Hlavní obsah

chiesto

Vyskytuje se v

asilo: chiedere asilo(po)žádat o azyl

autografo: chiedere l'autografo a q(po)žádat koho o autogram

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

indennizzo: chiedere un indennizzopožádat o odškodné

ora: chiedere l'ora a qzeptat se koho, kolik je hodin

perdono: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

piccolo: chiedere un piccolo favore a qžádat koho o malou laskavost

prestito: chiedere un prestito a qpožádat koho o půjčku

ragione: chiedere ragione a qpožadovat vysvětlení po kom

scusa: chiedere scusa a q per qcomluvit se komu za co, (po)prosit o prominutí koho za co

strada: chiedere la stradaptát se na cestu

udienza: chiedere un'udienzapožádat o slyšení

venia: chiedere veniaomluvit se, (po)prosit o prominutí

bastare: Basta chiedere.Stačí říct.

divorzio: chiedere il divorziopožádat o rozvod

grazia: chiedere una grazia a Dioprosit o boží smilování

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

quanto: Quanto chiede?Kolik (za to) chce?

cesta: chiedere/domandare la stradazeptat se na cestu

nemožný: chiedere l'impossibiležádat nemožné

pozdě: Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.Promiňte, že jdu pozdě.

pozvat: chiedere q di uscirepozvat někam (ven) koho dívku ap.

prominutí: chiedere scusa a qprosit koho o prominutí

rozvod: chiedere il divorziozažádat o rozvod

satisfakce: chiedere soddisfazionežádat satisfakci

souhlas: chiedere accordo a qpožádat koho o souhlas

výkupné: chiedere un riscatto a qžádat výkupné na kom

zažádat: chiedere per iscrittopísemně zažádat

dohnat: L'ha costretto a chiedere il divorzio.Dohnala ho k žádosti o rozvod.

ještě: Abbiamo fatto bene a chiedere.Ještě že jsme se zeptali.

kampak: Mi chiedo dove sia andato.Kampak asi šel?

napočítat: Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?Kolik ti za to napočítali?

naúčtovat: Ha chiesto 2000.Naúčtoval si za to 2000.

někam: Le chiedo di uscire.Někam ji pozvu. do kina ap.

odpuštění: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

počítat: Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?Kolik si počítal jeden den práce?

požádat: Mi hanno chiesto di aiutarli.Požádali mě o pomoc.

prosba: Le chiedo un favore., Ho un favore da chiedervi.Mám na Vás prosbu.

prosit: chiedere il perdono/permessoprosit o odpuštění/dovolení

prosit se: Nessuno ti ha chiesto di farlo!Nikdo se tě o to neprosil!

říct si: Quanto chiedono per quello?Kolik si za to řeknou?

říkat si: Mi chiedevo se lei potesse ...Říkal jsem si, jestli byste mohl ...

shánět se: Qualcuno ha chiesto di me?Sháněl se po mně někdo?

stát: Non chiedo compassione.Nestojím o soucit.

stydět se: Non vi vergognate di chiedere...Nestyďte se zeptat...

troufat si: Non oso chiedere.Netroufám si zeptat se.

zeptání: Chiedere non costa niente.Za zeptání nic nedáš.

žádat: Vi chiedo di...Žádám vás, abyste...

že: Mi chiedo se ne vale la pena.Že by se to vyplatilo?

rozum: farsi dare dei suggerimenti da q, chiedere lumi a qtahat z koho rozumy

ruka: chiedere la mano di qpožádat o ruku koho

chiedere: chiedere la mano di q(po)žádat o čí ruku