Hlavní obsah

prací

Přídavné jméno

  1. (k praní) washingprací prášekwashing powder, detergent
  2. (pratelný) washable

Vyskytuje se v

applicant: job applicantuchazeč o práci

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

attitude: attitude to work, work(ing) attitudepřístup k práci osobní, pracovní morálka

available: be available for workmoci nastoupit do práce, moci začít pracovat, být práceschopný

building: building operationsstavební práce

bunk off: bunk off from workulejvat se z práce

business: go about one's businessjít si po své práci

busy: get busypustit se do práce, začít se činit, dát se do toho

centre: BrE job centrezprostředkovatelna práce

code: Labour Codezákoník práce

commission: commissioned workpráce na zakázku

computer: computer workpráce na počítači

computing: computing skillsznalost práce s počítačem, počítačové dovednosti

contract: ekon. contract worksmluvní práce, smluvní pracovní činnost, smluvní výkon (činnosti)

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

desk: desk jobkancelářská práce u psacího stolu

dissatisfaction: job dissatisfactionnespokojenost s prací, pracovní nespokojenost

division: division of labourdělba práce

doctoral: doctoral thesisdoktorská diplomová práce/dizertace

domestic: domestic choresdomácí práce

done: Well done.Dobrá práce., Výborně., Dobře. projev uznání

exchange: hist. labour exchangeburza práce, zprostředkovatelna práce

ground: ground work(s)zemní práce

group: group workskupinová práce

half-time: half-time jobpráce na půl úvazku

home: home workingpráce z domu/doma

household: household choresdomácí práce úklid ap.

hunt: be on a job huntshánět práci

job: out of a jobnezaměstnaný, bez práce

joiner: joiner's worktruhlářská práce

labour: ekon. labour markettrh práce

laundry: laundry detergentprací prostředek

light: light worklehká práce

lost: lost labourzbytečná práce

occupational: occupational safetybezpečnost práce

off: be off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemoci

office: office workkancelářská práce, administrativa

operation: building operation(s)stavební práce

overtime: overtime banzákaz práce přesčas

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

PhD: PhD thesisdoktorandská práce

progress: work in progressnedokončená práce, rozpracovaná výroba, přen. polotovar, prováděná práce

reader: dissertation readeroponent diplomové práce

road: road workspráce na silnici

seasonal: seasonal worksezonní práce

secretarial: secretarial work/coursepráce/kurz pro sekretářky

seeker: job seekerslidé hledající práci, uchazeči o zaměstnání

semi-skilled: semi-skilled jobspráce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnické

servitude: hist. penal servitudetrest nucených prací, těžký žalář

shift: shift workpráce na směny

shop: shop talkřeči o práci

supervisor: thesis supervisorvedoucí diplomové práce

swamp: be swamped with workbýt zavalený prací, mít práce nad hlavu

talk: talk shopbavit se o práci

throw into: throw osf into workvrhnout se do práce

training: on-the-job trainingškolení při práci

unable: unable to workpráce neschopný

unfit: unfit for workpráce neschopný

unoccupied: be unoccupiednemít nic na práci, být nezaměstnaný

waged: waged workpráce za (stálou) mzdu

work: work in progress/processrozpracovaná výroba, přen. polotovar, nedokončená práce

working: method of workingzpůsob práce, pracovní metoda

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

at: at workv práci

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

deal: I have a good deal of work to do.Mám spoustu práce.

down: That is down to hard work.To jen díky tvrdé práci.

fine: You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.

for: Then he left for work.Pak odešel do práce.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

might: The work might have been better written.Ta práce mohla být napsána i lépe.

offer: I was offered a job.Byla mi nabídnuta práce.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

sissy: It is a sissy occupation.To je práce pro padavky.

will: By March she will have lost her job.Do března přijde o práci.

axe: get the axedostat výpověď z práce či školy, být propuštěn z práce zaměstnanec, ukončit činnost organizace, dostat kopačky od partnera

fish: have other fish to frymít důležitější věci na práci

grindstone: keep one's nose to the grindstonehledět si své práce

haste: Haste makes waste.Práce kvapná málo platná.

on: have a lot onmít toho hodně (na práci), být hodně zaneprázdněný

uphill: uphill struggle/battle/worktěžký úkol/těžký boj/těžká práce

bez, beze: be out of work/unemployed/joblessbýt bez práce

činorodý: creative workčinorodá práce

dát se: get down to workdát se do práce

dělba: natural division of labourpřirozená dělba práce

demoliční: demolition work/squaddemoliční práce/četa

diplomový: (diploma) thesis, řidč. degree workdiplomová práce

domácí: housework, household chores, BrE, zast. charringdomácí práce

dostavit se: arrive at work, report to workdostavit se do práce

hledat: I'm looking for a job.Hledám práci.

nabídnout: I was offered a job at ...Byla mi nabídnuta práce na ...

najít: find/get a jobnajít (si) práci

nudit: This work bores me., už mě nebaví I am tired of this work.Ta práce mě nudí.

odejít: She (has) left for work.Odešla do práce.

kvapný: Haste makes waste., More haste, less speed.Práce kvapná málo platná.