Hlavní obsah

feeling [ˈfiːlɪŋ]

Vyskytuje se v

bone: cítit co v kostechfeel sth in one's bones

compel: to do sth cítit povinnost udělat cofeel compelled

feel: mít chuť, chtít dělat co dát si ap.feel like doing sth

feeling: názor na co, postoj k čemu, mínění o čemfeelings about sth

feel out: oťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.feel sb out

free: nebát se, neostýchat se, klidně udělat cofeel free to do sth

hard: mít pocit křivdy, být ukřivděnýfeel hard done by

home: cítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situacifeel at home

leave out: cítit se opomíjenýfeel left out

lousy: cítit se mizerněfeel lousy

presence: dát o sobě vědět, upozornit na sebemake one's presence felt

sorry: litovat/být líto kohofeel/be sorry for sb

up: troufat si, cítit se na cofeel up to sth

vent: dát průchod (po)citůmgive vent to one's feelings

welcome: (vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.make sb (feel) welcome

abashed: být v rozpacích z čehofeel abashed at sth

ashamed: stydět se, být stydno, být trapně komufeel/be ashamed

bilious: trpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníkufeel bilious

crummy: cítit se mizerněfeel crummy

display: projevit své citydisplay one's feelings

dizzy: mít závraťfeel dizzy

embarrassed: cítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situacifeel/be embarrassed

faint: cítit se slabě, být na omdlení, cítit nevolnostfeel faint

guilty: cítit se provinile kvůli čemufeel guilty about sth

gut: tušení, vnitřní pocit, instinktgut feeling

hat: plstěný kloboukfelt hat

hatred: chovat/cítit ke komu nenávistfeel hatred for sb

have: Zaplaval bych si.I feel like having a swim.

hurt: pocit křivdyfeeling of hurt

interest: zajímat se o cofeel interest in sth

intimidated: mít strach z koho/čehofeel/be intimidated by sb/sth

like: mít chuť, chtít se co komufeel like doing sth

longing: toužit, dychtit po čemhave/feel a longing for sth

panicky: mít panický strach, být vyděšenýfeel panicky

peckish: mít trošku hladfeel/be peckish

queasy: mít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím, být neklidný kvůli čemu, být choulostivý na cofeel queasy about sth

reborn: cítit se jako znovuzrozenýfeel reborn

shame: stydět sefeel shame

sick: být špatně (od žaludku) komufeel sick

temptation: být v pokušení udělat cofeel a temptation to do sth

tingly: být celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.feel/be tingly

unsafe: necítit se bezpečně, cítit se ohroženýfeel unsafe

achy: Bolí mě celé tělo.I feel achy all over.

all right: Je vám dobře?Are you feeling all right?

awful: cítit se strašněfeel awful

awkward: cítit se nesvůj, nemít dobrý pocitfeel awkward

bloated: Jsem úplně přecpaný.I feel bloated.

blue: být smutnýfeel blue

chilly: Je mi zima.I feel chilly.

come on: Leze na mne chřipka.I feel a flu coming on.

duty-bound: Cítil jsem povinnost pomoci.I felt duty-bound to help.

feel for: Šátral kolem sebe po baterce.He felt around for the torch.

get: Začínám mít dojem, že jste čestný muž.I get the feeling that you're an honest man.

ice: být ledový studenýfeel like ice

off-colour: Necítil jsem se ve své kůži.I felt a bit off-colour.

queer: Je mi nějak špatně.I feel queer.

self-conscious: Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.I stood there, feeling self-conscious.

strange: Je mi divně.I feel strange.

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

hřejivý: hřejivý pocitgratifying feeling

chuť: mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen

potřeba: cítit naléhavou potřebu udělat cofeel an urgent need to do sth

rozpaky: být v rozpacíchbe/feel embarrassed, be/feel abashed

solidární: být solidární s kýmfeel solidarity with sb

tep: nahmatat/změřit komu tepfeel/take sb's pulse

výčitka: mít výčitky (svědomí)be full of remorse, feel pangs of conscience

bad: cítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čehofeel bad about sth

zle: komu je zle nevolnosb is/feels sick

averze: mít averzi ke komu/čemuhave an aversion to sb/sth, feel distaste for sb/sth

blbě: Je mi blbě.I feel sick.

být: Není mi dobře.I don't feel well.

dělat se: Dělá se mi špatně.I feel sick.

divně: Je mi divně.I feel funny/peculiar/out of sorts.

dobře: Není mi dobře.I am not feeling well.

dostat: Dostal jsem chuť udělat to.I suddenly felt like doing it.

dotek: být drsný na dotekbe rough to the touch, feel rough

hlava: Točí se mi hlava.I feel giddy.

chtít se: Nechce se mi jít ven.I don't feel like going out.

jít: Jde na mě chřipka.I feel flu coming on.

klidně: Klidně přijď(te).Feel free to come.

líto: Bylo mi ho líto.I felt sorry for him.

mrzet: co koho mrzísb is sorry for sth, chyba ap. sb regrets sth, sb nečestnost ap. feels bad about sth

nanic: Je mi nanic.zle od žaludku I feel sick (in my stomach)., hovor. I feel queasy., přen. zhnusením ap. I feel sick to the stomach.

nevolno: Je mi nevolno.I don't feel well., I feel unwell.

nutkání: mít nutkání udělat cofeel/have an urge to do sth

od, ode: Je mi špatně od žaludku.I feel sick to the stomach.

omak: Na omak je to jako ...It feels like ...

ono: Ono mu totiž nebylo dobře.It was because he didn't feel well.

osaměle: cítit se osamělefeel lonely

pocit: Měl divný pocit.He had a strange feeling.

pocítit: pocítit hlad/lítost/zimufeel hunger/regret/cold

popsat: popsat CD fixemlabel the CD with a felt pen

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

slabo: Je mi slabo.I feel faint.

smíšený: smíšené pocitymixed feelings

smutno: Je mi smutno.I feel sad., jsem osamělý I feel lonely.

splín: Mám splín.hovor. I'm feeling down/blue., I have the blues., I'm dejected.

strašně: cítit se strašněfeel terrible/awful/ghastly

stydno: komu je stydnosb feels ashamed, trapně sb feels embarrassed

špatně: Je mi špatně.I feel sick., není mi dobře I'm unwell., I'm not feeling well.

točit se: Točí se mi hlava.I feel dizzy., My head is spinning.

trapně: cítit se trapněfeel embarrassed

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

udělat se: Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.

ulevit se: Už se mu ulevilo.He is feeling better now.

vina: pocit vinysense/feeling of guilt

všelijak: Je mi tak všelijak.I feel funny.

zamrzet: Zamrzelo ho to.křivda ap. He felt hurt., litoval He felt sorry about it/regret.

zastesknout se: Zastesklo se mu po domově.He felt homesick.

zvracet: Chce se mi zvracet.I feel sick.

pes: hovor. cítit se pod psafeel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a dog