Hlavní obsah

die off

Vyskytuje se v

back: Get off my back!Dej mi pokoj/svátek!, Nech mě žít!, Přestaň se po mně vozit! přestaň mě kritizovat, buzerovat ap.

balance: be thrown off balance by sthbýt vyveden z rovnováhy čím

base: be off basebýt (úplně) vedle, mýlit se

beat: beat off, beat backodrazit útok

beaten: off the beaten trackodlehlý, v ústraní, z ruky o místě

bite: bite sb's head offutrhnout se, vyjet na koho neoprávněně přísně, přen. utrhnout komu hlavu

blank: blank (off)uzavřít, ucpat, utěsnit otvor ap.

blast off: blast sth offustřelit, utrhnout co výbuchem ap.

brick off: brick sth offoddělit co stěnou

brush off: brush sb offodbýt koho odmítnout se bavit

bump off: bump sb offoddělat, odpravit koho

bundle off: bundle sb offposlat, vypakovat koho kam

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

carry off: carry sth offzvládnout co, uspět v čem, poradit si s čím

cart off: cart sb offodtáhnout, odvléct, odvézt koho kam bez zeptání, proti jeho vůli

chest: get sth off one's chestulevit si, vyzpovídat se z čeho

chew: bite off more than one can chewukousnout (si) příliš velké sousto

chip: a chip off the old blockjablko, které nepadlo daleko od stromu

close off: close sth offuzavřít, odříznout, oddělit zabránit přístupu do oblasti ap.

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

cut off: cut sth offodříznout, uříznout, odstřihnout co

cut-off: cut-off (point)nejzazší mez pro ukončení ap.

drift off: drift off (to sleep)odpadat, usínat pomalu, začínat klimbat

drive off: drive sb/sth offzahnat, odrazit útočníka ap.

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

dust off: dust sth offoprášit myšlenku, vynález ap.

dust off: dust osf offotřepat se, zvednout se z prachu, odrazit se ode dna po něčem nepříjemném

duty: on/off dutyve službě/mimo službu policista, lékař ap.

end: go off the deep endpominout se, zcvoknout se

evil: be putting off the evil dayodkládat nepříjemné (záležitosti) donekonečna

face: be wiped off the face of the earthzmizet z povrchu zemského

first: first offv prvé řadě, jako první, za prvé, nejdříve

flake: flake (off)o(d)lupovat se, (o)loupat se, odprýskávat barva ap.

fob off: fob sb offwith sth odbýt koho čím

food: be off one's foodnemít chuť k jídlu nemocný ap.

form: be off formnebýt ve formě, být z formy

get off: get off (to sleep)usnout, zabrat

get off: get sth offsundat si co oblečení

get off: get sb offto sth vypravit koho kam

ground: get off the groundrozběhnout se, rozjet (se) výroba ap.

guard: catch sb off guardzaskočit, překvapit koho nepřipraveného

hack off: hack sth offosekat, usekat, utnout co

hand: off handz hlavy, bez přípravy, z fleku říct ap.

hare: hare (off)swh BrE hovor. pelášit, mazat kam

have: have it off/away with sbrozdat si to, rozdávat si to, vyspat se s kým

head: laugh one's head offsmát se na celé kolo hodně intenzivně

head: be off one's headbýt úplně mimo pominutím smyslů

hook: get off the hookvyváznout, dostat se z toho potíží, obvinění ap.

keep: keep off/away from/out of sthvyhýbat se čemu, držet se dál od čeho, vyvarovat se čeho

kill: kill (off)sth přen. zmařit, zničit, zhatit co plán ap.

knock off: knock sb offoddělat, sejmout koho zabít

latch: on/off the latch(jen) přivřený, nezaklapnutý o dveřích

let off: let sb offsth hl. BrE odpustit, prominout komu co, zprostit koho od čeho nenutit dělat

let off: let sb offdát mírný trest

limit: off limitsto sb nepřístupný, uzavřený pro koho objekt, oblast ap.

loose: loose (off)sth vypálit co dávku ze zbraně

lop off: lop sth offuseknout, odseknout, utnout co větev, hlavu ap.

lop off: lop sth off sthsnížit, (z)redukovat co o co/kolik pracovní plán ap.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

mark: quick off the markpohotový rychle reagující ap.

mark off: mark sb/sth offfrom sb/sth odlišovat, činit odlišným koho/co od koho/čeho osobitou vlastností ap.

meet: meet sb off sthpřijít naproti komu kam, čekat na koho kde při příjezdu

mind: be a load off one's mindbýt velkou úlevou pro koho

mind: take sb's mind off sthpomoci komu zapomenout na co/odreagovat se od čeho

nick: nick offvystřelit, vypadnout rychle

nip: nip sth offuštípnout, ucvaknout, ukousnout co

nose: cut off one's nose to spite one's facenadělat si do vlastního hnízda snažit se uškodit jinému a přitom ubližovat i sám sobě

off: keep offsth nevstupovat, nechodit kam, vyhýbat se čemu tématu ap.

off: be off sthpřestat mít zálibu v čem, už nemít rád co

off: live off sthžít z čeho, být živ z čeho zdroje obživy

off: be ... offbýt na tom ... jak materiálně ap.

off: (gone) offzkažený jídlo

off: off and on, on and offtu a tam, sem tam, nepravidelně něco dělat

off-balance: off-balance(-sheet)mimobilanční, podrozvahový položky ap.

offing: be in the offingbýt na spadnutí/za dveřmi/na obzoru událost ap., být na dosah příležitost ap.

one-off: a one-off(zcela) ojedinělý případ, naprostá výjimka jež nastane jen jednou

pack off: pack sb offposlat, vypravit koho kam, vypakovat koho kam dočasně

pair off: pair sb off with sbdohodit komu koho partnera

palm off: palm sth offon sb podstrčit, vecpat komu co nekvalitního ap., přehrát co na koho

palm off: palm sb off with sthodbýt koho čím

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit

peel: peel offsloupnout (se), odloupnout (se)

peg: off-the-pegkonfekční

pension off: pension sb offposlat do důchodu, penzionovat koho

piss off: piss sb offsrát, nasrat koho, lézt krkem komu

piss off: Piss off!Jdi do prdele!, Odprejskni!

plane: plane down/offshoblovat, odhoblovat, uhoblovat

play off against: play sb off against the otherstavět, poštvat koho proti komu, snažit se rozeštvat koho

post: post offsth BrE poslat, zaslat, odeslat co poštou

pull off: pull off (the road)zastavit u krajnice, sjet ze silnice k motelu ap.