Hlavní obsah

tady

Příslovce

  1. (na tomto místě) hier, daLíbí se ti tady?Gefällt es dir hier?
  2. tady - tam (tu - jinde) hier - dort, hier - da
  3. hovor.(při upřesnění, zesílení ap.) hierTady to podepiš.Unterschreibe das hier.
  4. (vyjadřuje začátek něčeho) daJaro už je tady.Der Frühling ist schon da.

Vyskytuje se v

báseň: Erzähl mir hier keine Märchen!Nevypravuj mi tady básně!

existovat: Wie kannst du hier leben?Jak tady můžeš existovat?

chybět: Es fehlt hier etwas.Tady něco chybí.

konečně: Na endlich bist du da!No konečně jsi tady!

leda: Hier kann man höchstens ins Kino gehen.Tady se dá jít leda do kina.

moct: Darf man hier rauchen?Může se tady kouřit?

motat se: Geh mir aus dem Weg.Nemotej se mi tady.

pohledávat: Du hast hier nichts zu suchen!Nemáš tady co pohledávat!

prdnout: Welches Schwein hat hier gefurzt!Který prase si tady prdlo!

překážet: Steh nicht im Weg rum!Nepřekážej tady!

smět: Darf man hier rauchen?Smí se tady kouřit?

smrad: Hier stinkt's ja schrecklich!Tady je strašný smrad!

strpět: Ich kann ihn hier nicht leiden.Nestrpím ho tady.

většinou: Es regnet hier meistens nicht.Většinou tady neprší.

dobrý: Nun ist guter Rat teuer!Tady je dobrá rada drahá!

pes: Hier ist tote Hose.Tady chcípl pes.

říkat: Das kannst du nicht dein eigen nennen.hovor. Neříká ti to tady pane.

hier: hier um die Ecketady za rohem

als: Wo sonst als hier kann man so gut essen?Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

da: Da ist er!Tady je!

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

einrosten: přen. Hier rostest du nur ein.Tady jenom zrezavíš.

gefallen: Wie gefällt es dir hier?Jak se ti tady líbí?

hier sein: Gestern war er noch hier.Včera tady ještě byl.

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

so: Es ist hier so schön!Je tady tak krásně!

Spaß: hovor. Da hört der Spaß auf!Tady končí všechna legrace!

spielen: přen., hovor. Was wird hier gespielt?Co se tady děje?

stimmen: Hier stimmt etwas nicht!Tady není něco v pořádku!

unterstehen: Hier können wir während des Regens unterstehen.Tady můžeme v dešti stát.

vorgehen: Keiner weiß, was hier eigentlich vorgeht.Nikdo neví, co se tady vlastně děje.

werden: Er wird wohl nicht da sein.Asi tady nebude.

wiederholen: Ich will ihre Worte hier nicht wiederholen.Nechci tady opakovat její slova.

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

Zweck: hovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!

Rat: Da ist guter Rat teuer.Tady je dobrá rada drahá.

sprechen: Ich bin für niemanden zu sprechen.Pro nikoho tady nejsem.

tady: Gefällt es dir hier?Líbí se ti tady?