Hlavní obsah

chiesto

Vyskytuje se v

asilo: chiedere asilo(po)žádat o azyl

autografo: chiedere l'autografo a q(po)žádat koho o autogram

bis: chiedere il bisžádat o přídavek, chtít přidat i o jídle ap.

chiedere: chiedere la mano di q(po)žádat o čí ruku

chiedere: chiedere conto di q/qcžádat/požadovat vysvětlení čeho, od koho

consenso: chiedere/ottenere il consensopožádat o/získat svolení

elemosina: chiedere l'elemosinažebrat, prosit o almužnu

indennizzo: chiedere un indennizzopožádat o odškodné

ora: chiedere l'ora a qzeptat se koho, kolik je hodin

perdono: chiedere il perdonoprosit o odpuštění

piccolo: chiedere un piccolo favore a qžádat koho o malou laskavost

prestito: chiedere un prestito a qpožádat koho o půjčku

ragione: chiedere ragione a qpožadovat vysvětlení po kom

scusa: chiedere scusa a q per qcomluvit se komu za co, (po)prosit o prominutí koho za co

strada: chiedere la stradaptát se na cestu

udienza: chiedere un'udienzapožádat o slyšení

venia: chiedere veniaomluvit se, (po)prosit o prominutí

bastare: Basta chiedere.Stačí říct.

chiedere: Mi ha chiesto consiglio.Požádal mě o radu.

chiedere: Chiedi l'ora.Zeptej se, kolik je hodin.

chiedere: Hanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

divorzio: chiedere il divorziopožádat o rozvod

grazia: chiedere una grazia a Dioprosit o boží smilování

mestiere: Chiedi consiglio a uno del mestiere.Popros o radu někoho z oboru/branže.

perdono: Chiedo perdono...Prosím o prominutí..., Omlouvám se...

quanto: Quanto chiede?Kolik (za to) chce?

scusa: Chiedo scusa.Promiňte prosím., Omlouvám se.

venia: Chiedo venia.Promiňte., Omlouvám se.

cesta: zeptat se na cestuchiedere/domandare la strada

nemožný: žádat nemožnéchiedere l'impossibile

pozdě: Promiňte, že jdu pozdě.Vi chiedo scusa del ritardo., Scusatemi del ritardo., Scusate il mio ritardo.

pozvat: pozvat někam (ven) koho dívku ap.chiedere q di uscire

pozvat: pozvat koho dál/dovnitřchiedere a q di entrare

prominutí: prosit koho o prominutíchiedere scusa a q

ptát se: ptát se sám sebechiedersi, domandarsi

rozvod: zažádat o rozvodchiedere il divorzio

satisfakce: žádat satisfakcichiedere soddisfazione

souhlas: požádat koho o souhlaschiedere accordo a q

výkupné: žádat výkupné na komchiedere un riscatto a q

zažádat: písemně zažádatchiedere per iscritto

dohnat: Dohnala ho k žádosti o rozvod.L'ha costretto a chiedere il divorzio.

ještě: Ještě že jsme se zeptali.Abbiamo fatto bene a chiedere.

kampak: Kampak asi šel?Mi chiedo dove sia andato.

napočítat: Kolik ti za to napočítali?Quanto ti hanno chiesto/fatto pagare per questo?

naúčtovat: Naúčtoval si za to 2000.Ha chiesto 2000.

někam: Někam ji pozvu. do kina ap.Le chiedo di uscire.

odpuštění: prosit o odpuštěníchiedere il perdono

počítat: Kolik si počítal jeden den práce?Quanto ha chiesto per una giornata di lavoro?

požádat: Požádali mě o pomoc.Mi hanno chiesto di aiutarli.

požádat: Mohu tě o něco požádat? laskavost ap.Posso chiederti un favore?

prosba: Mám na Vás prosbu.Le chiedo un favore., Ho un favore da chiedervi.

prosit: prosit o odpuštění/dovoleníchiedere il perdono/permesso

prosit se: Nikdo se tě o to neprosil!Nessuno ti ha chiesto di farlo!

říct si: Kolik si za to řeknou?Quanto chiedono per quello?

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste mohl ...Mi chiedevo se lei potesse ...

shánět se: Sháněl se po mně někdo?Qualcuno ha chiesto di me?

stát: Nestojím o soucit.Non chiedo compassione.

stydět se: Nestyďte se zeptat...Non vi vergognate di chiedere...

troufat si: Netroufám si zeptat se.Non oso chiedere.

zeptání: Za zeptání nic nedáš.Chiedere non costa niente.

zeptání: Děkuji za zeptání.Grazie per aver chiesto.

žádat: Žádám vás, abyste...Vi chiedo di...

že: Že by se to vyplatilo?Mi chiedo se ne vale la pena.

rozum: tahat z koho rozumyfarsi dare dei suggerimenti da q, chiedere lumi a q

ruka: požádat o ruku kohochiedere la mano di q

že: Že se ptáte! jasněE chiedete pure!