Hlavní obsah

feeling [ˈfiːlɪŋ]

Vyskytuje se v

bad: feel bad about sthcítit se provinile kvůli čemu, mít špatný pocit z čeho, litovat čeho

bone: feel sth in one's bonescítit co v kostech

compel: feel compelledto do sth cítit povinnost udělat co

feel: feel like doing sthmít chuť, chtít dělat co dát si ap.

feel for: feel (around) forsth šátrat po čem hledat ve tmě ap.

feel out: feel sb outoťuknout si koho nenápadně zjistit názory ap.

free: feel free to do sthnebát se, neostýchat se, klidně udělat co

hard: feel hard done bymít pocit křivdy, být ukřivděný

home: feel at homecítit se jako doma, být ve svém živlu v dané situaci

leave out: feel left outcítit se opomíjený

lousy: feel lousycítit se mizerně

presence: make one's presence feltdát o sobě vědět, upozornit na sebe

sorry: feel/be sorry for sblitovat/být líto koho

up: feel up to sthtroufat si, cítit se na co

vent: give vent to one's feelingsdát průchod (po)citům

welcome: make sb (feel) welcome(vřele) uvítat, (mile) přijmout koho v nové práci ap.

abashed: feel abashed at sthbýt v rozpacích z čeho

ashamed: feel/be ashamedstydět se, být stydno, být trapně komu

bilious: feel bilioustrpět silnou nevolností, být špatně komu hl. od žlučníku

cheap: feel cheap about sthcítit se trapně kvůli čemu

crummy: feel crummycítit se mizerně

display: display one's feelingsprojevit své city

dizzy: feel dizzymít závrať

embarrassed: feel/be embarrassedcítit se trapně, být v rozpacích, stydět se v trapné situaci

faint: feel faintcítit se slabě, být na omdlení

feel: make osf feltozvat se, dát o sobě vědět bolest, dopad ap.

feel: be feltbýt cítit dopady ap.

feel: feel strongly abouthodně záležet komu na čem

guilty: feel guilty about sthcítit se provinile kvůli čemu

guilty: make sb feel guiltyvzbudit v kom pocit viny

gut: gut feelingtušení, vnitřní pocit, instinkt

hat: felt hatplstěný klobouk

hatred: feel hatred for sbchovat/cítit ke komu nenávist

have: I feel like having a swim.Zaplaval bych si.

hot: be/feel hotbýt horko komu

hurt: feeling of hurtpocit křivdy

interest: feel interest in sthzajímat se o co

intimidated: feel/be intimidated by sb/sthmít strach z koho/čeho

like: feel like doing sthmít chuť, chtít se co komu

longing: have/feel a longing for sthtoužit, dychtit po čem

panicky: feel panickymít panický strach, být vyděšený

peckish: feel/be peckishmít trošku hlad

queasy: feel queasy about sthmít obavy/nedobrý pocit ohledně/z čeho, být znepokojený čím

reborn: feel reborncítit se jako znovuzrozený

shame: feel shamestydět se

sick: feel sickbýt špatně (od žaludku) komu

sick: I feel sick.Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek.

temptation: feel a temptation to do sthbýt v pokušení udělat co

tingly: feel/be tinglybýt celý rozechvělý, mít mrazení vzrušením ap.

unsafe: feel unsafenecítit se bezpečně, cítit se ohrožený

achy: I feel achy all over.Bolí mě celé tělo.

all right: Are you feeling all right?Je vám dobře?

awful: feel awfulcítit se strašně

awkward: feel awkwardcítit se nesvůj, nemít dobrý pocit

bloated: I feel bloated.Jsem úplně přecpaný.

blue: feel bluebýt smutný

chilly: I feel chilly.Je mi zima.

come on: I feel a flu coming on.Leze na mne chřipka.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

feel: How are you feeling today?Jak se dnes cítíte?

feel: I felt a sharp pain.Pocítil jsem ostrou bolest.

feel: It feels good.Je to příjemný pocit.

feel: It feels cold.Studí to.

feel: The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.

feel: It feels like mud.Na omak je to jako bahno.

feel: It felt wintry cold that day.Ten den bylo mrazivě chladno.

feel: Feel how soft the leather is.Sáhni si, jak je ta kůže měkká.

feel: He felt her leg against his.Cítil dotyk její nohy na své.

feel: How do you feel about abortion?Co si myslíš o potratu?

feel: I feel like going to bed.Šel bych nejraději spát.

feel: Do you feel like a cup of tea?Nedal byste si čaj?

feel: the cool feel of iron chairchladný povrch železného křesla

feel: The room has a cosy feel.Ten pokoj působí útulným dojmem.

feel for: He felt (around) for the torch.Šátral (kolem sebe) po baterce.

free: Feel free to ask.Nebojte se zeptat.

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

hard feelings: No hard feelings?Všechno dobrý? nezlobíš se ap.

ice: feel like icebýt ledový studený

off-colour: I felt a bit off-colour.Necítil jsem se ve své kůži.

queasy: I feel queasy.Je mi špatně od žaludku.

queer: I feel queer.Je mi nějak špatně.

self-conscious: I stood there, feeling self-conscious.Stál jsem tam a měl jsem pocit, že se na mě všichni dívají.

sorry: I felt sorry for her.Bylo mi jí líto.

strange: I feel strange.Je mi divně.

bezpečí: cítit se v bezpečífeel safe

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

dotknout se: dotknout se čích citůhurt sb's feelings

hřejivý: hřejivý pocitgratifying feeling

chuť: mít chuť (u)dělat cofeel like doing sth, fancy doing sth

popisovací: popisovací fixmarker/felt pen