Hlavní obsah

emotion [ɪˈməʊʃən]

Vyskytuje se v

run away with: let/allow one's emotions run away with onenechat se unést/zmítat/ovládat emocemi

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

dojetí: Hlas se jí chvěl dojetím.Her voice trembled with emotion.