Hlavní obsah

Brause

Vyskytuje se v

Saus: in Saus und Brausv přepychu

brausen: Ich brause (mich) jeden Tag.Sprchuji se každý den.

hukot: hukot moředas Brausen des Meeres

vyletět: Vyletí kvůli každé maličkosti.Er braust wegen jeder Kleinigkeit auf.

zahučet: Vítr zahučel v komíně.Der Wind brauste im Schornstein.