuj kvůli každé maličkosti.

Begründung: ohne jede Begründungbez jakéhokoli vysvětlení

beliebig: jede beliebige Arbeit ablehnenodmítat jakoukoli práci

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

betreffen: Diese Aufgabe betrifft jeden.Tento úkol se týká každého.

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

dass: Je pravda, že zítra jede na dovolenou?Stimmt es, dass sie morgen in Urlaub fährt?

dorthin: Který vlak tam jede?Welcher Zug fährt dorthin?

Empfehlung: Na doporučení svého lékaře jede k moři.Er fährt auf Empfehlung seines Arztes ans Meer.

entfallen: Auf jeden entfallen 10 Euro.Na každého připadá 10 euro.

fahren: Kdy jede příští tramvaj?Wann fährt die nächste Straßenbahn?

fehlen: Ihm fehlt jeder Sinn für Humor.Chybí mu smysl pro humor.

frisch: jeden Morgen frisches Brot kaufenkupovat každé ráno čerstvý chléb

gehen: Vlak jede v 15:15 hodin.Der Zug geht um 15:15 Uhr.

geizen: mit jedem Tropfen Wasser geizenšetřit každou kapkou vody

Gift: nalíčit jed na krysyGift gegen Ratten auslegen

Ironie: ohne jede Ironiebez jakékoli ironie

jeder, jede, jedes: jeder Mann/jede Frau/jedes Kindkaždý muž/každá žena/každé dítě

Augenblick: jeden Augenblickkaždou chvíli, za chvilku, hned

Beschreibung: jeder Beschreibung spottennedat se ani (slovy) popsat

Bündel: Jeder hat sein Bündel zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Dreck: jeder Dreck(každá) hovadina

Fall: auf jeden Fallv každém případě, na každý pád

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.

Goldwaage: alles/jedes Wort auf die Goldwaage legenbrát všechno doslovně/smrtelně vážně

Moment: jeden Momentkaždou chvíli

Päckchen: Jeder hat sein Päckchen zu tragen.Každý si nese svůj kříž.

Pfennig: jeden Pfennig (drei Mal) umdrehen, auf den Pfennig sehenobrátit každou korunu (dvakrát), koukat na každou korunu

Preis: um jeden Preisza každou cenu

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

Schandtat: zu jeder Schandtat/allen Schandtaten bereit seinbýt pro každou špatnost

Wort: jedes Wort auf die Goldwaage legenvážit každé slovo

zehn: zehn an jedem Finger habenmít na každém prstu deset ctitelů ap.

kommen: Jede ten vlak přes Mannheim?Kommt der Zug durch Mannheim?

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

Opposition: jede Opposition unterdrückenpotlačit každý nesouhlas

passieren: Das kann jedem (mal) passieren.To se může stát každému.

all: all(es) und jedeskaždý, každičký, do jednoho bez výjimky

jed: hadí jeddas Schlangengift