Hlavní obsah

emotion [ɪˈməʊʃən]

Vyskytuje se v

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

unést: get carried away, let one's emotions run away with onenechat se unést emocemi

dojetí: Her voice trembled with emotion.Hlas se jí chvěl dojetím.