Hlavní obsah

tener

Vyskytuje se v

alma: nemít srdce být bezcitnýno tener alma

arte: nemít co do činění s čímno tener arte ni parte en alg

bemol: mít háčektener (tres/muchos) bemoles

cabeza: nemít hlavu ani patuno tener ni pies ni cabeza

chiste: mít pointu, dávat smysltener chiste

cojón: nebýt žádný srab/posera, mít kuráž, troufat sitener (un par de) cojones

cura: být nevyléčitelnýno tener cura

desperdicio: nemít chybu, být vynikajícíno tener desperdicio

favor: mít podporu koho/čeho, mít na své straně koho/cotener a su favor (a) alg(n)

frente: být natvrdlýno tener dos dedos de frente

idea: nemít ani ponětíno tener (ni) idea

lugar: konat se, uskutečnit setener lugar

muerto: nemít kde hlavu složit být chudýno tener dónde caerse muerto

par: být jedinečný/unikátní/originálníno tener par

parte: nemít podíl na čemno tener arte ni parte en alg

pelo: nebrat si servítky, nedělat okolky mluvit upřímněno tener pelos en la lengua

perdón: nemít omluvu, být neomluvitelnýno tener perdón

pie: nemít hlavu ani patuno tener pies ni cabeza

sombra: mít špatný vlivtener mala sombra

tener: být milýtener ángel

afición: mít rád co, mít zálibu v čem, mít náklonnost k čemutener afición a alg

alquiler: mít co pronajatétener alg en alquiler

aspecto: vypadat, vyhlížet jaktener aspecto de alg

bondad: Buďte tak laskav a...Tenga la bondad de...

cargo: mít na starostitener a su cargo

cariño: mít rád koho/co, mít vztah, pociťovat náklonnost ke komu/čemutener cariño a alg(n)

celo: žárlit na kohotener celos de algn

comparación: být nesrovnatelnýno tener comparación

común: mít co společnéhotener alg en común

confianza: důvěřovat komu/čemu, věřit v koho/co, být přesvědčen o čemtener confianza en alg(n)

consciencia: uvědomovat si co, být si vědom čehotener consciencia de alg

consideración: mít na pamětitener en consideración

coronel: podplukovníkteniente coronel

cosquillas: být lechtivýtener cosquillas

crudo: mít to těžkétenerlo crudo

cuenta: mít na pamětitener en cuenta

cuidado: dávat (si) pozor na co, být opatrnýtener cuidado con alg

culpa: být zodpovědný, moci za co, zavinit cotener la culpa de alg

deseo: toužit po čemtener deseo de alg

educación: nemít vychování, neumět se chovatno tener educación

enganche: být závislý na čem, být nadšený pro cotener (un) enganche con alg

entendido: mít za to, že..., chápat to tak, že...tener entendido que...

envidia: závidět komu, žárlit na kohotenerle envidia a algn

escape: prosakovat, mít trhlinu, unikattener escape

espanto: mít strach z koho/čeho, bát se, děsit se koho/čehotener espanto a/ante alg(n)

gana: mít chuť/náladu na cotener ganas de alg

gancho: být přitažlivýtener gancho

garantía: mít záruku čeho, mít zaručeno cotener garantía de alg

general: generálporučíkteniente general

maña: být šikovný na cotener maña para alg

miedo: mít strach, bát se o koho/cotener miedo por alg(n)

modal: mít dobré/špatné způsobytener buenos/malos modales

razón: mít pravdutener razón

sesera: pálit to komutener mucha sesera

sueño: být ospalýtener sueño

accidente: mít nehodu, havarovat, vybourat setener un accidente

aliento: Páchne mu z úst.Tiene mal aliento.

alucinación: mít halucinacetener alucinaciones

ángel: mít kouzlo, mít něco do sebetener ángel

angina: mít angínutener anginas

apariencia: vypadat, působit jakdar/tener apariencia de alg

aquel: mít něco do sebetener su aquel

bajón: být v útlumudar/sufrir/tener un bajón

calor: Je mi teplo.Tengo calor.

