Hlavní obsah

oder

Spojka

  1. ..., oder? ..., nemám pravdu?, ..., co ty na to?, ...,ano?

Vyskytuje se v

ein, eine, ein: jeden nebo dva, jeden až dva, jeden - dva malý početein oder zwei, ein bis zwei, ein, zwei

entweder: buď ... (a)neboentweder ... oder

mehr: víceméněmehr oder minder/weniger

ob: ať ... nebo ne(egal) ob... oder nicht

oder: ..., nemám pravdu?, ..., co ty na to?, ...,ano?..., oder?

passieren: Nebo se něco stane!, Nebo uvidíš!Oder es passiert was!

spät: dříve či pozdějifrüher oder später

stimmen: (Ne)Mám pravdu?Stimmt's, oder hab' ich recht?

Tod: Jde o život.Es geht um Tod oder Leben.

wohl: chtě nechtě, tak jak takwohl oder übel

ähnlich: Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).Er heißt Schneider oder so ähnlich.

darunter: 0 stupňů nebo něco pod tím0 Grad oder etwas darunter

gehen: Chceš se svézt nebo jdeš raději pěšky?Willst du mitfahren oder lieber (zu Fuß) gehen?

laufen: Pojedeme autobusem, nebo půjdeme pěšky?Fahren wir mit dem Bus, oder wollen wir laufen?

nicht: Jedeš teď se mnou, nebo ne?Fährst du jetzt mit oder nicht?

schießen: Ruce vzhůru nebo střelím!Hände hoch oder ich schieße!

Hand: Ruce vzhůru nebo střelím!Hände hoch oder ich schieße!

či: ať tak, či onak(entweder) so oder so

méně: více či méněmehr oder weniger

anebo: Udělals to ty, anebo tvůj bratr?Hast du es getan, oder dein Bruder?

: Ať je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

bytí: otázka bytí a nebytídie Frage des Seins oder Nichtseins

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

jo: Dnes je středa, že jo?Heute ist Mittwoch, oder?

-li: Nevěděl, má-li se smát nebo plakat.Er wusste nicht, ob er lachen oder weinen soll.

málo: více či méněmehr oder weniger

ne: Tak jdeme, ne?Also gehen wir, oder?

teď: Teď nebo nikdy!Jetzt oder nie!

tipovat: Víš to, nebo jen tipuješ?Weißt du es, oder tippst du nur?

ústně: ústně nebo písemněmündlich oder schriftlich

dřív: dřív nebo pozdějifrüher oder später

eben: právě že ne(oder) eben nicht