Hlavní obsah

brausen

Vyskytuje se v

Saus: v přepychuin Saus und Braus

brausen: Sprchuji se každý den.Ich brause (mich) jeden Tag.

hukot: hukot moředas Brausen des Meeres

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

zahučet: Vítr zahučel v komíně.Der Wind brauste im Schornstein.