Hlavní obsah

Brause

Vyskytuje se v

Saus: in Saus und Brausv přepychu

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

hukot: das Brausen des Meereshukot moře

vyletět: Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.Vyletí kvůli každé maličkosti.

zahučet: Der Wind brauste im Schornstein.Vítr zahučel v komíně.