Hlavní obsah

lives [laɪvz]

Související hesla

pl of life

Vyskytuje se v

cheap: lidský život ztratil hodnotu ve válce ap.life is cheap

eke: nuzně se protloukat, žít z ruky do úst, živořit finančněeke (out) a living, eke out an existence

fact of life: detaily o sexu a rození dětí v podání pro dětithe facts of life

hand: žít z ruky do huby, protloukat selive (from) hand to mouth

life: To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životěIt's my life.

life's work: životní dílolife('s) work

live: žít pro koho/colive for sb/sth

living: živí, žijící lidéthe living

living standard: životní úroveňliving standard(s)

long: ať žije kdolong live sb

means: žít nad poměrylive beyond one's means

misery: dělat komu ze života peklomake sb's life a misery

off: žít z čeho, být živ z čeho zdroje obživylive off sth

scare: strašně vylekat, (po)děsit, vylekat k smrti kohoscare the hell/life/vulg. shit out of sb

stick: žít v zapadákově/nějaké díře daleko od městalive in the sticks

suite: sedací souprava(living room) suite

time: mít se báječně, skvěle si užívathave the time of one's life

allowance: příspěvek na úhradu (zvýšených) životních nákladů, valorizační příspěvek pro vyrovnání vlivu inflace na fixní příjemcost-of-living allowance

apart: bydlet odděleně rodiče ap.live apart

assurance: životní pojišťovna(life) assurance company

broadcast: v živém vysíláníin live broadcast

coal: žhavé uhlíkylive coals

collegiate: studentský životcollegiate life

comparative: relativní životnostfyz. comparative life time

cycle: životní cykluslife cycle

death: posmrtný životlife after death

disability: příspěvek pro postižené státní dávkadisability living allowance DLA

double life: vést dvojí životlive a double life

earn: vydělávat si na živobytíto earn one's living

ease: klidný životlife of ease

elixir: elixír životaelixir of life

essential: životně důležitý, nezbytný pro životessential to life

eternal: věčný životeternal life

eventful: bohatý život, život plný zážitkůeventful life

expectation: nenaplnit očekávánínot live/come up to expectations

imprisonment: doživotí, doživotní vězenílife imprisonment

income: žít podle svých příjmůlive within one's income

intrusion: narušení soukromí, vniknutí do soukromí kohointrusion of sb's privacy, intrusion into sb's private life

jacket: záchranná vestalife jacket

kiss: umělé dýchánípřen. hl. BrE kiss of life

lame: nadosmrti zmrzačenýlamed for life

later: ke stáru, ve vyšším věkuin later life

life assurance: životní pojistkalife assurance policy

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

live-in: partner ve společné domácnostilive-in partner

lodging: bydlet v podnájmulive in lodgings

mission: životní poslánímission in life

next door: bydlet vedle sousedlive next door

proud: nejvýznamnější chvíle (v životě)proudest moment (in one's life)

reputation: dostát své pověstilive up to one's reputation

rest: po zbytek životafor the rest of my life

room: obývací pokoj, obývákliving room

sentence: odsouzení k doživotí, trest na doživotípráv. life sentence

sex: pohlavní životsex life

shelf: trvanlivost, skladovatelnost, skladovací doba potravin, přen. trvání, životnostshelf life

short-lived: netrvat dlouho, nemít dlouhého trváníbe short-lived

standard: životní úroveňstandard of life

statue: socha v životní velikostilife-size statue

take: vzít si život, spáchat sebevraždutake one's own life

tenancy: doživotní nájemlife tenancy

threat: hrozit komu smrtíissue threats to sb's life

town: městský živottown life

trap: sklopec pastlive trap, cage trap, box trap

vest: záchranná/neprůstřelná vestalife/bulletproof vest

will: ztratit vůli žítlose one's will to live

wire: drát pod proudemlive wire

working: produktivní část života koho, pracovní životnost čehoworking life

campus: bydlet na kolejilive on campus

entire: Strávil tam celý život.He had spent there his entire life.

itself: Život samotný je proces učení.Life itself is a learning process.

make: Usnadní ti to život.It will make your life easier.

borrow: mít na kahánku/namále, přen. přesluhovat, žít nečekaně dlouhobe (living) on borrowed time

bezcenný: bezcenný životworthless life

činorodý: činorodý životactive life

člun: záchranný člun na lodilifeboat, nafukovací life raft

dostát: dostát očekávánílive up to expectations

dvojí: vést dvojí životlead double life

dýchání: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE kiss of life

existenční: existenční minimum(guaranteed) basic income, úroveň též přen. breadline, taková mzda living wage, subsistence wage

invalidní: invalidní důchoddisability pension, BrE personal independence payment, v Británii do roku 2013 disability living allowance, v Británii do roku 2011 incapacity benefit

jít: jít do civilureturn to civilian life, quit one's (military) service

manželský: manželské soužití, manželský životmarried life

nadosmrti: nadosmrti zmrzačenýcrippled for life

nadživotní: socha v nadživotní velikostilarger-than-life/heroic statue

náklad: životní nákladycost of living

nasazení: s nasazením životarisking one's life

nebezpečný: životu nebezpečnýlife-threatening

obývací: obývací pokojliving room

očekávání: splnit/naplnit očekávánílive/come up to expectation(s)

odsouzení: práv. odsouzení na doživotílife sentence

ohrožení: v ohrožení životain danger of one's life

otázka: otázka života a smrtia matter of life and death

otrávit: otrávit komu životruin/spoil sb's life

patrona: ostrá patronalive cartridge

plovací: plovací vestalife jacket

podmínka: pracovní/životní podmínkyworking/living conditions

pojistka: životní pojistkalife insurance

pojištění: životní pojištěnílife insurance, BrE též (life) assurance

pokoj: obývací pokojliving room

poločas: fyz. poločas rozpaduhalf-life

pořad: pořad v přímém přenosulive programme

posmrtný: posmrtný životlife after death, afterlife

potřeba: základní životní potřebabasic necessity of life

poustevnický: poustevnický živothermitism, eremitism, přen. life of seclusion

privát: bydlet na privátělive in lodgings/digs

přenos: přímý přenoslive broadcast/transmission

přímý: přímý přenos v TV ap.live broadcast(ing)

příroda: živá přírodaliving/animated nature

samota: žít o samotělive alone

sexuální: sexuální životsex life, sexualita sexuality

smysl: smysl životameaning of life

socha: socha v životní/nadživotní velikostilife-size/heroic statue

soukromí: v soukromíin privacy, ne veřejně privately, in private life

soukromý: soukromý životpersonal/private life

styl: životní stylway of life, lifestyle

svět: onen světthe world beyond, the life to come

umělý: umělé dýcháníartificial respiration, z úst do úst též mouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

úroveň: životní úroveňstandard of living, living standard

ústa: dýchání z úst do ústmouth-to-mouth resuscitation, BrE the kiss of life

vdechnout: vdechnout (nový) život čemubreathe (new) life into sth

velikost: v životní/nadživotní velikostilife-sized/heroic

vesta: plovací/záchranná vestalife jacket/vest

záchranný: záchranná vestalife jacket/vest, korková cork jacket

žít: žít na čí účetlive off sb

živě: vysílat živěbroadcast live

živobytí: vydělávat si na živobytí čímmake/earn a living, earn one's livelihood/hovor. bread and butter/daily bread, live by sth

život: nejevit známky životashow no signs of life

životní: životní podmínkyliving conditions

živý: živá vodawater of life