esperanza: mít naději na co, doufat v co, očekávat cotener esperanza de alg

estima: mít ve velké úctětener en gran estima

expectativa: mít dobré vyhlídky na cotener buenas expectativas de alg

fe: důvěřovat, věřit komutener fe en algn

frío: Je mi zima.Tengo frío.

impaciencia: být nedočkavý na cotener impaciencia por alg

intención: mít dobré/špatné úmyslytener buena/mala intención

planta: být urostlýtener buena planta

pretensión: mít velké ambicetener muchas pretensiones

remedio: nemít řešení, nebýt pomocino tener remedio

tragaderas: všechno sežrat naivně uvěřittener buenas tragaderas

cubierto: mít krytá zádatener las espaldas cubiertas

gusto: mít to potěšení cotener el gusto de alg

pinta: vypadat dobřetener buena pinta

dispozice: mít k dispozicitener a la disposición

hitparáda: hitparáda nejlepších desetilos top ten

hrůza: mít hrůzu z koho/čehotener miedo a alg(n), estar atemorizado de alg(n)

chtít se: Chce se mi na záchod.Tengo que ir al baño.

klidný: mít klidné svědomítener la conciencia tranquila

mít: mít na dosahtener al alcance, rozar

aldaba: mít protekci/známosti, mít vlivného strýčka, mít vlivné příbuznétener buenas aldabas

můra: mít z čeho noční můrytener pesadillas de alg

náhrada: mít za koho náhradutener a un sustituto por algn

nájem: mít co v nájmutener alquilado alg

naspěch: mít naspěchtener prisa

nepoučitelný: být nepoučitelnýser incorregible, přen. no tener cura

opatrný: být opatrný na cotener cuidado con alg

ospale: vypadat ospaletener/llevar cara de sueño

ospalý: být ospalýtener sueño, estar cargado de sueño

paměť: mít na pamětitener en cuenta/consideración

plný: mít plný nos ucpanýtener la nariz tapada

pocit: mít dobrý pocit z čehotener una buena impresión de alg

ponětí: nemít (ani) ponětíno tener ni idea

potýkat se: potýkat se s problémytener dificultades/problemas, estar sobre/en la dificultad

považovat: považovat za správnéconsiderar correcto, tener a/por bien

povědomí: mít povědomí o čemtener conciencia de alg, tener conocimientos sobre alg

pověst: mít dobrou pověsttener buena fama

pozor: dávat pozor být opatrnýtener cuidado

pravda: mít pravdutener razón

před, přede: mít před seboutener por delante

přednost: mít přednost záležitost ap.tener preferencia

předpoklad: mít předpoklady k čemu, pro cotener aptitud para alg

představa: nemít představu o čemno tener idea de alg

při: mít při ruce k dispozicitener a mano

sklon: mít sklon k čemutender a alg, inclinarse a/hacia alg, tener la propensión a alg

slabost: mít slabost pro koho/cotener debilidad por alg(n)

slušně: chovat se slušněportarse bien, tener modales

smůla: mít smůlutener mala suerte

styk: mít stykytener contactos/enchufes

teplota: mít teplotutener fiebre

aby: Měla strach, aby neodešel.Tenía miedo de que él se fuera.

bezmocný: být bezmocnýser impotente, expr. mít svázané ruce tener las manos atadas

břicho: mít břicho být tlustýtener barriga

být: Je mi zima.Tengo frío.

čas: Nemám čas.No tengo tiempo.

debilní: Ty máš ale debilní nápady!¡Qué ideas más estúpidas tienes!

dělat se: Dělá se mi špatně.Me mareo., Se me revuelve el estómago., Tengo náuseas.

děravý: být děravýtener agujeros

divně: Vypadá to divně.Tiene un aspecto raro.

dojem: Mám dojem, že...Tengo la impresión de que...

dokořán: přen. Měj oči dokořán. buď pozornýEsté atento., Ten cuidado.

drzý: Je strašně drzý.Tiene mucha cara/mucho morro., Es más fresco que una lechuga.

gyps: mít nohu v gypsutener la pierna enyesada/en yeso

háček: Má to jeden háček.Tiene un pero.

hlad: mít (velký) hladtener (mucha) hambre

hodně: mít hodně štěstítener mucha suerte

horko: Je mi horko.Tengo calor.