Hlavní obsah

children [ˈtʃɪldrən]

Související hesla

pl of child

Podstatné jméno

  • děti

Vyskytuje se v

abuse: child abusetýrání/zneužívání dětí

abuse: abused childrenzneužívané děti

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

behaved: a badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

child: school childškolák, dítě školou povinné

develop: developing childdítě ve vývoji

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

disturbed: behavio(u)rally disturbed childrenděti s poruchami chování

female: female childholčička

foster: foster childdítě v pěstounské péči

hospital: children's hospitaldětská nemocnice

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

minding: child mindinghlídání dětí

only: only childjedináček, jediné dítě

play: child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.

posthumous: posthumous childpohrobek

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

trailer: child trailerdětský vozík (za kolo)

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

welfare: child welfarepéče o děti

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

dětský: dětský lístekBrE a half, child ticket

dětský: dětský pokojchild(ren)'s room, na hry playroom

dítě: manželské/nemanželské dítělegitimate/illegitimate child

dítě: naše dětiour children

domov: dětský domovchildren's home

hlídání: hlídání dětíbabysitting, child minding

hra: dětská hrachildren's game

chtěný: chtěné dítěwanted child

manželský: manželské dítělegitimate child

oddělení: dětské/infekční/chirurgické odděleníchildren's/isolation/surgical ward

pokoj: dětský pokojchildren's room

povinný: dítě školou povinnéschoolchild, school child

problémový: problémové dítěproblem/troubled child

předškolní: děti v předškolním věkupreschool(-age) children

přídavek: přídavek na dítěchild allowance/BrE benefit/AusE endowment

rodina: čekat rodinube in a family way, be expecting a child

sedačka: dětská sedačkado auta ap. baby (car) seat, child seat, přenosná infant carrier, i ke stolu ap. booster seat

týrání: týrání dětíchild abuse, cruelty to children

vlastní: vlastní dítě/rodičebiological child/parents

zázračný: zázračné dítěprodigy, wonder child

dítě: Kolik máte dětí?How many children do you have?

malý: Když jsem byl malý.When I was a child.

počít: počít dítě ženaconceive (a child), become pregnant

pohřešovat: Pohřešují se dvě děti.Two children are/go missing.

pořídit: pořídit si dítěhave a child

přivést: přivést dítě na svět žena i porodníkbring a child into the world

rodit se: Rodí se méně dětí.Fewer children are born.

rozplakat se: Dítě se rozplakalo.The child began to cry.

rozvrácený: děti z rozvrácených rodinchildren from broken homes

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

svěřit: Svěřili dítě lékařům.They entrusted the child to the doctors.

učit: Učí dítě psát.She is teaching the child to write.

určený: kniha určená dětembook intended for children, children's book

vychovat: Vychovala čtyři děti.She brought up four children.

vypravit: vypravit dítě do školyget a child ready for school

zakázat: Měla zakázáno vídat své děti.She was banned from seeing her children.

ztracený: ztracené dítě/dokladylost child/documents

moucha: slabý jako mouchaas weak as a child/baby/kitten

slabý: slabý jako moucha(as) weak as a kitten/child