Hlavní obsah

children [ˈtʃɪldrən]

Související hesla

pl of child

Podstatné jméno

  • děti

Vyskytuje se v

abuse: child abusetýrání dětí

abuser: child abuserosoba zneužívající/týrající děti, hovor. prznitel dětí

behaved: a badly behaved childnevychované dítě, zlobivé dítě

benefit: ekon. child benefitpřídavek na dítě

develop: developing childdítě ve vývoji

disadvantaged: socially disadvantaged childrenděti ze sociálně slabších vrstev/rodin

female: female childholčička

foster: foster childdítě v pěstounské péči

hospital: children's hospitaldětská nemocnice

latchkey: latchkey kid/childdítě s klíčem na krku příliš zaměstnaných rodičů, mající vlastní klíč od bytu, často samo doma

minding: child mindinghlídání dětí

only: only childjedináček, jediné dítě

play: child's playdětská hra, přen. hračka, brnkačka snadný úkol ap.

posthumous: posthumous childpohrobek

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

suitable: not suitable for children under fivenevhodný pro děti do pěti let hračka ap.

trailer: child trailerdětský vozík (za kolo)

troubled: troubled childrenproblémové děti

uncared-for: uncared-for childrenbezprizorní děti

unsupported: child's first unsupported stepsprvní samostatné krůčky dítěte

welfare: child welfarepéče o děti

abort: She aborted her child.Nechala si to vzít., Dala dítě pryč.

along: She fled along with her children.Utekla spolu se svými dětmi.

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

blister: Her child is a little blister.Její dítě je pěkný spratek.

even: Even a child could do it.To by zvládlo i dítě.

half: my children and my other halfmoje děti a má druhá polovička

it: She left the child after it was born.Opustila dítě poté, co se narodilo.

meant: This book is not meant for children.Tahle kniha není určená dětem.

these: These are my children.To(to) jsou moje děti.

dětský: BrE a half, child ticketdětský lístek

dítě: legitimate/illegitimate childmanželské/nemanželské dítě

domov: children's homedětský domov

hlídání: babysitting, child mindinghlídání dětí

hra: children's gamedětská hra

chtěný: wanted childchtěné dítě

manželský: legitimate childmanželské dítě

mateřský: kindergarten, nursery (school), day care centre for preschool childrenmateřská školka

oddělení: children's/isolation/surgical warddětské/infekční/chirurgické oddělení

pokoj: children's roomdětský pokoj

povinný: school childdítě školou povinné

problémový: problem/troubled childproblémové dítě

předškolní: preschool(-age) childrenděti v předškolním věku

přídavek: child allowance/BrE benefit/AusE endowmentpřídavek na dítě

rodina: be in a family way, be expecting a childčekat rodinu

sedačka: do auta ap. child seat, baby (car) seat, přenosná infant carrier, i ke stolu ap. booster seatdětská sedačka

týrání: child abuse, cruelty to childrentýrání dětí

vlastní: biological child/parentsvlastní dítě/rodiče

zázračný: prodigy, wonder childzázračné dítě

malý: When I was a child.Když jsem byl malý.

počít: conceive (a child), become pregnantpočít dítě žena

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

pořídit: have a childpořídit si dítě

přivést: bring a child into the worldpřivést dítě na svět žena i porodník

rodit se: Fewer children are born.Rodí se méně dětí.

rozplakat se: The child began to cry.Dítě se rozplakalo.

rozvrácený: children from broken homesděti z rozvrácených rodin

samotný: The child stayed home alone.Dítě zůstalo doma samotné.

svěřit: They entrusted the child to the doctors.Svěřili dítě lékařům.

učit: She is teaching the child to write.Učí dítě psát.

určený: book intended for children, children's bookkniha určená dětem

vychovat: She brought up four children.Vychovala čtyři děti.

vypravit: get a child ready for schoolvypravit dítě do školy

zakázat: She was banned from seeing her children.Měla zakázáno vídat své děti.

ztracený: lost child/documentsztracené dítě/doklady

moucha: as weak as a child/baby/kittenslabý jako moucha

slabý: (as) weak as a kitten/childslabý jako moucha

child: school childškolák, dítě školou povinné