Hlavní obsah

sul

Předložka

  • stažený tvar ze su a il

Vyskytuje se v

tipo: (sul) tipo di qcpodobný čemu, jako co, (takový) jako co, ve stylu čeho

versante: sul versantepokud jde o, vzhledem k

aggiunto: imposta sul valore aggiunto IVAdaň z přidané hodnoty

allineato: libri allineati sullo/nello scaffaleknihy vyrovnané na polici

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

assicurazione: assicurazione sulla vitaživotní pojistka

baciare: baciare q sulle guance/in frontepolíbit koho na tváře/čelo

baciarsi: baciarsi sulla boccalíbat se na ústa

bello: sul più bello(právě) v nejlepším přestat ap.

bocca: baciare q sulla boccapolíbit koho na ústa/pusu

buttare: buttare acqua sul fuocozalít oheň vodou, přen. odlehčit situaci, zmírnit situaci

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

chat: sulla chatna chatu

cogliere: cogliere q sul fattopřistihnout koho při činu

collegamento: inform. collegamento sul desktopzástupce na ploše

colpo: sul colpona místě, okamžitě, ihned zemřít ap.

cottura: cottura sulla bracegrilování, pečení na grilu

dietro: sul dietro della giaccavzadu na saku

faccia: sulla faccia della Terrana povrchu zemském, na zemi

fatto: cogliere q sul fattochytit koho při činu

fuoco: mettere sul fuoconechat vařit, postavit na plotnu

generico: sul/nel genericona povrchu věci, povrchně, v obecné rovině

giocare: giocare sul sicurohrát na jistotu

giorno: sul far del giornoza úsvitu, brzy zrána

giurare: giurare sulla Bibbiapřísahat na bibli

guancia: baciare q sulla guanciapolíbit koho na tvář

imposta: imposta sul valore aggiunto IVAdaň z přidané hodnoty, zkr. DPH

infortunio: infortunio sul lavoropracovní úraz

introdurre: introdurre qc sul mercatouvést co na trh

lavoro: infortuni sul lavoroúrazy na pracovišti

locativo: imposta sul valore locativodaň z nájmu

luna: sbarco dell'uomo sulla Lunapřistání člověka na Měsíci

macchia: non avere macchie sulla coscienzamít čisté svědomí

marciapiede: sul marciapiedena chodníku

mare: altezza sul livello del marenadmořská výška

mattino: sul far del mattinoza úsvitu

mettere: přen. mettere il dito sulla piaga, mettere il dito nella piagastrkat prst do rány, pozvednout prst upozornit

morte: sul letto di mortena smrtelné posteli

muso: dare a q un pugno sul musodát komu přes hubu

nascere: sul nascerev zárodku, na počátku

nudo: dormire sulla nuda terraspát na holé zemi

palcoscenico: sul palcoscenicona jevišti

paradiso: přen. un paradiso sulla terraráj na zemi

passare: passare sul cadavere/corpojít přes mrtvoly

pavimento: sul pavimentona podlaze

pendio: sul pendiona svahu

peso: avere un peso sulla coscienzamít špatné/černé svědomí

piegamento: piegamento (sulle) gambedřep cvik

pisello: principessa sul piselloprincezna na hrášku

pista: essere sulla pista di qbýt na stopě komu

portare: portare sulle spallenosit na zádech

primo: sulle primenejprve, zpočátku, v prvním okamžiku

pubblicare: pubblicare qc sulla stampauveřejnit co v tisku

puntare: puntare sul rossovsadit na červenou

punto: Sono sul punto di partire.Jsou na odchodu.

retro: sul retro della casaza domem

ricerca: ricerca sul campoterénní výzkum

riduzione: riduzione del/sul prezzosnížení ceny, sleva

riva: sulla rivana břehu

scorta: sulla scorta di qcna základě čeho, v souladu s čím

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

sera: sul far della seraza soumraku

serio: sul seriovážně, doopravdy míněný ap.

sfondo: sullo sfondona pozadí

sicuro: andare/camminare sul sicuro(zbytečně) neriskovat, hrát na jistotu

sito: sul nostro sito internetna našich webových stránkách

skate-board: andare sullo skateboardjezdit na skateboardu

soffitto: sul soffittona stropě

soglia: sulla soglia di qcna prahu čeho

sorprendere: sorprendere q sul fattopřistihnout/chytit koho při činu

spalla: battere una mano sulla spalla a qpoplácat koho po rameni

sperimentare: sperimentare qc sulla propria pellezažít co na vlastní kůži

spiaggia: sulla spiaggiana pláži

strada: dare sulla stradavést na ulici okno apod.

su: sulla tavolana stole

superficie: sulla superficiena povrchu

taglia: mettere una taglia sulla testa di qvypsat odměnu na (dopadení) koho

tardi: sul tardipozději odpoledne ap.

tassa: tassa aeroportuale/sul turismoletištní/turistická taxa

territorio: sul territorio neutralena neutrální půdě

traccia: essere sulla tracciabýt na stopě, jít po stopě

trattenuta: trattenuta sullo stipendiomzdové srážky/odvody

trave: esercizi sulla travecvičení na kladině

turismo: tassa sul turismorekreační poplatek

valore: imposta sul valore aggiuntodaň z přidané hodnoty

ventina: essere sulla ventinamít tak kolem dvaceti (let)

versato: přen. piangere sul latte versatoplakat nad rozlitým mlékem